ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עדי פנחס נגד פתרון סוכנות לביטוח חיים בע"מ :

לפני:

כבוד השופטת דפנה חסון זכריה
נציג ציבור (עובדים) מר ברוך הראל
נציג ציבור (מעסיקים) מר רון שפיר

התובעת
עדי פנחס, ת.ז XXXXXX076
ע"י ב"כ: עו"ד אריק שלו
-
הנתבעת
פתרון סוכנות לביטוח חיים (1994) בע"מ,
ח.פ 512050709
ע"י ב"כ: עו"ד עידית מילט בר-עוז ועו"ד מור נוי

פסק דין

1. בתום דיון הוכחות שהתקיים בפנינו היום בהליך זה, הסמיכו הצדדים את בית הדין לפסוק לפשרה בלא הנמקה לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכח סעיף 39 לחוק בתי הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969.

2. הצדדים ביקשו כי הסכום שייפסק לא יעלה על 25,000 ₪ ולא יפחת מ- 5,000 ₪, וכי בית הדין יפסוק בכמה תשלומים ישולם הסכום שייפסק.
עוד הסכימו הצדדים, כי סך של 5,000 ₪ מתוך הסכום שייפסק, ישולם כשכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כנגד המצאת חשבונית, בהמחאה ערוכה לפקודת ב"כ התובעת.

3. באשר לאופן ביצוע התשלום, הוסכם בין הצדדים, כי כל סכום נוסף שייפסק לתובעת, ככל שייפסק, ישולם בהמחאות ערוכות לפקודת בא כוחה, וכי כל ההמחאות תשלחנה במאוחד למשרדי ב"כ התובעת, לא יאוחר ממועד התשלום הראשון שייפסק לתובעת, ככל שייפסק.
בנוסף הסכימו הצדדים, כי התובעת תהא רשאית להמציא החלטה של פקיד השומה בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שייפסק, ככל שייפסק, בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין, שאם לא כן, ינוכה מס כדין. עוד הוסכם, כי הנתבעת תשלם את שכר הטרחה לב"כ התובעת בתוך 60 ימים ממועד מתן פסק הדין, בהמחאה ערוכה לפקודת באת כוחה, וכי יתר התשלומים שייפסקו לתובעת, ככל שייפסקו, ישולמו במספר תשלומים כפי שיפסוק בית הדין, כך שהתשלום הראשון יבוצע בתוך 75 ימים ממועד מתן פסק הדין, ויתר התשלומים ישולמו בתשלומים שווים ועוקבים, כשהראשון שבהם יבוצע בחלוף 30 ימים ממועד ביצוע התשלום הראשון.

4. לאחר שנתנו את דעתנו לכלל החומר שהובא לפנינו, לרבות לראיות שנשמעו בדיון היום, ולאחר שנתנו את דעתנו לטענות הצדדים, אנו מחייבים את הנתבעת לשלם לתובעת סך של 13,000 ₪, שישולמו ב – 3 תשלומים שווים ועוקבים. התשלום הראשון יבוצע בתוך 75 ימים ממועד מתן פסק הדין, והתשלומים השני והשלישי ישולמו בתוך 30 ו- 60 ימים לאחר מכן (בהתאמה).
בנוסף, תישא הנתבעת בשכ"ט עו"ד של ב"כ התובעת בסך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס כדין, שישולמו בתוך 60 ימים ממועד מתן פסק הדין.
ניתן בזאת תוקף של פסק דין ליתר ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים, כמפורט בסעיף 3 לעיל.

ניתן היום, ח' סיוון תש"פ, (31 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

מר ברוך הראל,
נציג ציבור עובדים

דפנה חסון-זכריה,
שופטת

מר רון שפיר,
נציג ציבור מעסיקים


מעורבים
תובע: עדי פנחס
נתבע: פתרון סוכנות לביטוח חיים בע"מ
שופט :
עורכי דין: