ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל נגד דבש רמדאן :

לפני:

כבוד הרשם עמי רוטמן

התובעת
הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

ע"י ב"כ: עו"ד שי אהרון
-
הנתבע
דבש רמדאן

פסק דין

בהתאם לאישורים שהגיש ה התובע ת לתיק בית הדין, כתב התביעה הומצא לנתבע ביום 18.1.20. בנוסף, בקשת התובעת למתן פסק דין בהיעדר הגנה והחלטת בית הדין הומצאו לנתבע ביום 1.5.20.

על אף חלוף המועד לא הוגש כתב הגנה.

בהתאם לתקנה 43 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991, ניתן בזאת פסק דין כנגד הנתבע בהעדר הגנה וזאת על יסוד כתב התביעה בלבד.

הנתבע ישלם לתובעת תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא לידי ו סך של 32,993 ₪ בגין עובדיו עבור הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.

הסכום הנ"ל יישא הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה, 3.11.2019, ועד למועד תשלומו המלא בפועל.
כמו-כן, ישלם הנתבע לתובע ת תוך 30 יום מיום שפסק הדין יומצא ל ו, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך 4,000 ₪. לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית ממועד פסק הדין ועד למועד תשלומו המלא בפועל.

בקשה לביטול פסק דין זה, ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לידי הצד המבקש את ביטולו.

ניתן היום, ח' סיוון תש"פ, (31 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל
נתבע: דבש רמדאן
שופט :
עורכי דין: