ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ נגד מרכז גריאטרי הדסים בע"מ :

לפני כבוד השופטת טל פישמן לוי

התובעת:

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ח.פ 513183046

נגד

הנתבעת:

מרכז גריאטרי הדסים בע"מ ח.פ 512425018

פסק דין

לפני תביעה, אשר עניינה תאונת דרכים שאירעה ביום 14.5.18 ברחוב חזון איש בבני ברק.

התובעת הינה הבעלים של אוטבוס, נושא מ.ר. 92-439-01 (להלן: "רכב התובעת").

הנתבעת הינה הבעלים של רכב נושא מ.ר. 10-408-32 (להלן: "רכב הנתבעת").

טענות הצדדים

תמצית טענות התובעת:
נהג האוטבוס נסע בנסיעה ישרה בנתיב הימני, לפתע רכב הנתבעת אשר נסע בנתיב השמאלי, סטה בפתאומיות ימינה לנתיב נסיעת האוטבוס. נהג האוטבוס בלם והסיט ההגה ימינה, אולם הרכב המשיך בסטייתו פגע באוטבוס וגרם לנזקים. התובעת טוענת כי הארוע היה בלתי צפוי ואירע בנסיבות שלתובעת לא היתה כל שליטה עליהן. ה תובעת טוענת כי נהג הנתבעת נושא באחריות הבעלדית לקרות התאונה ובין היתר באי מתן זכות קדימה, נהיגה במהירות מפורזת וחסרת זהירות, לא אוטט, לא בלם ולא עשה כל שביכולתו למנוע קרות התאונה.

מטעם התובעת העיד מר יוסי אשכנזי .

תמצית טענות הנתבעת :
רכב הנתבעת נסע כדין בנתיב נסיעתו, עת החל לצאת אוטובוס התובעת ממפרץ החניה בחוסר זהירות, תוך חסימת נתיב נסיעת רכב הנתבעת, פ גע ברכב הנתבעת וגרם ברשלונתו לקרות התאונה. הנת בעת טוענת כי הארוע היה בלתי צפוי ואירע בנסיבות שלנתבעת לא היתה כל שליטה עליהן.

מטעם הנתבעת העיד מר קרביץ משה .

דיון
הצדדים חלוקים על נסיבות התרחשות התאונה ועל האחריות לה. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים ואת עדויותיהם, עמדתי על נסיבות קרות התאונה ועיינתי בכל אשר הובא בפני, השתכנעתי כי יש להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעת.

מצאתי את גרסת נהג התובעת מהימנה, אמינה ומתיישבת היטב עם מוקדי הנזק וטיבם ואילו עדות נהג הנתבעת ובמיוחד הדגמתו את התרחשות התאונה בעת הדיון הותירה בי ספקות עמ' 3 שורה 22 .
בנוסף, נהג האוטבוס העיד שראה את הסטייה וניסה למנוע אותה (עמ' 1 שורות 19-20) . ואילו נהג הנתבעת העיד כי כלל לא הסתכל ימינה עמ' 4 שורה 10.
תלישת הטמבון תורמת אף היא לחיזוק גרסת התובעת.
זאת ועוד, במקום כפי שנצפה יחד בעת הדיון לא נראה מפרץ חניה כ פי שהעיד עד הנתבעת.
לאור האמור, הגעתי לכלל מסקנה כי התובעת עמדה בנטל השכנוע בגרסתה, וכי יש להעדיף את גרסת התובעת על פני גרסת הנתבעת לפיכך דין התביעה להתקבל.

הנזק

התובעת צירפה חוות דעת שמאי, אשר בדק את רכב התובעת סמוך לאחר התאונה. התובעת הגישה את התביעה על סכום הנזק הממשי, כפי שעולה מהמסמכים שצורפו.

נוכח האמור לעיל, יש לחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 6,886 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום המלא בפועל, ואגרת משפט ששולמה.
שכר עדים כפי שנפסק במהלך הדיון ושכ"ט עו"ד בשיעור של 2,500.
הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כח הצדדים.
ניתן היום, כ"ח אייר תש"פ, 22 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ
נתבע: מרכז גריאטרי הדסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: