ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין זכרייה גרבאן נגד אהרון פרטוש :

לפני:

כבוד הרשם טארק חסנין

התובעים

  1. זכרייה גרבאן
  2. מוחמד עמאש

ע"י ב"כ: עו"ד ח'אלד ושאחי
-
הנתבע
אהרון פרטוש

פסק דין

לפני בקשת התובעים למתן פסק דין בהעדר הגנה.
התובעים ציר פו לבקשה אישור מסירה ממנו עולה, כי כתב התביעה נמסר לנתבע ביום 13.02.20 .
הנתבע לא הגיש כתב הגנה מטעמו אף שחלף המועד להגשתו. התובע עתר למתן פסק דין בהעדר הגנה.
בהחלטה מיום 06.05.20 הוריתי לתובעים להמציא לנתבע, במסירה אישית, עותק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וההחלטה. הנתבע נד רש להגיב לבקשה בתוך 14 ימים ממועד קבלתה.
ביום 21.05.20 הגישו התובעים בקשה נוספת למתן פסק דין בהעדר הגנה אליה צורף אישור מסירה (ותצהיר מטעם המוסר) לפיו התובעים המציא ו לנתבע, במסירה אישית, עוד ביום 07.05.20 עותק מהבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה וההחלטה מיום 06.05.20.
עד למועד זה, לא הוגש לבית הדין כתב הגנה או תגובה לבקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה, חרף חלוף המועד לכך. והתובעים עתר ו שוב למתן פסק דין בהעדר הגנה.
בנסיבות אלה, יש מקום למתן פסק דין בהעדר הגנה בהתאם לתקנה 43 (א) ל תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב – 1991.
הנתבע ישלם לכל אחד מהתובעים, תוך 30 ימים מיום שיומצא לו פסק דין זה, את הסכומים כדלקמן:
לתובע 1, מר זכריה גרבאן סך של 21,691 ₪.
לתובע 2, מר מוחמד עמאש סך של 7,239 ₪.
הסכומים הנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית על פי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום הגשת התביעה ( 03.02.20) ועד מועד התשלום המלא בפועל.
כמו כן, אני פוסק לתובעים הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך כולל של 4,000 ₪ שאף הם ישולמו לתובעים, באמצעות בא כוחם, תוך 30 ימים מיום שיומצא לנתבע פסק דין זה. סכום זה יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד מועד הפירעון.

ניתן היום, כ"ח אייר תש"פ, (22 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: זכרייה גרבאן
נתבע: אהרון פרטוש
שופט :
עורכי דין: