ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בירסאו וונדיפרו נגד המוסד לביטוח לאומי :

22 מאי 2020
לפני:

כבוד הנשיא אלכס קוגן

המערער
בירסאו וונדיפרו
ע"י ב"כ: עו"ד יעקב אדלר
-
המשיב
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד רינת מישאל

פסק דין

1. זהו ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים (נפגעי עבודה), מיום 13.11.19 (להלן: "הוועדה"), אשר קבעה למערער נכויות זמניות לתקופה שמיום 30.10.2018 ועד 28.2.2019, ודרגת נכות יציבה בשיעור 0% מיום 1.3.2019.

רקע עובדתי

2. לפי העולה מן התיק, המערער, יליד 1989, נהג רכבת במקצועו. המערער נפגע ביום 4.10.2018 כאשר נחבל מדלת הקטר. האירוע הוכר על-ידי המשיב כתאונת עבודה כמשמעה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב] התנ"ה-1995. הפגימה שהוכרה היא "שבר באצבע 4 יד שמאל".

3. ועדה רפואית מדרג ראשון מיום 1.9.19 קבעה למערער נכויות כדלקמן:
30.10.2018 – 100%
מיום 1.11.2018 ועד יום 31.12.2018 – 20%
מיום 1.1.2019 ועד יום 28.2.2019 – 10%
מיום 1.3.2019 – 0%
המערער הגיש ערר על החלטה זו.

החלטת הוועדה

4. הוועדה התכנסה ביום 13.11.19, בהרכב מומחה באורטופדיה, מומחה בנפרולוגיה ומומחה בקרדיולוגיה. הוועדה הקשיבה לתלונות המערער על "רגישות באצבע 4 יד שמאל, מוגבל בתנועות ובתפקוד היד. מתקשה להרים משא כבד. חוסר רגישות, כאבים בחום וקור באזור של החתך. נפיחות, מתקשה לכופף את האצבע עד הסוף. כאבים במקום האצבע". לאחר מכן הקשיבה הוועדה לטיעוני ב"כ המערער ועיינה במסמכים הרפואיים שהונחו לפניה, כפי שפורט בנספח 1 לדו"ח הוועדה, בעמוד 8 לפרוטוקול.

בפרק הבדיקה ציינה הוועדה כך:

"צלקת עדינה בצד כפי בגובה הכרית. הצלקת הגלידה היטב. רגישות מינימלית למישוש בגובה הגליל הרחקני. אין לראות עיוות צורה. יישור מלא של מפרקי האצבע. בעת ביצוע קמיצת אגרוף מגיע עם האצבע לכף היד אם כי קיימת הגבלה מזערית בכיפוף ה- DIPJ. תחושה שמורה.
אין שינוי בצורת הציפורן. מילוי קפלארי תת ציפורני תקין. בעת ביצוע הבדיקה אינו מדווח על כאב או רגישות".

הוועדה סיכמה את החלטתה כדלקמן:

"הוועדה עיינה באישור רפואי מיום 8.11.2019 בו נקבעה נכות של 5%, אך לא צוין פריט הליקוי עליו הסתמך כותב האישור בקובעו דרגת הנכות. הממצאים החריגים המזעריים שמצאה הוועדה אינם מזכים בנכות צמיתה.
הוועדה עיינה במכתבו של ד"ר פרנקל מיום 27.8.2019. הממצאים הקליניים שדווחו באישור הרפואי ייתכן והיו תקפים למועד כתיבת המכתב. אולם בבדיקה היום כשלושה חודשים לאחר מכן לא נמצאו הממצאים החריגים.
הוועדה דוחה את הערר".

לנוכח האמור, הוועדה הותירה על כנן את הנכויות הזמניות שקבעה הוועדה הרפואית מדרג ראשון, וכן את דרגת הנכות היציבה בשיעור 0% מיום 1.3.2019.

דיון והכרעה

5. לאחר שעיינתי בפרוטוקול הוועדה ובכלל החומר המונח לפני ונתתי דעתי לטענות הצדדים בכתבי הטענות ובעל פה, הגעתי למסקנה, כי דין הערעור לה תקבל בחלקו.

6. בדיקת תלונות המערער על ירידה בכוח: לטענת המערער, הוועדה לא ערכה בדיקה קלינית לפי הממצאים, הבדיקות והמדידות שביצע פרופ' אנגל בנוגע לירידה בכוח. לפי הטענה, המערער התלונן על קושי בהרמת משא ולפיתה, היינו ירידה בכוח, אולם הוועדה לא בדקה תלונות אלה. לטענת המשיב, הוועדה הקשיבה לתלונות המערער, עיינה בתיעוד הרפואי שהוצג לפניה וערכה לו בדיקה קלינית מקיפה. עוד נטען, כי לא מוטלת על הוועדה חובה לערוך את המבחנים שפורטו בחוות הדעת מטעם המערער.

דין הטענה להידחות. ניכר מהחלטת הוועדה שנדרשה לאישור הרפואי מאת פרופ' יואל אנגל מיום 8.11.2019, והסבירה מדוע אינה מאמצת את מסקנתו. הוועדה ציינה, כי לא צוין באישור הרפואי פריט הליקוי על פיו העריך פרופ' אנגל את נכותו של המערער בשיעור 5%. כפי שטען המשיב, פרופ' אנגל לא העריך את נכותו של המערער בגין ירידה בכוח, אלא בגין רגישות. זאת ועוד: מקובלת עלי טענת המשיב שהוועדה אינה מחויבת לערוך את אותן בדיקות שערך המומחה הרפואי מטעם המערער פרופ' אנגל. הוועדה רשאית לבצע את הבדיקות הנחוצות בעיניה במסגרת שיקול דעתה הרפואי-מקצועי, וזאת בהתאם לסוג המגבלה הרלוונטית ולפרקטיקה הרפואית המקובלת או הסבירה לגבי דרך בדיקתה. כעולה מהחלטתה הוועדה, בבדיקתה לא נמצא עיוות צורה של האצבע והיישור מלא. נוסף על כך, נמצאו רגישות מינימלית למישוש בגובה הגליל הרחקני והגבלה מזערית בכיפוף ה- DIPJ. אולם לדעת הוועדה ממצא ים מזערי ים אלה אינם עולים כדי נכות רפואית המתבטאת באחוזים. לאור האמור, לא מצאתי מקום להתערבות בית הדין בקביעה רפואית זו של הוועדה, המסורה לשיקול דעתה הבלעדי.

7. יישום פריט ליקוי 35: לטענת המערער, לאור האישור הרפואי של פרופ' אנגל וממצאי בדיקת הוועדה, היה עליה לקבוע לו נכות לפי פריט ליקוי 35(1)(ב). דין הטענה להידחות. התאמת פריטי הליקוי המנויים בתוספת לתקנות למצבו הרפואי של הנפגע היא עניין המסור לשיקול דעתה של הוועדה, בהתאם לידע הרפואי המקצועי המצוי בידה. לכן, טענת המערער בנוגע ליישום פריט ליקוי 35 היא טענה המכוונת כנגד קביעה רפואית מובהקת.

8. האישור הרפואי מאת ד"ר פרנקל מיום 27.8.19 : המערער טען כי צוין בדיון בוועדה קיומה של בדיקת דימות, ולכן היה על הוועדה לעצור את הדיון ולבקש לקבל לעיונה את בדיקת הדימות. המשיב טען מנגד, כי ההחלטה אם דרושים לוועדה מסמכים נוספים או בדיקות עזר היא עניין רפואי המסור לשיקול דעת הוועדה. המערער הוסיף וטען, כי ד"ר פרנקל ציין ממצא של נפיחות בבדיקה שבוצעה ביום 27.8.19 , כשנה לאחר התאונה, אולם הוועדה לא בדקה ממצא זה. המשיב טען בעניין 'זה, כי המומחים מטעם המערער ד"ר פרנקל ופרופ' אנגל כלל לא המליצו על נכות זמנית, והמערער לא טען בערר כנגד הנכות הזמנית שנקבעה בהחלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון.

אשר לדעתי: באישור הרפואי מאת ד"ר פרנקל מיום 27.8.19 צוין , כי בצילום שבוצע באותו היום הודגם "שבר מחובר עם תזוזה והטיה לכיוון אולנרי ויצירת זווית של כ- 20 מעלות. היווצרות אוסטיאופיטים גדולים באיזור השבר". על פי ממצאי בדיקתו של ד"ר פרנקל, נכון למועד מתן האישור הרפואי ביום 27.8.19, "עדיין מגבלה בתנועות DIP. ירידה בתחושה בכל הגליל [ה]דיסטלי. צלקת כאובה עם מבחן טינל חיובי מעליה". נכון שהוועדה תעיין באישור הרפואי ותבחן האם יש בממצאי הבדיקה כדי לשנות מהחלטתה בנוגע לשיעור נכותו של המערער, היציבה או הזמנית. ככל שהמערער יציג לוועדה בדיקת הדמיה מיום 27.8.2019, הנזכרת באישור הרפואי מאת ד" ר פרנקל, תידרש הוועדה גם למסמך זה.

סוף דבר

9. לאור כל האמור, הערעור מתקבל ועניינו של המערער יוחזר לוועדה הרפואית לעררים בהרכבה מיום 13.11.19, על מנת שתשוב ותעיין באישור הרפואי מאת ד"ר פרנקל מיום 27.8.19, ותבחן האם יש באמור בו כדי לשנות מהחלטתה בנוגע לשיעור נכותו של המערער, היציבה או הזמנית.
המערער יזומן להופיע לפני הוועדה, גם באמצעות באי כוחו.
החלטת הוועדה תהיה מפורטת ומנומקת.

10. המשיב ישלם למערער שכר טרחת עו"ד בסך 2,500 ש"ח, וזאת בתוך 30 ימים מהיום.

11. לצדדים מוקנית זכות לבקש מבית הדין הארצי לעבודה בירושלים רשות לערער על פסק הדין תוך 30 ימים מעת שיומצא להם פסק דין זה.

ניתן היום, כ"ח אייר תש"פ, (22 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: בירסאו וונדיפרו
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: