ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אסמה יונס נגד יהודה כהן :

בפני כבוד ה שופט איל באומגרט

המבקשת

אסמה יונס

נגד

המשיב
יהודה כהן

החלטה

לפני בקשה לעיכוב הליכים עד להכרעה בערעור (להלן: "הבקשה").

בקציר האומר יסופר, כי בשנת 2013 הגיש בעלה של המבקשת התנגדות לביצוע שטר. לאחר דיון שהתקיים בין הצדדים לשטר, חזר בו הנ"ל מההתנגדות שהגיש וההתנגדות נמחקה.

בהמשך, לאחר שהמבקשת צורפה כחייבת בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 02-XX964-12-7 היא הגישה התנגדות ובהתאם להחלטת כבוד הרשם עיסאם חאיק מיום 18.7.19, הועבר ההליך לבית משפט קמא, זאת במסגרת ת"ט 76425-07-19 בבית משפט השלום בחיפה.

לאחר שהצדדים הגישו כתבי טענות מטעמם, ניתן ביום 2.4.20 פסק דין.

במסגרת פסק הדין הורה בית משפט קמא, כי על אף כותרתו של ההליך – התנגדות לביצוע שטר, אין מדובר בהתנגדות . טענות המבקשת לפיהן, היא אינה צד לשטר וצירופה לתיק ההוצאה לפועל, נעשתה במסגרת ביצוע פסק דין. עוד נקבע, כי טענות המבקשת, אינן יכולות להתברר במסגרת בה הוגשו ולאחר שההתנגדות שהגיש בעלה נמחקה לבקשתו.
בית משפט קמא הורה על מחיקת ההתנגדות וביטול עיכוב הליכי ההוצאה לפועל.

המבקשת ממאנת להשלים עם פסק הדין, הגישה הודעת ערעור ואת הבקשה דנא.

בבקשה מפרטת המבקשת את השתלשלות העניינים העובדתית.

לטענתה, סיכויי הערעור גבוהים, שכן, בית משפט קמא שגה בפסק דינו, כאשר סבר, כי אין מדובר בהתנגדות לביצוע שטר, אלא צירופה נעשה במסגרת פסק דין. בעניין זה, מפנה המבקשת להחלטות שניתנו עובר למועד מתן פסק הדין והמוכיחות כי פ עלה כפי הנדרש. כך למשל מפנה המבקשת , להחלטת כבוד הרשמת סלע מיום 19.6.19 וכן להחלטת הרשם חאייק מיום 18.7.19- במסגרתה הועברה ההתנגדות לבית משפט קמא.

עוד מוסיפה המבקשת לטעון, כי פסק הדין ניתן על גבי פתקית, ללא הנמקה ונסמך על עובדות שאינן נכונות, זאת בשים לב להשלכות מרחיקות הלכת שיש בתוצאות פסק הדין, כאשר מדובר בסכום שאינו מבוטל, בסך של 700,000 ₪.

לאחר עיון בבקשה על צרופותיה ובפסק הדין, מוחלט, כי דין הבקשה להידחות אף ללא תשובת המשיב , זאת מהנימוקים שיפורטו להלן.

בהתאם לתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אין בהגשת ערעור כשלעצמה כדי לעכב את ביצוע פסק הדין. בית המשפט יורה על עיכוב ביצוע פסק דין רק כאשר הוכיח המבקש כי סיכויי הערעור טובים וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו באופן ברור בהתבסס על תשתית ראייתית מבוססת (ראו למשל: ע"א 7745/09 אטיאס נ' סלומון (פורסם במאגרים) .

בין תנאים אלו מתקיים יחס של "מקבילית כוחות", כך שככל שסיכויי הערעור להתקבל פחותים, על המבקש מוטל נטל כבד יותר להוכיח כי "מאזן הנוחות" נוטה לטובתו, ולהיפך. יחד עם זאת, נקבע זה מכבר כי מעמד הבכורה נתון לתנאי בדבר "מאזן הנוחות" (ע"א 1581/17 רפאל נ' אביבי (פורסם במאגרים)

בענייננו, המבקשת לא התייחסה כלל למאזן הנוחות, מלבד אמירה כללית לפיה: "סיכויי הערעור מצויינים וכך גם השיקולים התומכים בהשארת המצב הקיים של עיכוב ההליכים עקב הגשת התנגדות. "

לפיכך, היה מקום לדחות הבקשה אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי הערעור, ולו מן הטעם שלא הוכח כי "מאזן הנוחות" נוטה באופן מובהק לטובת המבקשת .

למעלה מן הצורך אתייחס לסיכויי הערעור, שכן מבלי לקבוע מסמרות, לא ניתן לומר כי אלה גבוהים, בלשון המעטה.
בהתאם להחלטת כבוד הרשמת סלע מיום 19.6.20, צורפה המבקשת כחייבת לתיק ההוצאה לפועל של בעלה (החייב העיקרי) זאת בהתאם לסעיפים 46 ו-48 לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז – 1967 (להלן: " החוק").

סעיף 48 לחוק קובע כדלקמן:
"חיוב של צד שלישי (תיקון מס' 29) תשס"ט-2008 48. (א) צד שלישי אשר ללא הצדק סביר לא עשה כאמור בסעיף 47, או הוציא מידו נכס או שילם חוב שלא כדין בידעו שיש עליו צו עיקול בידי צד שלישי, רשאי רשם ההוצאה לפועל לחייבו בתשלום החוב הפסוק במידה שלא שילמו החייב, ובלבד שחיוב זה לא יעלה על שווי הנכס הנדון או על סכום החוב הנדון.
(תיקון מס' 29) תשס"ט-2008
(ב) לעניין ההוצאה לפועל, דין החלטת רשם ההוצאה לפועל לפי סעיף זה כדין פסק דין.
(ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריותו של הצד השלישי על פי כל דין".

סיף 80 לחוק קובע:

"80. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי פעולה של מנהל לשכת הוצאה לפועל או החלטה שלו או של עובד מערכת ההוצאה לפועל, רשאי להגיש ערר לפני רשם ההוצאה לפועל.
(תיקון מס' 29) תשס"ט-2008 (תיקון מס' 33) תשע"א-2011 (ב) צווים והחלטות של רשם ההוצאה לפועל, לרבות החלטות בערר לפי סעיף קטן (א), ניתנים לערעור, ברשות שופט בית משפט השלום לפני בית משפט השלום; אולם ערעור על החלטה לפי סעיפים 13, 14, 19, 25, 38(א), 48, 58, 66א(1) ו-(2), 66ה(א), 66ז(ג)(2), 69יב(א), 70(א) ו-74(א), יהא בזכות ."

רוצה לומר, החלטת כבוד הרשמת סלע על צירופה של המבקשת לתיק ההוצאה לפועל, מהווה פסק דין, כאשר הדרך "לתוקפו" אינה הגשת התנגדות כפי שנהגה המבקשת. לפיכך, לא ניתן לומר, כי סיכויי הערעור גבוהים.
בנסיבות אלה, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"א אייר תש"פ, 15 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אסמה יונס
נתבע: יהודה כהן
שופט :
עורכי דין: