ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אושיק בע"מ נגד יא - שין עבודות עפר ופיתוח בע"מ :


בפני כבוד ה שופט רונן פלג

המבקשות

  1. אושיק בע"מ
  2. מועצה אזורית שומרון -רבבה

נגד

המשיבה
יא - שין עבודות עפר ופיתוח בע"מ

החלטה

1. המשיבה הגישה נגד המבקשות תביעה כספית לסך של 580,453 ₪, בטענה לאי תשלום שכר עבודתה, תוך הפרת תנאיו של חוזה לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות בישוב רבבה.

2. לפניי בקשות המבקשות לחיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהן, אם וכאשר תידחה התביעה שהוגשה נגדן.

3. עיינתי בטענות הצדדים בבקשות, בתגובות ובתשובה.

דיון והכרעה

4. תקנה 519( א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, קובעת כך:

" בית המשפט או הרשם רשאי, אם נראה לו הדבר, לצוות על תובע ליתן ערובה לתשלום כל הוצאותיו של נתבע".

5. סעיף 353 א' לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, קובע כך:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין".

6. הכלל הוא, אם כן, שיש לחייב חברה במתן ערובה להוצאות, אלא אם מצא בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות זאת או אם החברה שכנעה כי ביכולתה לשלם את הוצאות המשפט. המדובר בעניין הנתון לשיקול דעת בית המשפט.

על בית המשפט לבחון את היכולות הכלכליות של המשיבה וכן את סיכויי התביעה. תוך כך על בית המשפט להביא בחשבון כי זכות הגישה לערכאות היא זכות חוקתית, המתנגשת עם אינטרס נוגד של הצד שכנגד ועם האינטרס למנוע תביעות סרק.

7. בענייננו, המבקשות ביססו את טענותיהן למצב כלכלי רעוע של המשיבה על קיומו של עיקול לטובת רשויות המס מיום 8/12/19 בסך של 48,299 ₪ ועל 22 שעבודים המפורטים בנסח רשם החברות שלה.

8. המשיבה מצדה טענה כי העיקול הוטל בטעות והציגה מסמך המעיד על ביטולו. המשיבה הבהירה כי חלק ניכר מהשעבודים רשומים על כלי רכב, אשר חלקם כבר נמכרו. יתר השעבודים נרשמו בגין הלוואות בנקאיות אשר ניטלו מבנק הפועלים וכבר נפרעו. שעבודים נוספים נרשמו לטובת בנקים אחרים, אשר ע"פ הנטען הלוו למשיבה כספים לצורך רכישת כלי רכב.

9. המשיבה טענה כי מצבה הכלכלי הוא מצוין והציגה נתוני יתרות חיוביות בחשבונות הבנק שלה , כולל ריכוז פיקדונות וחסכונות בבנק לאומי, העולה על סך של 620,000 ₪. בנוסף הוצגו רשימה של 7 פרויקטים שהמשיבה עובדת בהם וכן אישור של רו"ח מיום 27/4/20, שלפיו אין למשיבה חובות למוסדות והיא עומדת בכל התחייבויותיה.

10. המסמכים שהוצגו על ידי המשיבה מעידים לכאורה על כך שמדובר בחברה מבוססת ופעילה. עם זאת, המשיבה לא הציגה מסמכים היכולים לתת תמונה מקיפה ומלאה יותר של מצבה הפיננסי, דוגמת דו"חות שנתיים.

11. אשר לסיכויי התביעה, הצדדים שבו וחזרו שלא לצורך על טענותיהם בכתבי הטענות. הליך זה מצוי בשלביו הראשונים ממש ועדיין לא התקיים בו דיון קדם משפט ראשון, כך שלא ניתן ולא נכון יהיה לקבוע מסמרות לגבי סיכויי התביעה. עם זאת, נדמה שהמסמכים שהוצגו מלמדים כי לכאורה היריבות העיקרית של המשיבה היא מול המבקשת 1 ולא מול המבקשת 2.

12. לאחר ששקלתי את מכלול הנתונים שלפניי, אני מורה למשיבה להפקיד בקופת בית המשפט, במזומן או בערבות בנקאית, את הסכומים הבאים:

א. סך של 20,000 ₪ להבטחת הוצאותיה של המבקשת 1, אם וכאשר תידחה התביעה שהוגשה נגדה.

ב. סך של 30,000 ₪ להבטחת הוצאותיה של המבקשת 2, אם וכאשר תידחה התביעה שהוגשה נגדה.

13. הסכומים הנ"ל יופקדו עד ליום 25/6/20, שאחרת התביעה נגד המבקשות תידחה.

14. הוצאות הבקשה יובאו בחשבון בעת מתן פסק הדין.

ניתנה היום, כ"א אייר תש"פ, 15 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אושיק בע"מ
נתבע: יא - שין עבודות עפר ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: