ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הכשרה חברה לביטוח בע"מ נגד כמעיין המתגבר בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אושרית הובר היימן

מבקשת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ

נגד

משיבה
כמעיין המתגבר בע"מ

החלטה

לפניי בקשת התובעת (להלן: המבקשת) לתיקון כתב התביעה ע"י מחיקת התביעה כנגד הנתבעת (להלן: המשיבה) ולחלופין דחייתה , ללא צו לחיוב בהוצאות, וכן הוספת הנתבע הנכון.

בתגובה לבקשה, טענה המשיבה כי איננה מתנגדת לסילוק התביעה כנגדה , זאת משום שמלכתחילה לא ראוי היה להגיש את התובענה כנגדה באשר היא איננה הנתבעת הנכונה. ואולם ה משיבה עומדיוב המבקשת בהוצאות לדוגמא, משום שלטענתה, אין לה כל נגיעה ושייכות לעניין נשוא התביעה, וזאת הבהירה לתובעת מיד עם מסירת כתב התביעה לידיה.

לטענת הנתבעת, ביום 22.5.19, שלח בא כוחה מכתב למשרד ב"כ התובעת ובו הבהיר, כי איננה הנתבעת הנכונה וכי ככל הנראה התביעה כנגדה הוגשה בשגגה. עוד נטען, כי בהמשך נעשו ניסיונות נוספים להעמיד את המבקשת על טעותה באמצעות הדוא"ל וכן בפניות טלפוניות, אך אלו נותרו ללא כל מענה מטעם המבקשת. כך, גם ביום 11.6.19, ובטרם הגיע מועד הגשת כתב ההגנה, עשתה המשיבה ניסיון נוסף לפנות אל המבקשת, אך ללא הועיל. בנסיבות אלו, בלית ברירה ובכדי להימנע ממצב שבו ינתן כנגדה פסק דין בהעדר הגנה, הגישה המשיבה כתב הגנה, אשר גם במסגרתו עתרה לסילוק התביעה כנגדה על הסף . כן, נדרשה הנתבעת להתייצב לדיון, ורק לאחר מכן, הואילה תובעת לבדוק את טענותיה, שאז התברר לה כי הן נכונות. לפיכך, עותרת הנתבעת לסילוק התביעה כנגדה, תוך חיוב התובעת לשפותה ב גין הו צאותיה לרבות שכר טרחת עורך דין, נוכח ההשקעה לה נדרשה אגב ניהול ההליך ובין השאר לצורך, טיפול בתכתובות שבין הצדדים, הגשת כתב הג נה, הכנה והופעה לדיון בבית משפט (סה"כ כ 52 שעות הן לנתבעת עצמה והן לבא כוחה) .

תגובת המשיבה הועברה לתשובת המבקשת, אך זו לא הוגשה.

דיון והכרעה:

כאמור, הצדדים אינם חלוקים, כי יש לסלק את התביעה כנגד הנתבעת, ונותרה להכרעה שאלת ההוצאות.

התביעה בכותרת הינה תביעת שיבוב, ע"ס 45,000 ₪ במסגרתה נטען כי האחראית לקרות האירוע הנזיקי, שארע בשנים 2016 – 2017, הינה הנתבעת.

בכתב ההגנה, הכחישה נתבעת את כל המיוחס לה וטענה כי אין כל עילה כנגדה וכל יריבות בינה לבין התובעת, שכן החברה אינה פעילה מאז שנת 2005, ובכל שנות פעילותה עסקה בעבודת ניהול חשבונות בלבד, פעילות שבינה לבין הנטען בכתב התביעה אין כל קשר. לכתב ההגנה צורפו העתקי מכתבים ופניות בדוא"ל שביצע ב"כ הנתבעת למשרד ב"כ התובעת, עובר להגשת כתב ההגנה, בהם דרישה כי התביעה שהוגשה כנגד הנתבעת תסולק באופן מיידי.

בדיון שהתקיים לפניי, הודיע ב"כ התובעת, כי הוא מבקש לבדוק את טענות הנתבעת ולמסור הודעה מתאימה לבית המשפט. סופו של דבר, כאמור, עתרה התובעת למחיקה ולחלופין דחייה של התביעה כנגד הנתבעת וצירוף נתבע אחר.

ככלל, יש טעם בעמדה לפיה מקום בו נמחק הליך על ידי מגישו, יישא מגיש ההליך בהוצאות להן גרם לבעל הדין שכנגד, שכן במצב זה אין החלטה הקובעת את צדקת הגשתו של ההליך, ומבין שני בעלי הדין, ראוי כי זה שגרם להוצאות יישא בהן. עם זאת, יישומו של העיקרון נגזר מנתוני המקרה המסוים, ובעיקר מן השאלה האם בוצעו על ידי בעל הדין שכנגד פעולות בגינן נשא בהוצאות, אשר ראוי לזכותו בהן. [ראו ע"א 5825/03 ד' ש' ואח' נ' כ' א' (לא פורסם, 21.12.2003)].

במקרה דנן, שוכנעתי כי קודם להגשת כתב ההגנה, ערכה הנתבעת מספר ניסיונות להביא לסילוק התביעה כנגדה, מבלי שיהא צורך להכביר בהוצאות. היא פנתה בכתב מספר פעמים באמצעות בא כוחה, וכן טלפונית. חרף האמור, לא התקבלה כל התייחסות לפניותיה. בשל כך, נאלצה הנתבעת להגיש כתב הגנה. אף שבכתב ההגנה חזרה הנתבעת על טענותיה וצירפה את פניותיה הכתובת לב"כ התובעת, לא סולקה התביעה כנגדה. לפיכך, נאלצה הנתבעת גם להתייצב לדיון, באמצעות מנהלת החברה ובא כח החברה. רק אז, הודיע ב"כ התובעת לבית המשפט כי בכוונתו לבדוק את הטענות. ברי, כי לו היו נבדקות טענות הנתבעת, כבר בעת משלוח המכתב הראשון, מיום 22.05.19, היו נחסכים מן הנתבעת ביטול הזמן וההוצאות שנגרמו לה, בפניותיה החוזרות לתובעת, בהגשת כתב ההגנה ובהתייצבות לדיון.

לפיכך, מסקנתי היא כי יש לחייב את התובעת בהוצאות הנתבעת. עם זאת, גם פסיקת הוצאות דינה שתהיה מידתית וראויה.

הנתבעת טוענת לביטול זמן בהיקף של 52 שעות ולפסיקת הוצאות ריאליות. ואולם, לא הוגשה כל ראיה ולו לכאורה להיקף השעות שנטען כי נדרשו ולשיעור ההוצאות. יתרה מכך, היקף השעות הנטען, נראה בעיני בלתי סביר, בשים לב לטיבה של התביעה ולהיקפם של כתבי הטענות.

סוף דבר:
במכלול השיקולים שפורטו לעיל, אני מורה על דחיית התביעה כנגד הנתבעת, ומחייבת את התובעת בהוצאות הנתבעת, בסך של 1,800 ₪ .

כתב התביעה יתוקן כמבוקש. המזכירות תסרוק את כתב התביעה המתוקן לכתבי טענות ותעדכן הגורמים בתיק.

ניתנה היום, כ"ב אייר תש"פ, 16 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: הכשרה חברה לביטוח בע"מ
נתבע: כמעיין המתגבר בע"מ
שופט :
עורכי דין: