ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק אוצר החייל בע"מ נגד גבעת האירוסים בע"מ :

לפני כבוד השופט בכיר אהוד שוורץ

התובע/משיב:

בנק אוצר החייל בע"מ

נגד

הנתבעים/מבקשים:

  1. גבעת האירוסים (גן אירועים) בע"מ
  2. חיים אסרף
  3. דוד אסרף

החלטה

זו בקשת רשות להגן כנגד תביעה כספית על סך 314,032.05 ₪, שהגיש ה בנק התובע על פי ספריו.

לטענת הבנק, המבקשת 1 (להלן: "החברה") פתחה אצלו ח-ן 114566 , לקבלת אשראיים ומשיכות יתר, וחתמה על מסמכי פתיחת חשבון. נטען כי המבקשת 1 לא עמדה בהתחייבויותיה ולא שילמה את כל התשלומים כולל יתרות חובה, וסך חיובי ישראכרט ויתרת אשראי ישראכרט, ונותרה חייבת 288,282.14 ₪ (נכון ליום 17.8.17)
נטען כי המבקשת 1 נטלה הלוואה בסך 100,000 ₪ ביום 31.12.15, , כפוף למסמכי הלוואה עליהם חתמה והתחיבה לעמוד בתנאי ההלוואה אולם לא עמדה בהתחייבויותיה ונותרה חייבת 25,749.91 ₪ ( נכון ליום 17.8.17)
המבקשים 2-3 , בעלי עניין במבקשת 1, ערבו בהתאם למסמכי כתב ערבות מתחדשת ללא הגבלה בסכום ,לפרעון מלא של כל הסכומים שתהיה המבקשת 1 חייבת למשיב.

לוטענת המבקש 2 סולק מהחברה, ופקידי הבנק ידעו היטב על כך, טוען כי המבקש 3 , אחיו , המשיך לנהל את החברה , הכניס והוציא כספים והתנהל מול המשיב בתדירות יומיומית. נטען כי הודיע אישית שאינו מעורב בעסק, וגם המבקש 3 היה נוכח בעת ההודעה למשיב, והפקידה אף אישרה זאת.
נטען כי לא חתם על מסמכי ההלוואה של 100,000 ₪ , ולא יודע מי חתם . טוען כי ערבותו מבוטלת מ 2/15 , עת הבנק החליט לפעול באופן חד צדדי מול המבקש 3 ומבלי ליידע את המבקש 2.
נטען כי מתכוון להגיש הודעת צד ג' כנגד החברה והמבקש 3.

המבקשים 3 ו- 1 , טוענים כי הבנק לא צרף דפי חשבון מעודכנים מיום הפתיחה ועד למועד הגשת התביעה נטען כי פעולות הבנק מהוות פעולות אסורות על פי דין, והינן ב גדר התניית שירות בשירות. נטען ל חישובי ריבית שגויים, ללא הצדקה או וללא כל זכות. הבנק חייב את החשבון בתוספת סיכון הכלולה בשיעורי הריבית ללא הצדקה וללא כל זכות. הבנק ביטל את מסגרת האשראי באופן חד צדדי , תוך חילוט קרנות הנאמנות שבבעלותם , פעולות שהסבו למבקשים נזק רב. נטען כי הבנק הפר את חובותיו כלפי הלקוח , ולאחר תיקון כל הנטען החשבון יהיה ביתרת זכות. נטען כי לא צורפו דפי בנק מפורטים , לא פורטו חישובי ריבית ועמלות שנגבו, הריבית שחושבה לפי 360 יום ולא 365 יום בשנה.

הלכה ידועה היא, כי בשלב הדיון בבקשת רשות להתגונן, די לו למבקש אם יראה הגנה לכאורה להצדקת הבירור המשפטי (א. גורן "סוגיות בסדר דין אזרחי", מהדורה שביעית, עמוד 310 ).
בשורה של פס"ד נפסק, כי בית המשפט יסרב להעניק לנתבע רשות להתגונן רק אם ברור על פניו ונעלה מספק כי אין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו (ראה: ע"א 6514/96 חניון המרכבה חולון בע"מ נ' עירית חולון, פ"ד נט(3) 41, 46). רק אם התברר לביהמ"ש, עקב חקירתו של הנתבע על תצהירו, כי הגנתו הינה "הגנת בדים", לא תינתן רשות להתגונן ( ראה: ע"א 620/06 חברת טימאט קאופמן סילבר נ' אטלי [פורסם בנבו), וסוכמה ב ע"א 10189/07 עזרא ששון נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ [פורסם בנבו]. על המבקש רשות להגן להציג תשתית עובדתית לכאורית מפורטת ומספקת, שלא נסתרה בדיון ושיש בה להצדיק ניהול ההליך.

הן המבקש 2 והן המבקשים 3 ו-1 חוזרים בסיכומיהם על הטענות התצהיר.
התובע בסיכומיו מציין כי שתי הבקשות סתמיות ולא מפורטות כאשר , והמבקשים בחקירתם סתרו את הנאמר בתצהיריהם.

לאחר עיון בחומר שבתיק והדיון אני מחליט לדחות את שתי הבקשות.

ביחס למבקש 2, התביעה כאמור הוגשה מכח ערבותו לבנק. המבקש 2 לא מכחיש כי חתם ערבות לבנק וכי היה בעל עניין באותה עת. המבקש 2 בתצהירו ציין כי הודיע לפקידת הבנק שהוא יוצא מהחברה והיא אמרה לו שאין לו מה לדאוג, בחקירתו אישר כי אין לו מסמך בכתב לפיו הופטר מערבותו, הנתבע גם לא בדק לאחר אותה פגישה נטענת כי ערבותו בוטלה. עוד אישר בעדותו כי עזב את החברה ב1/16 ומאז לא יודע מה קרה בחברה.
המבקש 2 אישר שנתבע ע"י בנקים נוספים, ולא ידע להסביר כיצד תצהירו ביחס לבנק אחר בנק מזרחי זהה לתצהיר בענייננו , לרבות טענה בקשר לפניה לפקידה בבנק . כן לא זכר מה זכויות החתימה בחשבון, וכאשר מן החומר עולה כי נדרשה חותמת חברה וחתימה אחת.

ביחס למבקשים 3 ו- 1, לא ראיתי סתירה קונקרטית , ולו לכאורית, של החוב , שעל פי ספרי הבנק, שאומנם ניתנים לסתירה, אך אין בפני תשתית לכאורית בענין, ולרבות הכחשת או שלילת הערבות.
ככלל טענות המבקשים כלליות , סתמיות ולא מפורטות , ומנוגדות חזיתית למסמכי החבות, ובדרך של טענות כלליות.
המבקש 3 בחקירתו לא זכר ולא ידע לענות על מרבית השאלות שנשאל, לא ידע להסביר ולכמת באורח מינימילי , וללא קשר לדרכי הוכחה, את טענות יו כלפי הבנק , כמו התנית שירות בשירות , וטענות ביחס לחישובי הריבית והע מלות .
בניגוד לטענה כי הבנק לא מסר למבקשים מסמכים שדרש, העיד המבקש 3 כי ב"כ קיבל את המסמכים, אך הוא לא עבר עליהם. בנוסף העיד כי המבקש 2, לא ביקש שיפטירו אותו מהערבות. העיד כי המבקש 2 עזב את העבודה בעסק , אך לא עזב את החברה, ואמר שלבנק יש שני חייבים, ברי כי עדות זו מחזקת את טענות הבנק כלפי המבקש 2. ואף מנוגדת לעדות המבקש 2, ומטילה צל על טענות אלו עוד העיד המבקש 3 כי אינו יודע , כיצד החוב שהגיע ל- 300 אלף , ולפי תצהירו החשבון לאחר תיקון טעויות הבנק יהיה ביתרת זכות.

כאמור המבקש 2 ו 3 הינם בני משפחה -אחים , שדרכם העסקית המשותפת עלתה על שרטון . הטענות ההדדיות , ומישור היחסים ביניהם, והטענה כי בכוונתו להגיש הודעת צד ג' , אינן מהוות הגנה ולו לכאורה בהקשר החוב לבנק.

ברי שבשלב זה אין דוחים בקשה מטעמים שבדרכי הוכחה , ו/או בשל היעדר פירוט, הנובע ממחסור אמיתי במסמכים, ומותרת העלאת טענה בעל פה , ואין באמור למצות , ואולם כאן בפני טענות נעדרות פירוט מינימלי מספק וקונקרטי, להבדיל ממלל כללי , וכאשר בחלקן נסתרו בדיון, או לא קבלו מענה מינימלי, מה שמוביל למסקנה כי מדובר בהגנת בדים.

לאור כל האמור לעיל שתי בקשות הרשות להגן נדח ות.
התובע/המשיב זכאי לפסק-דין לפי התביעה, בצירוף האגרה ששולמה, צמוד ונושא ריבית כחוק מיום התשלום , שכ"ט בגין התביעה, לפי התעריף המינימאלי המומלץ של לשכת עוה"ד, וכן שכ"ט בגין הדיון בבקשות בסך 2,000 ₪ צמוד ונושא ריבית כחוק , ובגין כל אחת מן הבקשות.

ניתן להגיש פסיקתא לחתימה.

המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, י"ג אייר תש"פ, 07 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק אוצר החייל בע"מ
נתבע: גבעת האירוסים בע"מ
שופט :
עורכי דין: