ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ק.א.מ.ח. נגד דניאל מור :


בפני כבוד השופט מנחם שח"ק

התובע:
ק.א.מ.ח. - אלמוני

נגד

הנתבעים:

  1. דניאל מור
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. לפני הסכמת הצדדים למינוי מומחים בתחום האורטופדיה והפסיכיאטריה.

2. לפיכך, הינני ממנה את ד"ר אלכס גפטלר, מומחה באורטופדיה וניתוחי עמוד שדרה מהמרכז הרפואי "סורוקה" בבאר שבע, טלפון: 08-XXXX625, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום האורתופדיה, ועל מינויו של ד"ר הדר שלו, מנהל היחידה לאשפוז יום פסיכיאטרי, מהמרכז הרפואי "סורוקה", רח' יערה 21 עומר, טלפון: 050-XXXX696, כמומחה מטעם ביהמ"ש בתחום הפסיכיאטריה, על מנת שיבדקו את התובע ויחוו את דעתם ביחס למצבו עקב התאונה מיום 08.12.2017 [להלן: "התאונה"].

המומחים יקבעו ממצאים לגבי מצבו הרפואי של התובע בעקבות התאונה ובמיוחד יתייחסו ל:-
כמה זמן, אם בכלל, נמשכה הנכות הזמנית (אי כושר לעבודה).
האם לוקה התובע כיום בנכות צמיתה, ואם כן, מה שיעור הנכות.
ג. קשר שבין התאונה לבין מצב התובע נכון להיום.
ד. האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד.
ו. כמוסכם על הצדדים, המומחה בתחום האורטופדיה, יחווה דעתו גם ביחס לקיומה או היעדרה של נכות נוירולוגית, ככל שהדבר אפשרי מבחינתו.

3. בתוך 15 ימים, ימציא התובע למומחים, ולכל בעלי הדין האחרים, את כל המסמכים בדבר הטיפול הרפואי שניתן, לרבות בדיקות לצורך אותו טיפול, ובלבד שלא יגיש למומחה חוות דעת רפואיות של מומחים או ממצאים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המסמכים"). בתוך 30 ימים נוספים, רשאי כל בעל דין להמציא למומחה מסמכים נוספים.
מובהר שככל שמי מן הצדדים זקוק לזמן נוסף על מנת לאסוף מסמכים ו/או למוסרם למומחה, עליו להגיש בקשה מתאימה תוך הזמן שנקצב לצורך העברת המסמכים.

4. שכרו של המומחה בתחום האורטופדיה - לא יעלה על 4,500 ₪ בתוספת מע"מ.
שכרו של המומחה בתחום הפסיכיאטריה – לא יעלה על 6,500 ₪ בתוספת מע"מ.

5. כמימון ביניים בלבד, תישא הנתבעת מס' 2 בשכרם של המומחים. הנתבעת תשלם את שכר המומחים, ישירות למומחים , ובתוך 60 ימים מהיום, תמציא אסמכתאות לתיק ביהמ"ש, להוכחת הפירעון.

קובע תזכורת פנימית לעוד 65 ימים לצורך עיון באסמכתאות להוכחת פירעון שכר המומחה.

6. ב"כ התובע יתאם עם המומחים מועד לבדיקת התובע, שיחול לאחר המועד בו על הצדדים להמציא למומחים את המסמכים שבידיהם, והתובע יתייצב לבדיקות במועדים שיקבעו וכן יתייצב ויבצע כל בדיקה נוספת כפי שידרש על ידי המומחים.

7. המומחה מתבקש להשלים את חוות דעתו בתוך 90 ימים מהיום, כפוף לשיתוף פעולה מצד הצדדים. ככל שיש מניעה מלהשלים את חוות הדעת תוך המועד האמור, יגיש המומחה בקשה מתאימה מייד לאחר שיתוודע למניעה כאמור.

8. הצדדים רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום מיום קבלת חוות דעתו והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

9. קובע לתזכורת פנימית לעוד 120 ימים, על מנת לעיין בחוות דעת המומחים.

11. מזכירות ביהמ"ש מתבקשת לשגר עותק ההחלטה למומחים ולב"כ הצדדים.

ניתנה היום, י"ד אייר תש"פ, 08 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ק.א.מ.ח.
נתבע: דניאל מור
שופט :
עורכי דין: