ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טוני נחאס נגד אלפרד ואלברט עבודות צנרת וקונסטרוקציה בע"מ :

לפני: כבוד ה שופטת קרן כהן

התובע
טוני נחאס ת.ז. XXXXXX740
ע"י ב"כ עו"ד עמירם חיים
-
הנתבעים

  1. אלפרד ואלברט עבודות צנרת וקונסטרוקציה בע"מ ח.פ. 514765924
  2. טארק מור ת.ז. XXXXXX722

ע"י ב"כ עו"ד ח'ורי סמיר

פסק דין

הצדדים הסמיכו את ביה"ד בדן יחיד לפסוק לפשרה ללא הנמקה לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד – 1984 החל בבית הדין לעבודה מכוח סעיף 39 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט – 1969 בטווח שבין 50,000 ₪ ברוטו ל-350,000 ₪ ברוטו.

עוד הסכימו הצדדים כי הסכום שייפסק יהיה בנוסף לסכומים הצבורים לזכותו של התובע בקופות המנוהלות בפניקס חברה לביטוח ובהכשרה חברה לביטוח.

עוד הוסכם כי הצדדים יגישו סיכומים בכתב שבהם יתייחסו לסוגיית הרמת מסך ולמספר התשלומים שבהם ישולם הסכום שייפסק.

לאחר שנתתי דעתי לכלל החומר שהובא לפניי, לטענות הצדדים ולסיכומים שהוגשו מטעמם אני מחייבת את הנתבעת 1 לשלם לתובע סכום כולל של 260,000 ₪ ברוטו כפיצויי פיטורים ומענק פרישה .

הנתבע 2 מחויב, יחד ולחוד, עם הנתבעת 1 לשלם לתובע סכום של 130,000 ברוטו מתוך הסכום שנפסק בסעיף 2 לעיל .

כמו כן, בהתאם להסכמת הצדדים תמציא הנתבעת 1 לתובע מכתב לשחרור כל הכספים שהופקדו לזכותו בקופות המנוהלות בפניקס חברה לביטוח ובהכשרה חברה לביטוח, וזאת עד ליום 10.6.2020.
כאמור, בהסכמת הצדדים סכומים אלה אינם נכללים בסכום שנפסק לזכותו של התובע בסעיף 2 לעיל.

הסכום האמור בסעיף 2 ישולם ב-10 תשלומים שווים חודשיים ורצופים החל מיום 10.6.2020 ובכל 10 לחודש שלאחריו .

כל ההמחאות תישלחנה בדואר רשום לידי ב"כ התובע עד למועד התשלום הראשון (10.6.2020).

לא ישולם תשלום מהתשלומים הנ"ל במועדו יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16.12.2018 (יום הגשת התביעה) ועד לתשלום בפועל.

התובע רשאי להמציא לנתבעת 1 בתוך 15 ימים ממועד קבלת פסק הדין החלטה של רשות המס בדבר גובה הניכוי שיש לנכות מהסכום שנפסק בסעיף 2 לעיל. לא ימציא התובע החלטה של רשות המס במועד האמור, ינוכה מס כדין.

משההליך הסתיים בפסק דין לפשרה תשיב המזכירות את האגרה לידי ב"כ התובע בהתאם לתקנות.

ניתן היום, י"ד אייר התש"ף (8 מאי 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: טוני נחאס
נתבע: אלפרד ואלברט עבודות צנרת וקונסטרוקציה בע"מ
שופט :
עורכי דין: