ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין התבורים בע"מ נגד יחיאל לשמן :

לפני כבוד השופטת נאוה ברוורמן

המבקשים:

  1. התבורים בע"מ
  2. צביה תבור
  3. טל תבור

ע"י ב"כ עוה"ד עינת ידידיה צוויג

נגד

המשיבים:
1.יחיאל לשמן
2. יהודה לשמן
3. מיכאל צביר
4. אבישר צביר
ע"י ב"כ עוה"ד יצחק גיא/ עו"ד חובב רוסק

5. עיריית חולון
ע"י ב"כ עוה"ד הלל קורנפלד

החלטה

מהות הבקשה

הנתבעים והתובעים שכנגד מבקשים להורות על ביטול פסקי הדין מיום 11.6.2019 שניתנו נגדם בהעדר הופעה בתיקים שבכותרת, ואת ביטול ההליכים שננקטו נגדם בתיק ההוצאה לפועל ובתיק זה. כן מבקשים לבטל את פסק הדין שניתן ביחס לתביעה שכנגד בתיק 52426-07-15.

המדובר בתיקים מאוחדים.

ביום 11.06.2019 הדיון היה קבוע לשמיעת ההוכחות ופסקי הדין ניתנו במעמד הדיון, בהעדר הופעה כאמור .

כן עלה כי בתביעה שכנגד, לא שולמה מלוא האגרה. אשר על כן, התביעה שכנגד נמחקה ללא צו להוצאות.

עיקרי טענות הצדדים בתמצית

המבקשים טוענים כי התיק הועבר לטיפול עורכת הדין צוויג מעורך דין גנס. לטענתם, מועדי ההוכחות, אשר היו רשומים ביומנה היו רשומים לימים 11.5.20, 19.5.20 ו - 24.5.20 . לא ברור אם משום שנרשמו על ידה בשוגג או שהועברו בטעות על ידי עורך דין גנס.

במקביל לתיק זה, הועבר אליה על ידי עורך דין גנס תיק נוסף הקבוע להוכחות ב-24.6.20. על כן, לא היתה סיבה לחשוד שהתאריך הרשום ביומנה שגוי.

ביום 24.11.19 הוטל עיקול (לפני מסירת אזהרה) על חשבונה של המבקשת 2, על סך 980,000 ₪ . מבדיקה עלה כי ניתן נגדם פסק דין על מלוא סכום התביעה.

יצוין שפרוטוקול הדיון לא הומצא לעורכת הדין ולמבקשים, לא נשלחה הודעה מנט המשפט כי ניתנה החלטה בתיק, אחרת הייתה מגישה בקשה לביטול מיידי, וכן עוה"ד לא עודכנה טלפונית על ידי ב"כ הצד שכנגד, כפי שהורה בית המשפט.

בתיק ההוצל"פ לא ניתנה אזהרה- שאילו נמסרה היה בה כדי ללמד על קיום פסק הדין.

המסקנה המתבקשת היא שההיעדרות נבעה מטעות בתום לב ולא מזלזול. מדובר בתביעות שסכומן גבוה בי ותר. חיוב המבקשים בסכומים אלו, מבלי "שינתן להם יומם בבי ת המשפט" יהיה בעל השלכות בלתי הפיכות על המבקשים.

בנסיבות העניין התקיימה הדרישה שנקבעה בהלכת "בדיר אמירה" (רע"א 1080/19), לפיה מדובר בטענות הגנה של ממש שיש צורך לבררן.

מאחר והמחדל בתיק הוא של עורכת הדין והיא זו שתצטרך לשלם את הוצאות הבקשה מכיסה, מתבקש בית המשפט לקבוע שהוצאות הבקשה יפסקו בתום ההליך.

המשיבים מתנגדים לבקשה ומבקשים לחייב בהוצאות ושכ"ט. בפתח דבר הם טוענים כי הם נושים במבקשת בסכום ניכר, בגין דמי השכירות של אולמי תעשיה בחולון שלא שולמו עוד משנת 2012. המבקשת מתישה את המשיבים בהליכי סרק בתיק שנפתח ביולי 2014. המבקשת ובני משפחתה עושים כל שביכולתם על מנת להתחמק, ובמסגרת זו - מקימים חברות חדשות.

המבקשת התגרשה למראית עין ובאופן פיקטיבי, בנה של המבקשת נמנע מלהופיע בפני המומחה לכתב יד, המבקשת והנתבעים עשו כל שביכולתם כדי להימנע מגילוי והמצאת מסמכים, המבקשת לא שילמה את המחצית השנייה של האגרה לפני המועד הראשון שנקבע לשמיעת הראיות.

הבקשה עוסקת בסיבות מדוע ב"כ המבקשת לא התייצבה לדיון, אולם אין כל סיבה מדוע המבקשת עצמה לא התייצבה לדיון.

לגופה של הבקשה; התאריכים הובהרו במספר סיטואציות: ביום 12.7.18- התקיים קדם משפט בנוכחות ב"כ המבקשת (הקודם- עו"ד גנס), הגרוש ובנה, בו נקבעו מועדי הדיונים. ביום 24.1.19- התקיים קדם משפט בנוכחות ב"כ המבקשת (הנוכחית- עו"ד צוויג), בו אמרה שתעבור על הפרוטוקול מיום 12.7.18- כך שהיה עליה לעדכן את המועדים שנקבעו באותו יום.

בדיון נאמר שמועדי שמיעת הראיות יישארו על כנם- כך שהיה על ב"כ המבקשת לברר מהם התאריכים שנקבעו.

טעות עו"ד מייצג בקשר למועד הדיון לא מהווה נימוק לביטול פסק דין, הרי שהמבקשת עצמה הייתה אמורה להתייצב לדיון ולא עשתה כן.

סיכויי הגנת המבקשת ויתר הנתבעים הם אפסיים וגם מטעם זה על בית המשפט לדחות את הבקשה.

הנתבעים הגישו תביעה שכנגד ולא שילמו את מלוא האגרה לפיכך נמחקה התביעה ללא צו להוצאות. מדבור בתביעת סרק מופרכת.

הבקשה לביטול פסק הדין הוגשה באיחור- בסוף חודש 11/19 כשפסק הדין ניתן ב 11/6/19. ב"כ המבקשת טוענת שהאיחור נובע מכך שלא ראתה את פסק הדין. מעיון בנט המשפט עולה כי ב"כ המבקשת צפתה בפסק הדין ביום 19.7.19.

תיק ההוצל"פ נפתח נגד המבקשת לאחר חודשים ארוכים במהלך ניסו לאתר כספים ונכסים של המבקשת. למבקשת זכויות במקרקעין הרשומות בהערת אזהרה בלבד. המבקשת מכרה שתי דירות שעתידות להיבנות על המקרקעין (על אף שהם עדיין אינם זמינים לבנייה) בהנחה משמעותית ותוך קבלת מזומן על סך 750,000 ₪. הדבר מעלה את החשש שהמבקשת מעלימה נכסים. יש צורך חיוני ביותר להותיר את העיקולים על כנם.
המבקשים מגיבים וטוענים כי הנסיבות להעדר ההתייצבות מפורטות בתצהיר. המבקשים 2 ו- 3 לא נכחו בדיונים אליהם מתייחסים המשיבים, ולכן לא ניתן לטעון כי המבקשת 2 ידעה על הדיון והייתה צריכה להתייצב. המשיבים מנסים ליצור הפרדה מלאכותית בין המבקשים לבאת כוחם.

הבקשה לביטול הוגשה במועד, 30 יום לאחר שנודע למבקשת ההחלטה. בעניינינו, נודע למבקשת ביום 24.11.19 ומיד לאחר מכן הוגשה הבקשה.

לעניין הטענה ביחס לבדיקה הגרפולוגית של המבקש 3- אין בה כדי להעלות או להוריד שכן ממילא ערבותו פקעה.

ביחס לסיכויי התביעה - לא רק שטענות ההגנה של המבקשים ראויות להתברר, אלא אף מדובר בתביעה שראוי היה לדחותה על הסף בהעדר עילה. המשיבים לא דרשו את פינוי המבקשת 1 מהמושכר במשך ארבע שנים- תמוה ודורש הסבר ובירור.

תביעת המשיבים מחוסרת עילה ולו לכאורה - חוזי השכירות הסתיימו וממילא פקעה ערבותם של נתבעים 2 ו- 3. כך, ממילא אין למשיבים כל עילה לפי הסכמים אלה. כך, אם הייתה מוגשת בקשה לדחיית התביעה על הסף, סיכוייה להתקבל היו עולים בהרבה על "רף הסיכוי הסביר".

התביעה שכנגד - עם הגשת התביעה שולמה המחצית הראשונה של האגרה. המחצית השנייה הייתה אמורה להשתלם לפי הדיון בהוכחות. העדר התשלום הוא פועל יוצא מהתקלה שארעה ואין על כך כדי ללמד על זניחת התביעה.

הטענה בדבר הברחת רכוש - טענה זו איננה טענה החוסמת בקשה לביטול פסק-דין, ולכל היותר היא מהווה עילה להגשת בקשה למתן עיקולים זמניים. למען הסר ספק- מדובר בטענה מופרכת.

המשיבה 5 - עיריית חולון השיבה אף היא וטוענת כי ב"כ המבקשים צפתה בפסק הדין שניתן נגד המבקשים ביום 19.6.19, כך לפי נט המשפט. הצפייה כמוה כמסירה כדין של פסק הדין לידי מיופה הכוח של המבקשים ולמבקשים עצמם. לפיכך, פסק הדין נמסר למבקשים כדין עוד ביום 19.6.19. הבקשה לביטולו הוגשה בחלוף למעלה משלושים ימים, ללא בקשה להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק הדין.

זאת, בסיטואציה בה על מבקש הביטול נטל השכנוע להראות כי לא החמיץ את זכות הגישה, במיוחד כשמדובר במועד שנקבע בחיקוק והדורש טעם מיוחד להארכתו. בנוסף, אין דבר בטענה כי לא התקבלו טלפונים במועד הדיון ואם היתה בודקת היתה מוצאת תיעוד של השיחות לטלפון.

מועד הדיון נמסר לה ישירות בדיון ביום 24.1.19- דבר המגובה בפרוטוקול.

החלטת בית המשפט בדבר מועד הדיון נמסרה ישירות למבקשים- בעלה של ה מבקשת, בנה וב"כ הקודם. למרות זאת, לא הוצג תצהיר מאת המבקשים המסביר מדוע הם לא התייצבו לדיון כדין. מסירה לבעלה של הנתבעת ולבנה- כמוה כמסירה לנתבעת 2- כלומר, המבקשים גם הם זומנו כדין. הדבר מתכתב עם התנהלות חוזרת ונשנית של המבקשים לדחיית הקץ.

טענות המבקשים הן טענות סרק הנטענות בחוסר תום לב ותוך זלזול מכוון והתנהלות מכוונת כדי לדחות את בירור האמת.

המבקשים הגיבו הן לתשובת המשיבה 5.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הנני להורות על ביטול פסק הדין ולהלן נימוקיי;

ראשית, ביחס למועד הגשת הבקשה וצפייה בנט כהמצאה - יש הגורסים כי ראוי להעדיף את עיקרון ההמצאה על פני עיקרון הידיעה ולא בכל מקרה יש לקבוע כי צפייה בנט המשפט מהווה המצאה. ראו עא (ת"א) 31272-07-18 turkish airlines נ' שלמה כהן (נבו, 23.10.2018) (להלן: " עניין כהן").

ב"כ המבקשים טוענת כי הדבר אמנם רשום במערכת, אולם האירוע לא זכור לה ואין זה אומר כי פתחה את המסמך. לטענתה, הדבר נודע בעת התקבלה ההודעה על עיקול החשבון ביום 24.11.2019. הוגש תצהיר מפורט מטעם ב"כ המבקשים. ב"כ המבקשים טוענת כי נודע לה על פסק הדין רק ביום 24.11.2019. בסעיף 8 לתצהירה, מפרטת את הסיבות בגינן לא ידעה על פסק הדין.

ראו והשוו לסעיף 37 לעניין כהן -

"רק בנסיבות חריגות כאשר מדובר בצפייה יזומה במערכת נט המשפט, יש להחיל את כלל הידיעה ולקבוע את מניין המועדים להגשת הערעור מנקודה זו ואילך. נסיבות חריגות כאלה הוכרו בפסיקה כאשר היה חוסר תום לב מצד בעל הדין מקבל המסמך.
למשל, כאשר בעל הדין יושב בחיבוק ידיים ואינו נוקט בפעולה במשך מספר חודשים ממועד הצפייה היזומה בפסק הדין במערכת נט המשפט, כאשר בזמן זה לא בוצעה לו מסירה כדין של פסק הדין".

המדובר בביטול הנתון לשיקול דעתו של בית המשפט; על בית המשפט לבחון את סיבת המחדל וסיכויי ההצלחה. באשר לסיבת המחדל; אכן, אין די בטענה בעלמא בדבר שגגה/טעות אנוש משרדית; על מבקש הביטול רובץ נטל השכנוע להראות כי לא החמיץ את זכות הגישה לבית המשפט ויש טעם בבירור התובענה. במידה והראה סיכויי הצלחה ניתן להסתפק, בגין המחדל, בהטלת הוצאות, אלא אם אין בתשלום פיצוי הולם לנזק שנגרם ליריב (ע"א 64/53). רק כאשר התנהגות המבקש אינה רשלנית בלבד, אלא עולה לכדי התעלמות מההליך השיפוטי ומגלה יחס של זלזול כלפי חובתו כבעל דין, לא יוכל בעל הדין לכפר על מחדליו בתשלום הוצאות, אף אם הראה סיכויי הצלחה (ר' ע"א 625/68).

במקרה זה התרשמתי כי על אף שב"כ המבקש ים אמורה הי יתה לדעת על מועד הדיון, יתכן כי נפלה שגגה.

באשר לסיכויים של ההגנה; אינני קובעת מסמרות בשלב זה. מדובר בטענות שיש לבחנ ן ובאופן רגיל, אין לסגור את שערי בית המשפט בפני מתדיין ולמנוע את העלאת הטענות. הדבר נכון ביתר שאת, עת מדובר בפסק דין שניתן כלפי נתבעים, ובסכומים נכבדים.

יש לציין שהתנהלות כגון דא משבשת את יומנו של בית המשפט, משחיתה זמן שיפוטי יקר, ופוגעת באינטרס הציבורי ובייחוד עת הדיון היה קבוע לשמיעת הראיות. זאת ביתר שאת, עת עסקינן בתיק משנת 2013 אשר היה ניתן להביא לסיומו זה מכבר.

סבורני כי מלפנים משורת הדין, ניתן לרפא את המחדל בהוצאות; אשר על כן יישאו המבקשים בהוצאות המשיבים בסך של 7,000 ש"ח ולעירייה - על סך של 7,000 ש"ח אשר ישולמו בתוך 30 ימים.

פסק הדין יבוטל, המזכירות תפתח את התיקים, לרבות התביעה שכנגד וההליכים יחודשו .

לתשומת לב הצדדים; המדובר בתיק משנת 2013. הריני קובעת את התיק לדיון תזכורת במעמד הצדדים ליום 11.05.2020 בשעה 10:00.

המזכירות תמציא החלטתי זו לצדדים, לאלתר באמצעות הטלפון/מייל.

ניתנה היום, י"ד אייר תש"פ, 08 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: התבורים בע"מ
נתבע: יחיאל לשמן
שופט :
עורכי דין: