ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הרש"ז מוסדות אחיעזר נגד ברוך זרביב :

24 אפריל 2020
לפני: סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר – כץ
נציג ציבור מעסיקים מר גיל אלוני

המשיב/התובע:
ברוך זרביב
ע"י ב"כ עו"ד אילן עוזיאל

-
המבקשת/הנתבעת 4 :
הרש"ז מוסדות אחיעזר
ע"י ב"כ עו"ד אופיר רונן

החלטה

עיינו בבקשת הנתבעת 4 לביטול פסק הדין ובתגובת התובע ובא נו לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל כפי שיפורט להלן.

אין דרכו של בית הדין להותיר פסק דין שניתן במעמד צד אחד.סמכות בית הדין לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד קבועה בתקנה 50 לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991.

הלכה פסוקה היא כי בבוחנו בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד, יבחן בית הדין ראשית האם יש לבטל את פסק הדין מחובת הצדק, בשל פגם בהליך ההמצאה למבקש. לאחר שנקבע כי פסק הדין לא יבוטל מחובת הצדק, עדיין מסורה סמכות לבית הדין לבטל את פסק הדין על פי שיקול דעתו. במסגרת זו ייבחנו שני עניינים: הראשון הוא סיבת מחדלו של הצד כנגדו ניתן פסק הדין, והשני הוא סיכויי הצלחתו בתביעה העיקרית (ר' אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה אחת עשרה, 2013), ע' 678-676). בהתאם להלכה הפסוקה, השאלה בדבר סיכויי הגנתו של מבקש הביטול היא העיקר, בעוד לסיבת מחדלו נודעת חשיבות משנית.

לפיכך, ככלל, שעה שקיימת הגנה לכאורה, או שלבעל הדין סיכוי להצליח בתביעתו, מן הראוי לתת לבעל הדין את יומו בבית הדין, וליתן פסק דין לגופו של עניין (דב"ע נב/48-3 הפלחה - הראל, פד"ע כד 418, 421), ולהביא לידי ביטוי את מחדליו בדרך של פסיקת הוצאות (דב"ע נב/155-9 סולתם - אסרף, פד"ע כד 279, 280). בכל הנוגע לסיכויי ההגנה נפסק, כי מבקש הביטול אינו נדרש להוכיח כי הגנתו איתנה ובטוחה, ודי שיראה שמדובר בהגנה אפשרית. על המבקש להראות שלגופו של עניין עשוי הביטול להצמיח לו תועלת. כלומר, ששמיעת עמדתו בנושא המחלוקת עשויה להוביל את בית המשפט ליתן החלטה שונה מזו שניתנה (ע"א 5000/92 בן ציון נ' גורני, פ"ד מח (1) 830, בעמוד 835-836).

נציגי הנתבעת 4 (מר מנצור ומר דאוס) נכחו בישיבת קדם המשפט הראשונה שהתקיימה בתיק ביום 06/06/2018 למרות שהתביעה לא הוגשה במקורה כנגד הנתבעת 4. לאחר שתוקן כתב התביעה והנתבעת 4 צורפה, נמסר כתב התביעה המתוקן לנתבעת 4 (נספח ב' לתגובה). הנתבעת 4 בחרה שלא להגיש כתב הגנה.

גם בישיבת קדם המשפט השנייה שהתקיימה ביום 28/02/2019 התייצבו נציגי הנתבעת 4 (מנצור ו דאוס).

לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכם פשרה בישיבת קדם המשפט נקבע כי על הצדדים להגיש תצהיריהם ודיון להוכחות נקבע בפניי ביום 13/02/2020. החלטה זו נמסרה לנתבעת 4 (נספח ה' לתגובה) או למצער לא הוכח אחרת ע"י הנתבעת .

התובע הגיש תצהיריו ואף שלח עותק מתצהירו לנתבעת 4 או למצער לא נטען אחרת ע"י הנתבעת 4.

הנתבעת 4 בחרה שלא להגיש כתב הגנה מטעמה, לא הגישה תצהיריה ואף לא התייצבה לדיון ההוכחות.

משכך, מסקנתנו היא כי הנתבעת 4 ידעה על מועד הדיון ובוודאי שהיה עליה להגיש כתב הגנה ותצהירים אולם היא בחרה מטעמיה לפעול כאמור.

עם זאת, לנתבעת 4 טענות הגנה שראוי לבררן, שעיקר טענתה היא כי התובע מעולם לא עבד אצל הנתבעת 4 אולם לא הוגש כתב הגנה מטעמה ולא ניתן לברר לעומק את טענותיה אך ראוי ליתן לנתבעת 4 את יומה בבית הדין.

ביטול פסק הדין הוא בכפוף לכך שהנתבעת 4 תישא בהוצאות התובע בגין הבקשה דנן בסך של 3 ,000 ₪. ההוצאות כאמור ישולמו תוך 30 יום מהיום, ללא קשר לתוצאות ההליך. זאת, בין השאר, נוכח התנהלותה לאורך ההליך.

יובהר כי אין באמור בהחלטה דנן כדי לנעוץ מסמרות לגופו של עניין וכל האמור בה הוא אך ורק לצורך מתן החלטה בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד.

ההחלטה בדבר מועד דיון הוכחות חדש בתיק תשלח לצדדים בנפרד ובכפוף להגשת כתב הגנה בתוך 30 יום מהיום.

התיק יעלה לעיוני ביום 25.5.20.

ניתנה היום, ‏ל' ניסן תש"פ ( ‏24 אפריל 2020), בהעדר הצדדים.

מר גיל אלוני,
נציג ציבור מעסיקים

אריאלה גילצר-כץ, שופטת
סגנית נשיאה

קלדנית: גלית דוד


מעורבים
תובע: הרש"ז מוסדות אחיעזר
נתבע: ברוך זרביב
שופט :
עורכי דין: