ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אלקנבר מייסר :

בפני כבוד ה שופט אליעד וינשל

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים
אלקנבר מייסר

החלטה

לפני בקשה להארכת מועד לביצוע צו התאמה/הריסה שיפוטי שניתן במסגרת גזר דין.
רקע וטענות הצדדים
בגזר הדין שניתן ביום 6.3.2019 הוטל על המבקשת להתאים להיתר את בינוי התוספת למבנה מושא כתב האישום והכל עד ליום 6.3.2020. יצויין כי בהתאם לכתב האישום בו הודתה המבקשת ובגינו הורשעה, מדובר בבינוי בשטח כ-120 מ"ר. כן יצויין שהמבקשת הורשעה בעבירת בינוי ללא היתר בהתאם להוראת סעיף 204א לחוק בנוסחו טרם תיקון 116 לחוק.
המבקשת טוענת בבקשתה כי בתקופה שקדמה לגזר הדין ובתקופה שחלפה ממועד גזר הדין, פעלה לקידום תכנית.
לאור הוראתו המפורשת של סעיף 254ט(ד)(2) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, שלפיה במקרה בו העבודה האסורה אינה תואמת את התכנית החלה על המקרקעין "בית המשפט לא יעכב את ביצועו של צו הריסה", על בית המשפט לבחון את הסוגייה טרם החלטתו. בענייננו ברור מהמסמכים שהגישה המבקשת כי הבינוי האסור מושא הצו אינו תואם את התכנית החלה על המקרקעין (לפיכך נדרשה המבקשת להכנת תכנית ולשם כך מתבקשת הארכה). לאור האמור ובהעדר סמכות לאשר את הבקשה, הבקשה נדחית.
יצויין שבהחלטתי מיום 16.4.2020 אפשרתי לב"כ המבקש להתייחס לסוגיה זו ואולם לא התקבלה עמדה מנומקת. מכל מקום ולגבי תחולת החוק לאחר תיקונו במצב מעין זה אפנה להחלטה המפורטת בתו"ב 67146-09-14 מדינת ישראל נ' מירוות (12.3.2020).
אוסיף שבמקרה דנן לא עולה מהבקשה וממסמך בעל המקצוע התקדמות משמעותית בהליכי קידום תכנית. מתצהיר בעל המקצוע עולה שמדובר בפעולות הכנה ראשוניות ובשים לב לתקופה שבין מתן גזר הדין ובין תחילת מצב החירום נראה שנכון לקבל גם את טענת המאשימה שלפיה אין הצדקה לארכת מועד. מכל מקום ובהעדר סמכות להיענות לבקשה, למותר יהיה להרחיב בהקשר זה.
לאור האמור נדחית הבקשה.

ניתנה היום, י' אייר תש"פ, 04 מאי 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אלקנבר מייסר
שופט :
עורכי דין: