ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קהילת כל הנשמה נגד פסגות קופת גמל ופנסיה :

לפני:

כבוד השופטת יפה שטיין

המבקשת
קהילת כל הנשמה

ע"י ב"כ: עו"ד יהונתן צבי
-
המשיבה
פסגות קופת גמל ופנסיה

פסק דין

מונחת לפניי בקשת המבקשת, קהילת כל הנשמה, לשחרור הסכום העודף מהכספים הצבורים על שמה בקופה המרכזית לפיצויים המנוהלת על ידי המשיבה.
בהתאם לסעיף 2.2.1 לחוזר מס הכנסה מס' 04/2017, רשאית המבקשת לעתור למשיכת הכספים הצבורים בקופה, ובלבד שהיתרה הצבורה בקופת הפיצויים גבוהה מ-110% מהתחייבות המבקשת לפיצויי פיטורים לעובדים אשר מועסקים אצלה קודם לשנת 2008.
על פי האמור בבקשה וצרופותיה, המבקשת הפקידה בשנת המס הקודמת (2018) סכום של 187,720 ש"ח למרכיב פיצויי פיטורים והסכום העו דף שנצבר בקופה המרכזית הינו בסך 95,459 ש"ח. המבקשת סבורה כי נוכח עמידתה בתנאי החוזר יש לאפשר לה למשוך את הסכום העודף מהקופה. הבקשה נתמכה בתצהיר התומך באמור בה; טופס פירוט חישוב הסכום העודף בקופה; אישור רואה החשבון של המבקשת; אישור מורשי חתימה; אישור המבקשת לפיה מר שלמה זגמן הוא מורשה חתימה; וכן עמדת המשיבה, פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ, לפיה היא אינה נוקטת עמדה ומותירה את ההכרעה בבקשה לשיקולו של בית הדין.

לאחר עיון בכלל החומר שהונח לפניי, הגעתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להתקבל. המשיבה תשחרר לזכות המבקשת, קהילת כל הנשמה ח.פ. 580111698 סך של 95,459 ש"ח מכספי הפיצויים הצבורים אצלה בחשבון מס ' 65451/65443 המתנהל על שם המבקשת, ובכפוף להנחיות רשות המס.
אין צו להוצאות.

ניתן היום, ג' אייר תש"פ, (27 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: קהילת כל הנשמה
נתבע: פסגות קופת גמל ופנסיה
שופט :
עורכי דין: