ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין תייסיר עזאם נגד פרץ שאול ובניו בע"מ :

לפני: כבוד ה שופט מוסטפא קאסם

התובע
תייסיר עזאם
ע"י ב"כ: עו"ד אבי מור יוסף

-

הנתבעת
פרץ שאול ובניו בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אלי נידם

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 9.1.2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 120,000 ₪ ועד ליום 230,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים.
הסכום שייפסק על ידי בית הדין יכלול תשלום של 150% פיצויי פיטורים, כפי שייקבע על ידי בית הדין.
שכ"ט עו"ד יהיה בשיעור 30% בתוספת מע"מ מהסכום שייפסק ע"י בית הדין.
הסכום שייפסק ישולם על ידי הנתבעת ב- 9 תשלומים חודשיים ושווים.
הצדדים מסכימים כי החוב שחב התובע לנתבעת מבוטל ולא יהיה לנתבעת טענות כלשהן בעניין זה.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
אנו מסכימים לדן יחיד.
הסכומים יועברו לתובע באמצעות בא-כוחו באמצעות המחאות.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענה כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובע יגיש סיכומים יחד עם תחשיב מטעמו עד ליום 10.2.2020.
הנתבעת תגיש סיכומים יחד עם תחשיב מטעמה תוך 45 יום מיום קבלת סיכומי ותחשיבי התובע.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה.
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי אפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות סיכומי הצדדים ולאחר ששמעתי את הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע על דרך הפשרה, סך של 125,000 ₪ .
הסכום שלעיל, ישולם על דרך הפשרה, באופן הבא:
סך של 50,150 ₪ כפיצויי פיטורים מוגדלים בשיעור (150%).
סך של 74,850 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
בהתאם להסכמות, הסכומים הנקובים לעיל ישולמו לתובע ב- 9 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מ- 1.6.2020 וכל ראשון לחודש שלאחר מכן עד לביצוע מלוא התשלומים.
היה ותשלום כלשהו לא ישולם במועדו, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום בפועל.
3. כמו כן, בנוסף לסכומים המפורטים לעיל, הנתבעת תשלם לב"כ התובע שכ"ט עו"ד בסך של 37,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק וזאת תוך 45 יום מיום קבלת פסק הדין.
4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים כמקובל .
ניתן היום, כ"ז ניסן תש"פ, (21 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: תייסיר עזאם
נתבע: פרץ שאול ובניו בע"מ
שופט :
עורכי דין: