ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ נגד ד.ש יבוא דשא סנטטי בע"מ :

בפני כבוד השופטת הבכירה - שאדן נאשף-אבו אחמד
תובעים

1. איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ
חברות 514615897

נגד

נתבעים

1. ד.ש יבוא דשא סנטטי בע"מ
חברות 515424521

החלטה

לפניי בקשת הנתבעת (להלן: "המבקשת" ) לסילוק התביעה על הסף מחמת העדר עילה ו/או חוסר יריבות.

ברקע לבקשה עומדת תביעה כספית ע"ס 46,200 ₪, שעניינה רכישת מלגזה ע"י הנתבעת מאת התובעת (להלן: "המשיבה") שבגינה לא שולמה מלוא התמורה.

המבקשת מכחישה כי רכשה את המלגזה מושא התביעה מאת המשיבה. לטענתה, היא לא הזמינה את המלגזה מהמשיבה; ההסכם שצורף לתביעה אינו נושא חתימה וחותמת של המבקשת ; לתביעה לא צורפה חשבונית רכישה בגין קניית המלגזה והשיקים שהתקבלו בידי המשיבה עבור הרכישה ואשר צורפו גם הם לכתב התביעה, אינם קשורים כלל למבקשת.

הבקשה נתמכה בתצהיר ערוך בידי מר דוד אברג'יל, מנכ"ל המבקשת, ובו טען כי לא חתם על ההסכם המצורף לתביעה דנן, בכובעו כבעל זכות ומוסמך חתימה מטעם המבקשת. כן צורף לבקשה אישור רו"ח של המבקשת אשר ציין כי לפי נתוני הנה"ח, לא היה קשר עסקי בין המבקשת למשיבה וכי לא נקנתה מהאחרונה מלגזה.

מנגד, מתנגדת המשיבה לבקשה וטוענת, כי מדובר בסעד קיצוני שבית המשפט נוקט בו במשנה זהירות ורק בנסיבות מיוחדות וחריגות, שהמקרה שלפנינו אינו נמנה עליהם, ומטעם זה בלבד דין הבקשה להידחות. בהקשר זה, הפנתה ה משיבה למבחן הקובע בפסיקה ולפיו בדונו בבקשה לסילוק על הסף, מניח בית המשפט כי כל העובדות הנטענות בתביעה הן נכונות, ועל סמכן הוא בוחן אם התובע זכאי לסעד שנתבקש. המשיבה ומדת במבחן האמור ולכן אין להיענות לבקשה ולהורות על מחיקת התביעה.
עוד טוענת המשיבה, כי דין הבקשה להידחות גם לגופו של עניין, שכן יש באמתחתה ראיות המבססות את תביעתה כנגד המבקשת ואלו תוצגנה בבוא העת בפני בית המשפט, לכשייקבע דיון הוכחות בתיק.
אשר לטענת המבקשת כי לא רכשה את המלגזה מושא התביעה, טוענת המשיבה כי העסקה נרקמה בינה לבין המבקשת בתיווכו של אדם בשם עירן שלמה, שמטעמו יוגש תצהיר לאימות העסקה הנ"ל. זאת ועוד, המבקשת שילמה עבור רכישת המלגזה בשיקים שלה, וכשאלה חוללו הם הוחלפו ע"י המבקשת בשיקים אחרים ש גם הם לא נפרעו בחלקם הגדול. במעמד העסקה, הוציאה המבקשת חשבונית מס ע"ש המשיבה, ולאחר הרכישה סופקה המלגזה למקום עסקה של המבקשת בכפר גדיש ומ אז היא עושה בה שימוש.

המשיבה תמכה את תגובתה בשני תצהירים ערוכים בידי סמנכ"ל הכספים שלה ועובד גבייה מטעמה.

יוער כי מטעמים השמורים עמה, לא השיבה המבקשת לתגובת המשיבה, אף שניתנה לה הזדמנות לעשות כן.

לאחר עיון בכתובים ושקילת טענות הצדדים, אני מחליטה לדחות את הבקשה , כמפורט להלן .

כלל הוא כי בית המשפט ינקוט משנה זהירות, בבואו להורות על סילוק תביעה על הסף, ומקום שקיימת אפשרות, ולו קלושה, שהתביעה תתקבל והתובע יזכה בסעד המבוקש, אין נועלים את שערי בית המשפט בפניו ( ראו: ע"א 335/78 יוסף שאלתיאל ואח' נ' אריה שני ואח', פ"ד לו(2), 151).

על בית המשפט לבחון רק את הכתוב בכתב התביעה, תוך הנחה כי ככל שתוכחנה הטענות שבו, יהא בכך די כדי לזכות את התובע בסעדים להם הוא עותר. "אמצעי חמור זה יש להפעיל בזהירות רבה ורק במקרים שבהם ברור כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל, על-יסוד הטענות שבתביעתו, את הסעד שאותו הוא מבקש" (ספרו של א' גורן, "סדר דין אזרחי", מהד' עשירית , תשס"ט - 2009 (בעמ' 171)).

יישום כללים מנחים אלה על העניין שלפנינו מוביל למסקנה, ש יש לאפשר למשיבה להוכיח את העובדות הנטענות בתביעה והעשויות להצמיח לה עילת תביעה נגד המבקשת, ולא ניתן למנוע ממנה את בירור התביעה כבר בשלב זה. הטענות המועלות בבקשה הן טענות הגנה באופיין שאינן מצדיקות סילוק על הסף כבר בשלב מקדמי זה של הדיון, הן מחייבות בחינה עובדתית וראייתית לשם הכרעה בהן ומקומן להתברר בהליך העיקרי ולא במסגרת דיון בטענות סף, לאחר שתינתן לצדדים הזדמנות נאותה להביא ראיותיהם. לפיכך, לא ניתן לקבוע בשלב זה, כי המשיבה לא תוכל להוכיח טענותיה נגד ה מבקשת או כי גם אם יוכחו, אין בהן עילה נגד המבקשת.
נוכח כל המקובץ לעיל, אני דוחה את הבקשה לסילוק על הסף.

המבקשת תישא בהוצאות בקשה זו בסך 2,000 ₪.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תש"פ, 21 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: איגל מלגזות ולוגיסטיקה בע"מ
נתבע: ד.ש יבוא דשא סנטטי בע"מ
שופט :
עורכי דין: