ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית חדרה נגד דימיטרי מרדוכייב :

מבקשת-נתבעת
עיריית חדרה
ע"י עו"ד רועי זאבי

נגד

משיב-תובע

דימיטרי מרדוכייב
ע"י עו"ד מאיר דהאן

החלטה

הנתבעת מבקשת לשגר הודעה לצד שלישי לחברה בשם דודי גינון בע"מ (להלן הצד השלישי). התובע מתנגד לכך. עיינתי בבקשה, בנוסח ההודעה לצד שלישי שצורף לה, בתשובת התובע ובתגובת הנתבעת.

1. דין הבקשה להתקבל.

2. התביעה הוגשה בסדר דין מהיר לתשלום 25,001 ₪; נטען כי ביום 20.12.2018 קרס עץ על שני כלי-רכב בבעלות התובע וגרם להם נזק ים כמפורט בחוות-דעת שמאי שצורפה לכתב-התביעה. עוד נטען כי הנתבעת היא הרשות המקומית שאחראית על תחזוקת השטח והעצים שבה.

3. הנתבעת התגוננה מפני הת

4. ביום 1.3.2020 הוגשה הבקשה דנן. נטען בה כי בהסכם שנחתם בין הנתבעת לצד השלישי, התחייב הצד השלישי כלפי הנתבעת לשיפוי בגין כל נזק שייגרם כתוצאה ממתן השירות נושא ההסכם.

5. אין בטענת התובע על-אודות שיהוי בהגשת הבקשה כדי ל גרום לדחייתה. לכך שהבקשה הוגשה כארבעה חודשים לאחר שהוגש כתב-ההגנה ניתן יהיה לתת ביטוי בפסיקת הוצאות, אם ימצא בתום הבירור שראוי לעשות כן, ובעלי-הדין יוכלו לטעון טענותיהם בעניין זה בסיכומיהם. עקב מצב החירום השורר בעטיה של מגפת הקורונה ממילא לא יתקיים דיון ההוכחות במועד שנקבע לכך, 27.4.2020, והתובע לא ינזק בשל האיחור בהגשת הבקשה וצירוף בעל-דין נוסף להליך.

6. עניינית, מדובר במקרה מובהק בו יש לברר את מכלול הטענות לגבי חבותם של הנתבעת והצד השלישי, לא רק כלפי התובע אלא גם בינם ל בין עצמם, תוך מתן אפשרות לנתבעת לעשות כן על-ידי הגשת הודעה לצד שלישי. ודאי כך בהתחשב בשלב הדיוני בו מצוי ההליך, טרם שמיעת עדים.

7. ניתן אפוא היתר לנתבעת לש גר את ההודעה לצד שלי שי לפי הנוסח שצורף לבקשה, ועליה לעשות כן על-אתר. הנתבעת תגיש את ההודעה לצד שלישי במזכירות תוך תשלום האגרה החלה, תמציא אותה לבעלי-הדין האחרים ותציג לבית-המשפט אישורי מסירה שמעידים על כך, זאת עד יום 1.6.2020 – והכול בכפוף לדין הקיים מכוח תקנות שעת החירום .

8. הדיון הקבוע ליום 27.4.2020 בטל מכוחן של תקנות שעת החירום. במקומו נקבעת תזכורת פנימית ללא נוכחות צדדים ליום 10.6.2020.

9. הוצאות הבקשה תובאנה בחשבון בפסיקת הוצאות ההליך בסיומו.

המצאה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ח ניסן תש"פ, 22 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית חדרה
נתבע: דימיטרי מרדוכייב
שופט :
עורכי דין: