ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מתן עלוש נגד כהן אהרון עבודות עפר ופיתוח בע"מ :

לפני: כבוד השופט מוסטפא קאסם- סגן נשיא

התובע
מתן עלוש
ע"י ב"כ: עו"ד אברהם אמיר

-

הנתבעת
כהן אהרון עבודות עפר ופיתוח בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד אפרת פרג'ון

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 7.1.2020, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק בין 35,000 ₪ ל- 88,000 ₪, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים ותחשיבים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כשלהי כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
הנתבעת תגיש סיכומים יחד עם תחשיב מטעמה עד ליום 10.2.2020.
התובע יגיש סיכומים עם תחשיב מטעמו תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי הנתבעת.
הנתבעת תהיה רשאית להשיב לסיכומי ותחשיבי התובע בתוך 10 יום מיום קבלתם.
הצדדים רשאים לצרף לסיכומיהם כל מסמך שירצו.
לאחר הגשת הסיכומים יינתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק לרבות הסיכומים , ולאחר ששמעתי את הצדדים ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט , הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 47,000 ₪ .
לצרכי פשרה, הסכום ישולם לפי החלוקה שלהלן:
א. סך 13,000 ₪ בגין פיצויי פיטורים.
ב. סך של 29,000 ₪ בגין יתר רכיבי התביעה.
ג. סך של 5,000 ₪ בגין שכ"ט עו"ד.
הסכומים הנקובים לעיל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מה יום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ"ח ניסן תש"פ, (22 אפריל 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: מתן עלוש
נתבע: כהן אהרון עבודות עפר ופיתוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: