ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ב. נגד איילון חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
א.ב.

נגד

נתבעת
איילון חברה לביטוח בע"מ

החלטה

ישיבת קדם משפט תתקיים ביום 13.1.2021 בשעה 9:00, בפניי.

על בעלי הדין להתייצב באופן אישי. במקרה של תאגיד, יתייצב נציג מוסמך מטעמו הבקיא בפרטי הסכסוך ומוסמך לקבל החלטות בעניין סיום התיק.

עד ליום 1.7.20 יודיעו הצדדים האם ניתנת הסכמתם להפניית ההליך לגישור או ל מומחה.

עיון בכתב התביעה מלמד כי חרף העובדה לפיה התובע טוען טענות שברפואה בנוגע למצבו הרפואי ולנכותו, הרי שלא צורפה חוות דעת או תעודה רפואית ערוכות כדין (ראו בעניין זה רע"א (מחוזי ירושלים) 37682-03-16 עיריית ירושלים נ' ש.ג. (פורסם בנבו ביום 20.4.16)).
לאור האמור, ככל שלא תוגש חוות דעת ערוכה כדין עד ליום 10.6.20 יהא התובע מנוע מלטעון טענות שברפואה.

לקראת קדם המשפט, אני מורה כדלקמן:

בעלי הדין ישלימו את ההליכים המקדמיים, לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים, אם יוחלפו ופרטים נוספים, אם יידרשו. הליכים אלה יסתיימו בתוך 60 ימים מהיום.

בקשת מי מהצדדים בעניינים אלה תוגש בתוך התקופה האמורה גם אם תינתנה אורכות הדדיות על ידי הצדדים, ובסמוך לאחר היווצרות העילה לבקשה.

בעניין בקשות ביניים יפעלו הצדדים בהתאם להוראות תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד-1984 לרבות בדבר המצאת הבקשות והתגובות לצד שכנגד.

ככל שלא תוגש תשובה לבקשה במועד הקבוע בתקנות או שנקצב על ידי, יהא המבקש רשאי לעתור למתן החלטה, תוך שיצרף אישור בדבר המצאתה למשיב. ככל שהמבקש לא יעשה כן – ישקול בית המשפט מחיקת הבקשה.

ככל שיוגשו מסמכים לתיק העולים על 20 עמ' – יוגש במקביל עותק כרוך ומסומן בדגלונים אשר יועבר ללשכה לצורך תיוק בתיק הנייר.

מזכירות בית המשפט תשלח עותק ההחלטה לצדדים.

ת"פ ליום 11.6.20 לקבלת חוות דעת מטעם התובע.

ניתנה היום, כ"ז ניסן תש"פ, 21 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ב.
נתבע: איילון חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: