ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ד.ב. נגד שלמה חברה לביטוח בע"מ :

בפני כבוד ה שופטת רוני סלע

תובע
ד.ב.

נגד

נתבעת
שלמה חברה לביטוח בע"מ

החלטה

לפניי תביעה לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"), בגין תאונה מיום 26.12.16.

התובע עתר בבקשה למינוי מומחה בתחום האורתופדיה, נוכח פגיעותיו הנטענות בתאונה. הנתבעת מתנגדת לבקשה בטענה כי פגיעתו של התובע בתאונה הייתה קלה וכי עברו הרפואי רצוף תלונות בתחום האורתופדי.

לאחר עיון בטענות הצדדים בכל הנוגע למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להתקבל. אפרט להלן נימוקיי.

התובע צירף לבקשתו בין היתר את המסמכים הבאים:
סיכום ביקור במרפאת טרם מיום 26.12.16 בו נכתב כי התובע היה לדבריו מעורב בת"ד. מתלונן על כאבי ברך ימין, מותניים וצוואר. בבדיקה גופנית- רגישות בתנועות צוואר, רגישות במותניים, במישוש ברך ימין, טווח תנועה מוגבל בגלל כאב. בצילומי צוואר- ע"ש מותני, ברך- לא דווח על שבר. בפענוח הצילומים: ברך- לא הודגם שבר או פריקה. בעמוד שדרה מותני- עמדה תקינה, מרווחים בין חולייתיים שמורים, לא הודגם ממצא גרמי. עמוד שדרה צוואר- לא הודגם ממצא גרמי. הומלץ על מנוחה ונוגדי כאב. התובע קיבל אישור ל- 4 ימי מחלה.
הפניה למכון פיזיותרפיה מיום 9.1.17 בו מצוין כי התובע עבר תאונת דרכים לפני כשבוע. מאז כאבי גב, צוואר, ברך ימין.
סיכום טיפולי פיזיותרפיה מיום 5.6.17 בו צוין כי התובע הגיע לטיפולי פיזיותרפיה עקב ת"ד שלאחריה החלו כאבי גב וברך שמגבילים אותו מבחינה תפקודית. כיום לאחר סדרת טיפולים שכללה טיפול פרטני וקבוצתי המטופל ללא שינוי משמעותי. ממליץ לחזור לרופא להתייעצות.
הפניה לבדיקת CT שניתנה על ידי רופא אורתופד כירורג י ביום 12.6.18. נרשם כי התובע הופנה לפיזיותרפיה וקיבל משככי כאבים. צילומי עמ"ש שנערכו במוקד טרם תקינים. כעת מלין על כאבי גב תחתון מפציע לימין, החמרה מזה 3 חודשים של כאב. בבדיקה- תבנית הליכה חופשית. גב תחתון- מנח שמור, רגישות פרא ספינאלית מימין, תנועה ריגידית מוגבלת. פרקי ירכיים חופשיים ללא חסך נוירולוגי, גירוי שורשי מימין. השאלה שהופנתה לרדיולוג נגעה לכאב שורשי מימין. בנוסף הופנה התובע גם לביצוע טיפולי פיזיותרפיה.
הפניות למכון MRI ו- CT שניתנו על ידי מומחה לכירורגיה אורתופדית ביום 24.3.19 בה נכתב כי התובע עבר ת"ד בשנת 2016. מאז כאבים בגב תחתון, הקרנה לרגל ימין, כמו כן חבלת ברך ימין עם כאבים ברך ימין. לפני כ-16-17 שנה עבר פעמיים ארטרוסקופיה של ברך ימין. מאב לא היו כאבים בברך ימין. בממצאים- בצילומי עמ"ש מ - 2016 יישור לורדוזיס. ברך ימין- ללא שברים. שינויים ניווניים קלים בפיקה. ברך ימין ללא נפיחות, רגישות ניכרת בסדק פנימי, כאבים בסוף כיפוף והגבלה קלה בכיפוף. נעילה בברך ימין- חוסר יישור של כמה מעלות. הברך יציבה. רגישות ע"ש מותני, כאבים בתנועות. הופנה לבדיקת ברך ימין בשאלה של נעילה ממושכת של ברך ימין, לצורך החלטה על התערבות ניתוחית וסוג הניתוח. הופנה לבדיקת עמ"ש מותני בגין כאבים ממושכים בגב התחתון לאחר התאונה עם הקרנה לרגל ימין.
פענוח בדיקת CT מיום 31.3.19 בה נמצאה בליטה אחורית קלה של הסחוס הדיסקלי בגובה חוליות L4-5 ובקע דיסקלי מרכזי קטן עם סימני לחץ קל על השק התקאלי בגובה L5-S1.
פענוח בדיקת MRI מיום 21.5.19 בה נמצא כי יש איבוד סחוס מתון.
אישור רפואי מיום 28.7.19 בו נכתב כי ב-MRI ברך ימין איבוד סחוס פטלרי קל-מתון, ללא נזק למיניסקוס ולרצועות. ב- CT מותני בליטה אחורית קלה של הסחוס הדיסקלי בגובה L4-5 ובקע דיסקלי מרכזי קטן עם סימני לחץ קל על השק התקאלי בגובה L5-S1. התובע הופנה לביצוע טיפולי פיזיותרפיה ולמכון לרפואה טבעית.

ההלכה קובעת כי על בית המשפט לבחון אם קיימת ראשית ראיה לקיומה של נכות עקב התאונה, תוך נטייה להקל על התובע, אולם על בית המשפט לדחות בקשה מקום בו אין לה יסוד לאור החומר הרפואי המוצג לבית המשפט.

בחומר אשר הגיש התובע מצאתי ראשית ראיה לקיומה של נכות בתחום האורתופדיה. עיון במסמכים הרפואיים אשר צורפו לבקשה מעלה כי קיימים ממצאים אובייקטיביים מסוימים הן באשר לעמוד השדרה והן באשר לברך ימין. התובע ביקר החל ממועד התאונה ועד לאחרונה אצל רופאים שונים ובפרט מומחים בתחום האורתופדיה, וקיים רצף תלונות דומות באשר לכאבים ומגבלות בעמוד השדרה ובברך ימין . התובע אף ביצע טיפולי פיזיותרפיה באופן המקים רצף טיפולי לאורך התקופה. כל אלו מהווים ראשית ראיה לנכות הנטענת.

לא נסתרו מעיני טענות הנתבעת בדבר מצב רפואי קודם של התובע הרצוף תלונות בתחום האורתופדיה, ואולם נוכח ראשית הראיה שהובאה יש מקום למינוי המומחה אשר יחווה דעתו אף באשר לקשר הסיבתי ולהשפעת עברו הרפואי של התובע על הנכות שנגרמה עקב התאונה- ככל שתיקבע.

נוכח האמור, הבקשה מתקבלת.

אני מורה בזאת על מינויו של ד"ר אדר אליהו מבית החולים וולפסון, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדיה.
המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו. ככל שקיימת מניעה מצדו של המומחה נוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת, ימסור על כך הודעה לבית המשפט תוך 10 ימים אחרת יחשב כמי שהסכים למינוי.

המומחה יעיין במסמכים הרפואיים אשר יומצאו לו ע"י ב"כ בעלי הדין, יבדוק את התובע ד.ב. ויקבע ממצאים לגבי מצבו הרפואי בעקבות התאונה מיום 26.12.16 , ובמיוחד יקבע:
האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזו תקופה ומהו שיעור הנכות?
מהן המגבלות התפקודיות של התובע, אם בכלל, הן בבית והן בעבודתו במקצועו, אם יש לו כאלו.
האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבו בעתיד?
האם יהיה התובע זקוק לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן – מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של הטיפולים האלה לפי המחירים הנכונים היום?
המומחה יתייחס לתקופות אי הכושר החלקי ו/או המלא של התובע.
המומחה יקבע האם קיים קשר סיבתי בין התאונה לבין מצב התובע לאחר התאונה, תוך התייחסות למצב קודם בתחום הרלוונטי שאינו קשור לתאונה, אם ישנו כזה.

על מינויו של המומחה, כאמור בהחלטה זו, יחולו תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מומחים), התשמ"ו-1986.

באי כוח הצדדים ימציאו למומחה תוך 30 ימים את כל המסמכים הרפואיים (המותרים בהגשה) המצויים תחת ידם והנוגעים לתובע.

שכר טרחת המומחה יעמוד על 5,000 ₪ בתוספת מע"מ.
בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה הנתבעת עפ"י חשבונית שתומצא לה ישירות ע"י המומחה. שכר טרחתו של המומחה ישולם ישירות לידיו תוך 21 יום מהיום.
אסמכתא על ביצוע התשלום תוגש לבית המשפט תוך 30 יום.
המומחה לא יתחיל בעבודתו, אלא לאחר ששכר טרחתו שולם לו במלואו.

המומחה מתבקש להגיש את חוות דעתו לבית המשפט ולצדדים עד יום 1.7.20.

שאלות הבהרה בתוך 15 ימים מקבלת חוות הדעת. תשובות המומחה בתוך 15 יום נוספים. הצד השולח שאלות הבהרה יעביר במישרין עותק לבית המשפט ולצד שכנגד.

אם המומחה אינו זמין לבדיקה ולהגשת חוות הדעת במועד, או אם קיימת מניעה אחרת להגשת חוות הדעת, יודיע על כך מיד לבית המשפט.

תחשיבי נזק מטעם הצדדים יוגשו באופן הבא:
תחשיב נזק מטעם התובע יוגש תוך 30 יום לאחר קבלת חוות הדעת;
תחשיב נזק מטעם הנתבעת יוגש תוך 14 יום לאחר מכן.

בעמוד הראשון של התחשיבים יופיעו תאריך לידה של התובע, מועד האירוע הנטען, מספר ימי האשפוז, תקופות אי הכושר המלא והחלקי ומועדיהן, בסיס השכר לפיו נערך החישוב וכן אחוזי הנכות הרפואית והתפקודית לפיהם נערך התחשיב.

כמו כן יצורפו לתחשיבים כל האסמכתאות לביסוס האמור בהם (כגון תלושי שכר עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ועבור 6 חודשים לאחר מועד התאונה לרבות לתקופה שבה נטען כי הייתה נכות זמנית וימי מחלה, קבלות וחשבוניות להוכחת הוצאות שהוצאו בקשר לאירוע, נתוני המל"ל כולל פירוט התגמולים ששולמו עקב האירוע וכן שיערוך סכומים אלה למועד הכנת התחשיב וכיו"ב). הנתבעת תגיש, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי.
תחשיב שלא יוגש בהתאם להוראות האמורות ייחשב כלא הוגש.

לאחר קבלת תחשיבי הצדדים ישקול בית המשפט שליחת הצעה בכתב לצדדים, או קביעת מועד לדיון.

ימי הפגרה יבואו במנין הימים הקבועים בהחלטה.

המזכירות תודיע לצדדים ולמומחה ותיצור משימה למתן החלטה ליום 2.7.20.

ניתנה היום, ט"ז ניסן תש"פ, 10 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ד.ב.
נתבע: שלמה חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: