ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכל מרוז נגד דורון עובד :

בפני כבוד השופט סאמר ח'טיב
תובעת

1. מיכל מרוז
ת.ז. XXXXXX941

נגד

נתבעים

1. דורון עובד
ת.ז. XXXXXX861

2. ליאור עובד
ת.ז. XXXXXX313

3. עובד ליאור בניה והנדסה בע"מ
ת.ז. XXXXXX362

4. מוחמד עתאמלה (ניתן פסק דין)
ת.ז. XXXXXX697

5. טארק עתאמלה (ניתן פסק דין)

החלטה

לפני בקשת התובעת לפסילת חוות דעתו של המומחה מטעם בית המשפט , המהנדס מר אמיר חסון (להלן: המומחה) ולהכריע בסוגיות השנויות במחלוקת על בסיס חוות הדעת שהוגשו מטעם הצדדים.
רקע
במסגרת התיק שבנדון, לאור קיטוב בין מסקנות חוות הדע ת של המומחים מטעם הצדדים, מונה המומחה על מנת שיחווה דעתו אשר לסוגיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, וכפי שבאו לידי ביטוי בכתבי בי דין. ביום 23.02.20 הוגשה חוות דעת המומחה לתיק בית המשפט . (להלן: חוות הדעת).

ביום 12.03.20 הגיובעת את בקשת ה לפסילת חוות הדעת "ולקבוע את המשך ההליכים בתיק על פי החומר הקיים וחוות דעת מטעם הצדדים".

הנתבעים 1-3 (להלן: הנתבעים) הגיש ו תגובת ם לבקשה ו התובעת הגיש ה תשובה לתגובה .
טענות הצדדים

לטענת התובעת המומחה חרג מסמכות ו כפי שזו הוג דרה בהחלטת המינוי מיום 17.08.19. המומחה בחוות הדעת מכריע בסוגיות עובדתיות כאלה ואחרות, אשר בחלקן אף כלל לא אוזכרו בכתבי הטענות, כך "שהמומחה כותב פסק דין בתביעה שלא הוגשה". בנסיבות אלו טוענת ה תובעת כי המומחה יצר בחוות הדעת מחלוקות חדשות ואף שם בפי התובעת טיעונים חדשים אשר כלל לא נטענו במסגרת כתב התביעה.

הנתבעים טוענ ים כי יש לדחות הבקשה. לטענת ם, הסיבה להגשת הבקשה לפסילת חוות הדעת נעוצה בעובדה כי התובעת אינה "מרוצה" ממסקנות המומחה, אשר אינן לרוחה.

המומחה קבע ביחס לחלק מן העבודות שבוצעו, כי אין ביכולתו כיום להעריך טיב עבודות אלו, היות וע בודות אלו הושלמו על ידי אחרים, שאינם צד לתביעה. לטענת הנתבעים, צדק המומחה בקביעתו זו. הנתבעים מפנים לעובדה כי הטענה בדבר ביצוע חלק מהעבודות ע"י קבלנים אחרים, באה לידי ביטוי בחוות הדעת שהוגשה מטעמם. המומחה לא חרג מהמנדט שניתן לו, אלא התייחס לטענות שהועלו כבר בכתבי הטענ ות, לרבות בחוות הדעת שהוגשה מטעם הנתבעים .
דיון והכרעה

מומחה שמונה מטעם בית המשפט משמש זרועו הארוכה של בית המשפט, הוא מוחזק כגורם אובייקטיבי ומקצועי שאין לו כל עניין עם האינטרסים של הצדדים, וחזקה כי יעשה את מלאכתו נאמנה וינהג באופן מקצועי.
בר"ע 337/02 רונית מזרחי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, פ"ד נו(4), 673;
בר"ע (חיפה) 776/06 דורון רז עו"ד נ' אילו פרוינד, תק- מח 2006(4), 5378;
ת.א. (מחוזי- ים) 7357/05 שמעון נ' הסתדרות מדיצינית הדסה, תק-מח 2007(4) 3579.

רק במקרים נדירים וחריגים יפסול בית המשפט חוות דעתו של מומחה שמונה על ידו. הכלל הוא כי חוות דעתו של המומחה לא תיפסל אלא אם מדובר בפגם היורד לשורשו של עניין, שיש בו בכדי לגרום לעיוות דין.
רע"א 7714/05 אלגרה כהן נ' רשות הנמלים והרכבות נמל חיפה, תק-על 2006(1), 1736 , 1737 (2006).

פסילת מומחה מוצדקת כאשר קיימת פגיעה בכללי הצדק הטבעי, כאשר נמצא פגם היורד לשורשו של עניין, כגון פגם בשיקול דעתו של המומחה, חוסר תום לב או משוא פנים. אי תקינות שאינה יורדת לשורש העניין ואינה פוגעת בעבודתו של המומחה ואובייקטיביות של חוות הדעת, אינה צריכה להביא לביטול המינוי. רע"א 600/96 אדרי מוטי נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, תק-על 96 (2), 272 (1996); ת"א (שלום ת"א) 4258/06 מחמד אבו עמארה נ' ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, תק-של 2007(3), 17035 (2007).

בענייננו, לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה לה, אינני סבור כי המדובר על מקרה נדיר וחריג אשר מצדיק את פסילת חוות הדעת של המומחה מטעם בית המשפט .

ככלל לא יתייחס בית המשפט באהדה לבקשה להמרת מומחה באחר, שבאה לאחר שנתגלה תוכנה של חוות הדעת למבקש לפסול אותה. בקשת פסילה כזו תיבחן במשנה זהירות.
רע"א 8000/04 רשות הנמלים והרכבות נ' גמליאלי עמיקם, תק-על 2004(4), 712 , 714 (2004)

והדברים יפים לענייננו, בנסיבות בהן התובעת בוחר ת לאחר שהוגשה חוות דעת המומחה מטעם בית המשפט, אשר ניתן לקבוע כבר עתה כי היא נפגעה מתוכנה, לעתור בפני בתי המשפט בבקשה לפ סול את חוות הדעת.

בענייננו, עיון בחוות דעת המומחה מעלה כי מסקנותיה נינתו בהתאם להגדרת המינוי. המומחה נדרש לחוות דעתו בשאלות המקצועיות השנויות במחלוקת כפי שהן עולות מכתבי הטענות על מצורפיהם , וכך הוא עשה. העובדה כי המומחה המשמש כאמור כזרוע הארוכה של בית המשפט וחזקה כי יידע לפעול בניטרליות כלפי הצדדים, מצא לנכון להתייחס לנקודות נוספות הקשורות לסלע המחלוקת בין הצדדים והנחוצות לקביעה כזו או אחרת על ידו , אין בה בכדי להטיל דופי כלשהו במקצועיותו של המומחה אלא להיפך.

למותר לציין, כי הכרעה בסופו של דבר נתונה תמיד בידי בית המשפט, כך גם קביעת העובדות בתיק.

אשר על כן, הבקשה נדחית. התובעת תשלם לנתבעים הוצאות בסך של 1500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישא הסכ ום הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז ניסן תש"פ, 10 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מיכל מרוז
נתבע: דורון עובד
שופט :
עורכי דין: