ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דלילה כהן נגד עירית ראשון לציון :


בפני כבוד ה רשמת שלי רוזמן פרקש

מבקשים

  1. דלילה כהן
  2. רוני כהן

נגד

משיבה
עירית ראשון לציון

החלטה

לפניי התנגדות לתביעה על סכום קצוב אשר הוגשה ללשכת הוצאה לפועל והועברה לבית המשפט.

ניסיון ממושך להביא את הצדדים להסכמות לא צלח ואין מנוס ממתן החלטה זו.

כנגד המבקשים הוגשה תובענה על סכום קצוב בגין חוב ארנונה בסך 66,344 ₪. החוב נוצר בשנים 2011-2016. טרם שמונה למבקשים עורך-דין מייצג מטעם הלשכה לסיוע משפטי, הגישה המבקשת בקשה בתיק ההוצאה לפועל ונפסק צו תשלומים בסך 150 ₪ לחודש המבוצע עד היום.

תמצית טענות המבקשים סבות סביב הנחה בשיעור 75% לה הם זכאים בגין היות המבקש נכה בשיעור 100% . לפיכך, ביקשו המבקשים לבצע עדכון רטרואקטיבי בסכום החוב. כמו כן בפי המבקשים טענת התיישנות ביחס לתקופה שקדמה לחודש יוני 2010.

אשר לבקשה להארכת המועד. התביעה הוגשה ללשכת ההוצאה לפועל בחודש יוני 2017. ההתנגדות הוגשה בחודש ספטמבר 2018, בחלוף כשנה ו-3 חודשים. כידוע, הבקשה להארכת המועד עומדת בפני עצמה ורק אם קיים " טעם מיוחד", ניתן יהיה לבחון את טענות ההגנה לגופן.

עוד כידוע, לא קיימת רשימה סגורה של נסיבות המהוות טעם מיוחד, כשמקובלת התפישה שלפיה נסיבות חיצוניות שאינן בשליטת בעל-הדין יהוו טעם מיוחד. גם טעות אנוש נכללת באלה. לאורך השנים רוככה הדרישה וקיימת גמישות. על בית המשפט לשקול בין היתר את סיבת המחדל, משך האיחור, טיב ההליך, סופיות הדיון, יעילותו, התנהלות הצדדים ותום-ליבם. ר' רע"א 1273/15 מאירפלד השקעות וניהול בע"מ נ' סטרפלאסט תעשיות 1967 בע"מ, מיום 21.4.15.

בענייננו נטען כאמור כי בשלב הראשון של ניהול תיק ההוצאה לפועל לא היו המבקשים מיוצגים ולכן הגישו בקשה לצו תשלומים אשר נפסק בסך 150 ₪ לחודש ומשולם עד היום. הדעת נותנת, כי בעל-דין אשר פונה בבקשה למתן צו תשלומים ואינו מעלה כל טענה לעניין עצם החבות ולעניין גובה החוב, מונע ומושתק מלטעון טענות אלה במסגרת התנגדות. לעניין הייצוג המאוחר אין כל נפקות. פשיטא כי בעל-דין שסבור אין לו כל חבות, מעלה טענה זו בהזדמנות ראשונה, ואין צורך לשם כך להשתמש בידע או בשפה משפטיים.

ככלל, תשלום באמצעות צו תשלומים בתיק ההוצאה לפועל אינו עולה בקנה אחד עם הגשת התנגדות לעצם קיומו של החוב. אינני שול לת על הסף אפשרות למקרים חריגים, אך המקרה דנן אינו נמנה עליהם.

לפיכך, לא עומד לפניי כל נימוק שיש בו טעם מיוחד הנדרש לצורך העתרות לבקשה הארכה.

עם זאת, גם אם אלך כברת דרך לקראת המבקשים ואקבל את בקשת הארכה, הרי שדין ההתנגדות להידחות גם לגופו של עניין כפי שיפורט להלן.

המבקש העיד בדיון כי ההנחה בוטלה לאחר שלא שולמו התשלומים השוטפים. אחר זאת הוסכם בתום הדיון כי המבקשים יפנו לוועדת ההנחות וינסו להגיע להסכמות עם המשיבה. בחלוף פרק זמן ממושך אכן פנו המבקשים לוועדת ההנחות והועלתה הצעת פשרה, אך זו לא התקבלה על-ידי המבקשים. לטענתם, הצעת הפשרה כללה מתן הנחה רטרואקטיבית הכפופה לתשלום במזומן, ברם, מצבם הכלכלי אינו מאפשר זאת. בשלב זה נתבקשו המבקשים להודיע האם מוסכם שההתנגדות תידחה בהסכמה, אלא שזאת לא הוסכם על-ידם מאחר שלטענתם לא נמסר להם התחשיב שלפיו הופחתו התשלומים ששולמו על-ידם בתיק ההוצאה לפועל. בהתנגדות זו לא מצאתי כל טעם של ממש.

כידוע, בית המשפט נעדר סמכות להורות למשיבה על מתן הנחה רטרואקטיבית. ביתר שאת ולרבות במקרה שבו בוטלה ההנחה לאחר שלא שולם התשלום השוטף. בתקנות הסדרים במשק המדינה ( הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993, נקבעו הוראות ברורות בדבר הדרך שבה על אזרח לפעול בעניין זה. דומה שאין חולק כי המבקשים נמצאים בקושי כלכלי, אך אין בכך כדי להקים טענת הגנה הראויה לבירור כנגד תשלום החוב.

אשר לטענת ההתיישנות, עיון במסמך פירוט החוב כפי שצורף לתובענה מעלה כי החוב נובע כאמור ביחס לשנים 2011-2016. בדיון טענה ב"כ המשיבה כי החוב מתייחס לשנים 2011-2017, כך שעל פניו, משהוגשה התובענה ביום 12.6.17, לא חלה התיישנות על החוב. למען הסר ספק, החיוב בתיק ההוצאה לפועל שמספרו 517338-06-17 לא יחול על התקופה שקדמה לחודש יוני 2010.

אשר על כן, דין ההתנגדות להידחות.

כאמור, בתיק ההוצאה לפועל לא עוכבו ההליכים.

לאחר שלקחתי בחשבון את הטענות בדבר מצבם הכלכלי של המבקשים ונסיבות הייצוג , יישאו בהוצאות המשיבה ברף הנמוך בסך 1,000 ₪ אשר ישולם לה בתוך 30 ימים, אחרת יתווסף לסכום החוב בתיק ההוצאה לפועל.

ניתנה היום, ט"ו ניסן תש"פ, 09 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דלילה כהן
נתבע: עירית ראשון לציון
שופט :
עורכי דין: