ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין בעמ נגד אלעד ישראל מגורים בע"מ :


בפני כבוד ה שופטת אשרית רוטקופף

מבקשת

א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין בעמ

נגד

משיבים

  1. אלעד ישראל מגורים בע"מ
  2. אבישי טלי ארבל
  3. עפרה ארבל ריבלין
  4. גדעון ארבל
  5. אסנת ארבל
  6. רות ארבל

החלטה

ביום 16/2/20 ניתן פסק הדין בתיק זה במסגרתו הוריתי על דחיית התביעה על כלל הסעדים שנתבעו בה (סעדים כספיים שעמדו על סך של 2,461,530 ₪). כן, הוריתי בנוסף כי התובעים יישאו בשכ"ט עו"ד בסך כולל של 50,000 ₪ וכן ב-"הוצאות המשפט בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק ממועד ההוצאה ועד למועד התשלום".

עתה, מונחת בפניי בקשת הנתבעת לשום את הוצאותיה, ובתוך כך לפסוק לה סך של 52,574 ₪ (כולל מע"מ וכן ריבית והפרשי הצמדה עד מועד מתן פסק הדין) על בסיס החשבוניות אשר צורפו במסגרת נספח 1 לבקשה. בסעיף 5 לבקשה הובהר כי כלל ההוצאות הינן תשלומים ששילמה הנתבעת למודד מטעמה (אינג' עופר קוקוס) בגין ליווי התיק, הכנת שתי חוות דעת (הראשונה מיום 15/1/18 וחוות דעת משלימה מיום 11/7/18) וכן בגין שכר עדותו בבית המשפט. בסעיף 6 לבקשה מנתה הנתבעת הוצאות נוספות שנגרמו לה, אולם ציינה בסיפא של הסעיף האמור כי בחרה שלא לכלול אותן בשומתה.

טרם שאפנה לבחינה פרטנית של שאלת ההכרה בהוצאות נשוא הבקשה אזכיר כי הכלל בפסיקת הוצאות הוא כי בעל דין שזכה בדינו זכאי להוצאות משפט ריאליות, היינו -ההוצאות שהוציא בפועל או שהתחייב להוציא. יחד עם זאת, זוהי נקודת מוצא בלבד ואין היא נקודת סיום, שכן על היושב בדין לבחון את שיעור ההוצאות הנטען ולבדוק אם המדובר בהוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך בהתחשב בכלל נסיבות העניין.

לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובת התובעים, בתשובת הנתבעת לתגובה וכן ביתר מסמכי התיק שמצאתי רלוונטיים – ראיתי להכיר במלוא סך ההוצאות לו עתרה הנתבעת ושמקורו בעלויות וההוצאות השונות הקשורות למודד מטעמה שלשירותיו נזקקה לצורך הגנתה.

בכל הקשור להסתייגות התובעים בתגובתם מעצם התשלומים בפועל, הרי שמשעה שמלוא הקבלות ו/או חשבוניות-מס/קבלה ביחס לסך הכולל לו עתרה הנתבעת, צורפו במסגרת נספחי התשובה לתגובה, אין עוד מקום לקבלת ההסתייגות האמורה.

בכל הקשור לספקות/תהיות התובעים בתגובתם בקשר עם קבלה מס' 14275 ע"ס (7,020 ₪) ושמקורה ב-ייעוץ 05-05/2019", מצאתי את הסבר הנתבעת כפי שהובא בסעיף 4 לתשובתה לתגובה כסביר ומתקבל וזאת גם בשל תמיכת הטענות בנדון באמצעות האסמכתא שצורפה במסגרת נספח 6 לתשובה האמורה.

בכל הקשור לטענתם הנוספת והכללית של התובעים אודות אי סבירות ההוצאות וזאת בהשוואה למודד מטעם התובעים שעלות הוצאותיו הנטענת הסתכמה בסך של "11,700 ₪ (כולל מע"מ)", הרי שגם בעניין זה מקובל עלי הסבר הנתבעת כי מלבד זאת שהסכום הגלובאלי האמור בו נקבו התובעים לא נתמך על ידי אסמכתא כלשהי על מנת לשפוך אור על רכיביו (שעות עבודה וכו'), אלא שגם אם זהו אכן הסכום ששולם לו, אכן הגיוני וסביר שיהיה קיים פער בין תמחור העלויות בין המודדים במקרה דנן נוכח העובדה שהמודד מטעם התובעים הינו המודד אשר ליווה את הפרויקט עוד מתחילתו ובאופן שוטף ללא קשר לתביעה הנדונה (וראה בעניין זה האמור סעיף 1 לחוות הדעת של מודד התובעים מיום 30/2/18). זאת, להבדיל מהמודד מטעם הנתבעת אשר נשכר מטבע הדברים על ידה באופן מיוחד לצורך ההליך ונדרש למטלות רבות יותר ובכלל זה להידרש לניתוח מפות המדידה שהוכנו בזמן אמת על ידי מודד התובעים ועוד.

סיכומו של דבר, התובעים ישלמו לנתבעת הוצאות בסך כולל של 52,574 ₪, בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטה זו.

ניתנה היום, י"ג ניסן תש"פ, 07 אפריל 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ש.י פרשקובסקי חברה לבניין בעמ
נתבע: אלעד ישראל מגורים בע"מ
שופט :
עורכי דין: