ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין רם בן יעקב נגד בן - ישי הנדסה בע"מ :

לפני כבוד השופטת לובנא תלחמי סוידאן

התובע

רם בן יעקב
ע"י ב"כ עו"ד גדי פכטר

-

הנתבעת:
בן - ישי הנדסה בע"מ, ח.פ. 514391382
ע"י ב"כ עו"ד ג'מיל עבוד

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים לפני כבוד הרשם אביעד אברגיל ביום 23/9/19 הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:

לאחר ששמענו את המלצת בית הדין, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, על ידי שופט משופטי בית הדין, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, בסכום שהוא בין 5,000 עד לסכום של 30,000 ₪.
אנו מבינים שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, לפי המתווה הנ"ל, הכל בהסתמך על כתבי בי - דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות.
הצדדים יגישו את כל המסמכים שבידם לתיק בית הדין בתוך 14 ימים מהיום.
ב"כ התובע יעביר ישירות לב"כ הנתבע הקלטות שמצויות בידיו.
הצדדים יסכמו את טענותיהם ויצרפו לסיכומיהם את כל המסמכים הרלוונטיים עליהם הם מסתמכים. התובע יגיש את סיכומיו תוך 14 ימים מיום קבלת המסמכים, כאמור והנתבעת תגיש את סיכומיה 14 ימים לאחר מכן.
הסיכומים לא יעלו על 5 עמודים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד כלשהו טענות או תביעות כנגד הצד השני או מי מטעמו, בגין תקופת העבודה וסיומה ופסק דינו של בית הדין יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעות התובע".

להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. סיכומי התובע הוגשו ביום 26 /1/20 וסיכומי הנתבעת הוגשו ביום 3/3/20, וזאת לאחר שהתובע הגיש בקשה למתן צו לחברת פרטנר תקשורת, בה התקיים דיון לפני כבוד הרשם אברגיל ביום 18/11/19 ולאחר בירורה ניתנה ביום 31/12/19 החלטה נוספת להגשת סיכומי הצדדים.
3. לפיכך, לאור הסכמת הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק , לרבות סיכומי הצדדים והמסמכים אשר צורפו להם, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, ללא נימוקים, אני מחייבת את הנתבעת לשלם לתובע סך כולל של 16,000 ₪.
הסכום הנקוב לעיל ישולם לתובע תוך שלושים יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, זאת החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל.
בנסיבות העניין, אין צו להוצאות.
4. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה, עליו להגיש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין.

ניתן היום, א' ניסן תש"פ, (26 מרץ 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

לובנא תלחמי סוידאן , שופטת


מעורבים
תובע: רם בן יעקב
נתבע: בן - ישי הנדסה בע"מ
שופט :
עורכי דין: