ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין וואל ראזם נגד אלינה ברונשטיין :

בפני כבוד השופט אבישי זבולון

תובעים

וואל ראזם

נגד

נתבעים

אלינה ברונשטיין

החלטה

1. דיון יתקיים ביום 19/7/20 בשעה 11:00 .
על הצדדים להיות ערוכים לשמיעת הראיות מיד עם תחילת הדיון ועל התובעת להסדיר את תשלום האגרה מראש.
בקשות מקדמיות יש לעורר אך עובר לדיון ובהתאם לתקנות.

2. ככל שלא מסרו הצדדים הודעה על הסדר דיוני המצדיק להורות אחרת, יפעלו הם כדלקמן:

א. על בעלי הדין עצמם להתייצב בדיון שנקבע.
אם בעל הדין הוא מבטח, רשאי להתייצב בא כוחו לבדו ובלבד שבידיו סמכות לגבש הסכמות או אפשרות מעשית ליצור קשר מיידי עם נציג המבטח לשם כך.

ב. נוכח הוראות 214ט(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984 לא תוגשנה עדויות העדים בתצהירים ולמועד האמור יגיעו הצדדים ערוכים להגשת מלוא ראיותיהם ועדיהם (למעט מומחים) שישמעו בע"פ ובהקשר זה ולתועלת העניין מורה אני:
תמונות שמבוקשת הצגתן יש לוודא כי תסרקנה בצבע לתיק עובר ליום הדיון או תוגשנה במהלכו כשהן מודפסות.
תיק חקירה משטרתי שמבוקשת הגשתו, ייסרק לתיק עובר ליום הדיון.
הצדדים יוודאו כי תוצג בדיון תמונה של המקום בו ארעה התאונה.

ג. ככל שיש ברצונו של בעל דין לחקור מומחה נגדי, שחוות דעתו הוגשה במצורף לכתבי הטענות כאמור בהוראת תקנה 214ג לתקנות הנ"ל, או שיש ברצונו להעיד מטעמו מעבר לעד אחד, יודיע כן, בתוך 30 ימים מהיום.

ד. בעלי הדין מתבקשים לזמן עדיהם, לרבות מומחים, אם נתבקשה חקירתם, באמצעות מזכירות בית המשפט ולוודא קבלת ההזמנות ע"י העדים. אם מסתמן קושי בהמצאה, על בעלי הדין לבצע מסירה אישית זמן סביר עובר למועד הדיון.

ניתנה היום, ב' ניסן תש"פ, 27 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: וואל ראזם
נתבע: אלינה ברונשטיין
שופט :
עורכי דין: