ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין המשביר לצרכן נגד לם אסתר :

רע"א 96 / 7270

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המערערים: 1. המשביר לצרכן
2. אררט חברה לביטוח בע"מ

נגד

המשיבים: 1. לם אסתר
2. אלקטרה (ישראל) בע"מ

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית
המשפט המחוזי בירושלים בע.א. 1049/96
מיום 18.9.96 שניתן על ידי כבוד
השופטים כהן, הכט, פרוקצ'ה

בשם המבקשים: עו"ד בועז גולדשטיין

בית המשפט העליון בירושלים

החלטה

השאלה המשפטית היחידה במקרה שלפנינו שהיתה מצדיקה לשקול מתן רשות לערער בגלגול שלישי היתה יכולה להתייחס ליסודות הדוקטרינה של "הדבר מדבר בעדו"; אך מעיון בחלוקי הדעות בבית המשפט המחוזי בין שופטי הרוב ושופטי המיעוט יוצא שהמחלוקת האמיתית שביניהם סבה על הערכת הראיות, לאמור, האם בנסיבות הענין עמדה המשיבה מס' 1 בנטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח ברמת הסתברות מספקת כי נפילתה נגרמה כתוצאה מתקלה בדרגנוע והאם הוכיחה המשיבה מס' 1 שקיימת הסתברות להתרשלות מצדה של המבקשת מס' 1.

בכגון דא, כמו בשאר השאלות שהמבקשים עוררו לפני אין עילה מספקת למתן רשות לערער לבית המשפט העליון, והוא - בין אם צדקו שופטי הרוב בבית המשפט המחוזי ושופט בית משפט השלום בפסקי דינם ובין אם לאו.

הבקשה נדחית. המבקשים ישלמו למשיבה מס' 1 שכ"ט עו"ד -. 20,000 ש"ח.

ניתן היום כא בשבט תשנ"ז (30.1.97).

המשנה לנשיא

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
96072700.B03


מעורבים
תובע: המשביר לצרכן
נתבע: לם אסתר
שופט :
עורכי דין: