ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דניאל נחמני נגד רותי נחמני :

בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי

המערער: דניאל נחמני

נגד

המשיבים: 1. רותי נחמני
2. אסותא בע"מ בית חולים פרטי
3. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה למתן תוקף של פסק דין

בשם המערער: בעצמו

בשם המשיבה הראשונה: בעצמה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

לבקשת בעלי הדין אני נותנת תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ביניהם, אשר נחתם במסגרת ישיבת הפישור שנערכה ביום 19.2.97 בפני השופט (בדימ') יעקב בזק, ולתוספת לו.

הסכם זה והתוספת לו, שנערכו בכתב יד, סומנו על ידי באות "א", והם מהווים חלק בלתי נפרד מפסק דין זה.

וזה תוכן ההסכם:
"י"ב אדר א' תשנ"ז
19.2.97
לאחר משא ומתן הסכימו הצדדים כדלקמן:

1. דניאל נותן הסכמתו לכך שהביציות המופרות יושתלו באם פונדקאית כפי שתבחר רותי, וזאת בתנאים הבאים:
א. האם הפונדקאית תעבור בדיקות רפואיות ופסיכולוגיות שיאשרו כי היא מתאימה ללדת ילד בריא בגופו ובנפשו.

ב. זהות האם הפונדקאית תישמר בסוד מפני דניאל, ואולם רותי תדאג שדניאל יקבל חוות-דעת של מומחה שתאשר התאמתה של המועמדת ותכלול גם את סיכום הבדיקות הרפואיות שנערכו לאם הפונדקאית ואשר קבעו את התאמתה כנ"ל. דני מסכים שתחול סודיות רפואית מפניו בנושא הפונדקאות על כל מוסד רפואי ועל כל רופא שיטפל בתהליך הנ"ל.

ג. דניאל נותן הסכמתו להשתלה נוספת אחת באותם תנאים, גם אם ההשתלה הראשונה תעבור בהצלחה ויוולד ילד בריא ובר קיימא וגם אם יוולדו מהשתלה זאת תאומים, אך לא אם תיוולד שלישייה. במקרה האחרון לא יעשו השתלות נוספות בביציות המופרות. לסיכום: דני מסכים כי גם לאחר השתלה מוצלחת אחת תוכל רותי לבצע השתלה מוצלחת נוספת אחת, מלבד אם ההשתלה הקודמת תביא להולדת שלישייה.

ד. נאסר בזאת שימוש בביציות המופרות פרט לצורך ההשתלה באם פונדקאית מתאימה לפי בחירת רותי ובתנאים שנקבעו לעיל.

ה. בכל ההוצאות הכרוכות בעניין ההשתלה והלידה תישא רותי לבדה.

2. הקשר בין דני והילד

א. בתקווה שההשתלה תצליח, רותי תודיע על כך לדני תוך מספר שבועות לאחר שיתברר כי ההשתלה הצליחה, וכן תודיע לו מספר שבועות מראש על תאריך הלידה המשוער.

ב. אם הילד שיוולד יהיה בן זכר, רותי תזמין את דני לטכס הברית.

ג. רותי לבדה תקבע את שם הילד או הילדה שיוולדו.

ד. דני זכאי להתראות עם הילד שיוולד והצדדים יקבעו סדרי בקורים כאשר הגורם המכריע בעניין זה יהיה טובת הילד. דני ורותי מתחייבים כי נושא הסדרי הביקורים לא ישמש עילה לפניה לבתי המשפט על-ידי מי מהם.

3. מזונות וסידורי ביקורים

א. אין רותי מעונינת לכפות על דני קשר עם היילוד או חובה לשאת במזונותיו; ואולם היא תיתן לדני את האפשרות לבקר את הילד כדי לתת אפשרות ליצירת קשר נפשי בין דני לבין הילד.

ב. במידה שיווצר קשר נפשי בין דני והיילוד מוכן דני להשתתף במזונות הילד לפי הצורך והאפשרות, ואולם הצדדים לא יהיו רשאים לפנות לבית המשפט בעניין זה. די לכל אחד מהם בדרך הייסורים הארוכה שעברו עד הלום, וברצונם לפתור מכאן ואילך כל סכסוך ביניהם בדרכי שלום בלבד. אולם אם דני לא יהיה מעוניין ליצור קשר עם היילוד ולא לקיים ביקורים אצלו, הוא יהיה פטור ממזונות הילד.

ג. כדי לתת אפשרות הוגנת ליצירת קשר כזה, תיתן רותי לדני זכויות ביקור אצל הילד במחצית השנה הראשונה לחייו, ובתום תקופה זאת יהיה על דני להחליט אם הוא מעוניין בהמשך הקשר עם הילד אם לאו. במידה שיגלה עניין בכך ישתתף דני במזונות כאמור לעיל. במידה שלא יהיה מעוניין בכך, לא ישא במזונות הילד, ולא רותי ואף לא הילד יתבעו אותו לתשלום מזונות עבור הילד.
4. הצדדים מוותרים זה לזה על כל תביעות כספיות או אחרות מכל סוג שהוא שהצטברו עד היום. כל צד מתחייב להסיר כל עיקול ולבטל כל הליכי הוצל"פ שנקט בהם נגד הצד השני לגבי העבר. כל צד ימחוק את כל ההליכים המשפטיים התלויים ועומדים בין הצדדים, כולל הליכי הוצל"פ.

5. דני אחראי בעצמו לסלוק כל חוב הקשור למסעדה וישחרר את רותי מכל אחריות לחוב כזה.

6. הצדדים יתגרשו בגט פטורין בבית הדין הרבני בחיפה בכל ההקדם האפשרי, וכל התהליך של הפונדקאות יתחיל רק לאחר ביצוע הגט.

7. הצדדים מבקשים מבית המשפט העליון לאשר הסכם זה ולתת לו תוקף של פסק דין בתיק ע"א 8337/96, ומאשרים כי הסכימו לכל האמור לעיל מרצונם הטוב והחופשי ומתוך רצון לשים קץ לדיונים המשפטיים שביניהם ולפתוח פרק חדש מתוך הבנה ושלום ולא בדרכי התנצחות בבתי משפט.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
דניאל נחמני רותי נחמני"
(-) (-)

ניתנה היום, י"ב באדר א' תשנ"ז (19.2.97).

אורית אפעל-גבאי, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
96083370.Q03


מעורבים
תובע: דניאל נחמני
נתבע: רותי נחמני
שופט :
עורכי דין: