ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ש. שלמה רכב בע"מ נגד צבי הירש גרוסמן :

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

ש. שלמה רכב בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד לירון אוליאל

נגד

נתבעים

  1. צבי הירש גרוסמן
  2. מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד לינוי מדמוני

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעים בפיצוי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 14.12.2018 בין כלי רכב, מ"ר 73-210-86 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מ"ר 51-874-86 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 2 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים לגבי האחריות לקרות התאונה ולגבי היקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל חלקית, באופן שנהג רכב הנתבעים יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 80% ואילו נהג רכב התובעת יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 20%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעת, שהייתה קוהרנטית, עקבית, והתיישבה עם מוקדי הנזק, על פני גרסתו של נהג רכב הנתבעים.

5.2. מוקדי הנזק ברכב התובעת – בדלת השמאלית האחורית ובכנף השמאלית האחורית – מלמדים כי בעת המגע בין הרכבים, רכב התובעת היה בעיצומה של הפנייה שמאלה. רוצה לומר, כי נהג רכב הנתבעים יצא לעקיפת רכב התובעת, מאחר שלטעמו רכב התובעת נסע לאט מידי ולכן אצה דרכו לקראת מועד כניסת השבת, ובכך למעשה לא נתן דעתו לאפשרות כי רכב התובעת מבקש לפנות שמאלה.

5.3. משכך, עיקר האחריות לקרות התאונה מוטל על נהג רכב הנתבעים.

5.4. עם זאת, איני פוטר את נהג רכב התובעת מהאחריות לתאונה. סבורני כי על נהג רכב התובעת היה להיות ער יותר למתרחש מאחוריו ומשמאלו, במיוחד כאשר הוא מתעתד לפנות שמאלה, ולוודא כי הפנייה שמאלה היא אפשרית ובטוחה לכל אורך הפנייה.

5.5. אשר למחלוקת בעניין היקף הנזק, אומר שמאחר שהנזק הנטען שנגרם לרכב התובעת נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי התובעת על חוות דעתו, הרי שסכום התביעה בדין יסודו.

לפיכך, התביעה מתקבלת באופן חלקי, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

6. אשר על כן, הנתבעים, באמצעות הנתבעת 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 3,761 ₪, שהינו 80% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' אדר תש"פ, 26 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ש. שלמה רכב בע"מ
נתבע: צבי הירש גרוסמן
שופט :
עורכי דין: