ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נשמת - נשים עמלות בתורה נגד השר לענייני דתות :

בג"צ 95 / 744

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט א' מצא
כבוד השופט מ' חשין

העותרת: נשמת - נשים עמלות בתורה

נגד

המשיב: השר לענייני דתות

הודעת הסדר

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

הנשיא א' ברק:

על פי המלצתנו, נוהל בין הצדדים משא ומתן לקביעת קריטריונים שיוויוניים. הצדדים הגיעו להסדר הרצ"ב:

"2. החל משנת הלימודים תשנ"ו ואילך יהיו שיעורי התמיכות של המשיב במוסדות החינוך התורניים של העותרת כדלהלן:

א. במסגרות הלימוד לבוגרות תיכונים דתיים ואולפנות יהיה שיעור התמיכה בהתאם לשיעורי התמיכה הקבועים בקריטריונים לגבי 'ישיבה גבוהה' - באופן בו תלמידות מסגרת הלימוד הנ"ל יחשבו לעניין שיעורי התמיכה כ'תלמידי ישיבה גבוהה', ומסגרות הלימוד יחשבו כ'ישיבה גבוהה'.

ב. במסגרות הלימוד של 'המכון הגבוה' של העותרת (תלמידות שהינן בוגרות מסגרות הלימוד האמורות בס"ק (א) או בוגרות מסלול ל'חוזרות בתשובה' או בוגרות ישיבה גבוהה במתכונת דומה לאמור בס"ק (א)) יהיה שיעור התמיכה בהתאם לשיעורים הקבועים בקריטריונים לגבי 'כולל יום שלם' ו'כולל חצי יום', באופן בו תלמידות ה'מכון הגבוה' יחשבו לעניין שיעורי התמיכה כ'אברכי כולל' ומסגרת ה'מכון הגבוה' תיחשב כ'כולל'.

ג. שיעור התמיכה לתלמידות העותרת במסגרות של 'חוזרות בתשובה' יושווה לרמת התמיכה במוסד תורני לבנים שהוא ישיבה לחוזרים בתשובה.

3. בכפוף לאמור לעיל - יחולו הוראות המבחנים, לרבות הביקורת, הבדיקות ונוהלי העבודה של המשיב, ביחס ל'ישיבה גבוהה' ול'כולל' על מסגרות הלימוד הנ"ל של העותרת.

4. המשיב יעביר לעותרת תוך 60 ימים מיום אישור הסכם זה את ההפרשים המגיעים לה עקב ההסדר הנ"ל (אם ימצא כי לעותרת מגיעים הפרשים) ביחס לשנות הלימודים תשנ"ו ותשנ"ז".

אנו נותנים להסדר זה תוקף של פסק דין.

ניתן היום, ד' אדר ב' התשנ"ז (13.3.97).

ט
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
95007440.A02/דז/


מעורבים
תובע: נשמת - נשים עמלות בתורה
נתבע: השר לענייני דתות
שופט :
עורכי דין: