ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נילי נאור נגד המפקח הכללי של משטרת ישראל :

בג"צ 97 / 845

בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופטת ד' ביניש

העותרת: נילי נאור

נגד

המשיב: המפקח הכללי של משטרת ישראל

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: י"א באדר ב' התשנ"ז (20.3.97)

בשם העותרת: עו"ד עפר ברטל

בשם המשיב: עו"ד נורית אלשטייו

בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

הנשיא א' ברק:

על פי הוראות סעיף 10(2) לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א1971-, המפקח הכללי של המשטרה רשאי להשעות שוטר, להורידו בדרגה, לשחררו מן השירות או לפטרו, "אם הוכח להנחת דעתו, שהשוטר מתרשל או בדרך כלל בלתי יעיל במילוי תפקידו או שאינו מתאים מבחינה אחרת למילוי תפקידו". לא הוצאו פקודות קבע במשטרה לעניין הפעלת שיקול הדעת של המפקח הכללי על פי הוראה זו. על כך מלינה העותרת, אשר ענין פיטוריה נשקל על ידי המפקח הכללי. מבקשת היא כי נשהה את הליכי פיטוריה כל עוד לא ינוסחו "פקודות הוגנות בעניין".

דין העתירה להידחות. במקום שהדבר אפשרי, אכן ראוי הוא לקבוע הנחיות כלליות להפעלת שיקול דעת המפקח הכללי. הכל תלוי בסוג העניין ובמהותו. אין חובה כללית לקבוע הנחיות כאלה בכל הנסיבות. בכל הנוגע לאי התאמה, יש מקום לשקול הגדרתם של פרמטרים כלליים בעניין זה (כגון, מידת האמינות בדיווח). עם זאת, היעדרם של כללים אלה אין בו כדי לשלול את חוקיות הליכי הפיטורין במקרה זה.

מטעם זה דין העתירה להידחות.

ניתן היום, י"א באדר ב' התשנ"ז (20.3.97), בפני באי כוח הצדדים.

ט ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97008450.A06/דז


מעורבים
תובע: נילי נאור
נתבע: המפקח הכללי של משטרת ישראל
שופט :
עורכי דין: