ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מיכאל ניימן נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד השופטת חופית גרשון-יזרעאלי
גב' ענת מאור, נציגת ציבור (עובדים)

התובע
מיכאל ניימן

-

הנתבע
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ עו"ד הררי

פסק דין

לפנינו תביעה הנוגעת לחוב גמלה של התובע.

התובע יליד 1957.

התובע זכאי לגמלת הבטחת הכנסה מהנתבע מחודש ינואר 2005, בעילה של דורש עבודה ובשל הכנסה נמוכה.

מאחר שהכנסתו של התובע אינה קבועה, הוא מציג את נתוני ההשתכרות לפני הנתבע מדי חודש, ובהתאם עורך הנתבע חישוב של הזכאות לגמלה ושיעורה. ככל ששולמה לתובע גמלה ביתר, נוצר חוב בגינה, וככל שבחסר, משולמת השלמה.

בהתאם לתעודת עובד הציבור מפורטת מיום 4.6.19 מטעם הנתבע, במהלך התקופה שמחודש דצמבר 2017 ועד לחודש אפריל 2019 שולמו לתובע גמלאות, וקוזזו תשלומים ששולמו ביתר בהתאם לנתוני השתכרות שהומצאו בדיעבד, ביחס לחודשים שעברו.

בישיבת ההערכה המוקדמת הוגדרה הפלוגתא בתיק כך:
"האם בדין קבע הנתבע בהחלטתו מיום 10.11.18 כי לתובע חוב בהבטחת הכנסה בסך של 2,290 ₪ בגין עידכון הכנסות משכר עבודה בחודשי אוגוסט ספטמבר 2018, חוב שהמוסד מנכה בשיעור 10% מגמלתו, מדי חודש"

התובע בחר שלא לפנות לייצוג משפטי במסגרת ההליך, לאחר שלטענתו נאמר לו בלשכה לסיוע משפטי כי המוסד לביטוח לאומי פעל נכונה (עמוד 7 שורה 1). בישיבת ההוכחות התקשה בית הדין לרדת לסוף דעתו של התובע, אשר חרג מן הפלוגתא שנקבעה וטען טענות כלליות הנוגעות, בין היתר, לתקופת 10 השנים האחרונות (עמוד 5 שורות 28- 31).

בישיבת ההוכחות העיד לפנינו התובע, לתמיכה בתביעתו.

לאחר שמיעת ראיותיו וטענותיו של התובע ועיון במסמכים הרבים שהגיש, לא מצאנו כי התובע העלה טענה שיש בה כדי לסתור את הנתונים המפורטים בתעודת עובד הציבור מטעם הנתבע, על בסיסם חושבו זכאותו וחובו לנתבע.

התובע הפנה למכתב שנשלח אליו מאת הנתבע ביום 11.4.19 (נספח לתגובת התובע לתעודת עובד הציבור), ולפיו עומד חובו לנתבע על סך 204 ₪ נכון לאותו מועד. הנתונים המופיעים במכתב זה ביחס להכנסת התובע זהים לנתונים בתעודת עובד הציבור, פרט לנתון הנוגע לחודש מרץ 2019, שכן, כאמור במכתב, תלוש שכר של חודש זה טרם הומצא לנתבע במועד הנפקת המכתב. ממילא, מדובר בתקופה שאינה נשוא הליך זה.

בהתאם לתעודת עובד הציבור, ואף בהתאם למכתב מיום 11.4.19 עליו סמך התובע טענותיו, בחודש אוגוסט 2018 השתכר 2,987 ₪, ואילו הגמלה שולמה לו לפי השתכרות משוערת של 2,741 ₪. לכן נוצר חוב של 246 ₪. בחודש ספטמבר 2018 התובע השתכר 3,828 ₪, ואילו הגמלה שולמה לו לפי השתכרות משוערת של 2,741 ₪. לכן נוצר חוב של 1,023 ₪. משמע, חובו של התובע בגין חודשים אלה עומד על סך 1,269 ₪, ולא כאמור בכתב ההגנה, 2,290 ₪.

התובע לא הציג אסמכתאות המעידות על טעות בנתוני הנתבע ביחס להשתכרות או על טעות חישובית בתעודת עובד הציבור.

בנסיבות אלה, לא הרים התובע את הנטל המוטל עליו להוכחת התביעה.

התביעה נדחית, פרט לכך שסכום חובו של התובע לחודשים אלה הוא 1,269 ₪ .

לאור אופיו של ההליך אין צו להוצאות.

ניתן היום, ט"ו שבט תש"פ, (10 פברואר 2020), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

גב' ענת מאור,
נציגת עובדים

חופית גרשון-יזרעאלי, שופטת- אב"ד


מעורבים
תובע: מיכאל ניימן
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: