ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין י.ש. ירקות עליים בע"מ חברות נגד פסק דין :

לפני כבוד השופטת שושנה שטמר, שופטת עמיתה

המערערת
י.ש. ירקות עליים בע"מ חברות 514300771
ע"י עו"ד תמיר מריזן

נגד

המשיבים
.1 ס.ה. סלטי השף בע"מ חברות 515052314
.2 ויסאם סג'יר ת.ז. XXXXXX008

פסק דין

1. לפני ערעור על פסק דין מיום 21/7/2019, שניתן על ידי כבוד הרשמת הבכירה אילנה הדר, בתיק תא"מ 35079-07-18 בבית משפט השלום בחיפה.

רקע עובדתי רלוונטי
2. המערערת הגישה תביעה כנגד המשיבים בסכום של 13,963 ₪. נטען בה כי היא סיפקה סחורה מתוצרתה למשיבה 1, אשר המשיב 2 הוא מנהלה וערב אישית ל התחייבויותיה. המשיבים לא שלמו לה את חובם על אף פני ותיה של המערערת אלי הם. שיק בסכום של 10,998 שמסרה לה המשיבה, חולל בהעדר פירעון. לפיכך, הוגשה התביעה לתשלום החוב.

3. המשיבים לא הגישו כתב הגנה. המערערת הגישה לבית משפט קמא אישור על המצאת התביעה והחלטה להגיש כתב הגנה למשיבים ובקשה מתן פסק דין בהעדר הגנה.

4. ביום 24/1/19 נתן בית משפט קמא החלטה לפיה המסירה למשיבה הייתה שלא כדין, שכן יש לבצע מסירה לתאגיד בהתאם להוראות תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. לא נכתב בהחלטה מאומה לגבי ההמצאה למשיב.

5. ביום 21/7/19 ניתנה החלטה של בית משפט קמא בפתקית על גבי ההחלטה מיום 24/1/19, שבה נכ תב כי התובענה תמחק מחוסר מעש, ככל שלא תבוצע פעולה בתיק.

6. ביום 21/7/19 הוגשה בקשה מטעם המערערת לעיון חוזר על ההחלטה מיום 19/5/19. בית משפט קמא נתן את ההחלטה מיום 21/7/19, שהיא העומדת לבחינתי כאן, והורה בה על מחיקת ה תביעה מחוסר מעש.
נימוקי הערעור
7. הערעור הוגש ביום 22/10/19. עיקר נימוקיו היו, שההמצאה למשיב היא גם המצאה למשיבה, שכן המצאה לתאגיד היא המצאה כדין אם הומצאה לכתובת מנהלו. המערערת הפנתה לע"א 482/68 יוסף צרפתי נגד אולף שטרסמן וכן לרע 526/83 יוסף פורשינובסקי נ' שירסון כלל אינסטמנט האוס בע"מ . זאת ועוד, בית משפט קמא טעה כאשר לא נתן פסק דין נגד המשיב, שכן נגדו לא נקבע כי לא בוצעה המצאה כדין.

8. נתבקש בערעור לתת פסק דין בהעדר הגנה נגד שני המשיבים.

ההליכים בבית משפט זה
9. בבקשה מיום 28/10/19 הודיע בא-כוחה של המבקשת כי הוא המציא על ידי שליח מטעמו עותק מהערעור ועותק מההחלטה מיום 24/10/19 המורה על הגשת עיקרי טיעון.

10. המשיבים לא הגישו עיקרי טיעון מטעמם.

11. המשיבים לא התייצבו לישיבה לשמיעת הערעור, שהייתה קבועה ליום 4/12/19 . כיוון שלא מצאתי בתיק אישור המצאה למשיבים לישיבה זו, הוריתי, בהחלטתי מיום 5/1/20, על קיום ישיבה נוספת ביום 13/2/20 וכן הוריתי למערערת להמציא למשיבים הודעה על הישיבה שתקויים ביום 13/2/20.

12. המשיבים לא התייצבו לישיבה זו. המערערת הגישה ביום 27/1/20 אישור על המצאת החלטתי מיום 5/1/20.

הכרעה

13. לאחר שבחנתי את הבקשה ואת אישורי ההמצאה שצירפה המערערת, אני קובעת כי מצאתי שבוצעה המצאה כדין למשיבים. ההמצאה של המסמכים למשיבה, הן בבית משפט זה והן בבית משפט קמא, בוצעה לכתובתו של מנהלה, המשיב 2. נכון הוא כי תקנה 484 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 מורה שיש להמציא מסמכי בי"ד לכתובתו הרשומה של התאגיד או למשרדו, אולם בפסיקה נקבע, כי גם המצאה למנהל התאגיד, יש לראותה כהמצאה כדין (ראו ר"ע 526/83 יוסף פרושינובסקי נ' שירסון כלל אינבסטמנט האוס בע"מ, לז (4) 485; רע"א 482/68 מפעלי אספלט בדרום בע"מ נ' בורנשטיין פ"ד כג (2) 11, 16 (1969; זוסמן סדר הדין האזרחי, מהדורה שישית 1991 ס' 189 עמ 222 הערה 31). אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה שביעית עמ' 541 ו

14. לפיכך אני מקבלת את הערעור: אני מחייבמשיבים, ביחד ולחוד, לשלם למערערת סך של 13,963 ₪ בתוספת ריבית חוקית והפרשי הצמדה מיום הגשת התביעה בבית משפט קמא, 15/7/18. כמו כן אני מחייבת את המשיבים לשלם למערערת את הוצאותיה (לרבות בגין ההמצאות באמצעות שליח מטעם המערערת) בסכום של 1500 ₪ ושכ"ט עורך דינה בשתי הערכאות בסכום של 6,000 ₪ + מע"מ.

ניתן היום, י"ח שבט תש"פ, 13 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: י.ש. ירקות עליים בע"מ חברות
נתבע: פסק דין
שופט :
עורכי דין: