ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנק דיסקונט לישראל בעמ נגד שמרת בן נסים :

לפני כבוד הרשמת קרן כ"ץ

התובע, המשיב:
בנק דיסקונט לישראל בעמ

נגד

הנתבעים, המבקשים:

  1. שמרת בן נסים
  2. שיר טל
  3. שמיר טל

החלטה

בפני מונחים כתבי טענות הצדדים במסגרת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר הגנה ביום5.12.19. מעיון בכל כתבי הטענות עולה כי התביעה הוגשה על סך 109,733.72 ₪ כנגד שלושת הנתבעים שהם יורשי עזבון המנוחה (האם) טל שולמית ז"ל. התביעה הוגשה בגין חוב כספי לבנק בחשבון שניהלה המנוחה.
המבקשים טוענים כי העיכוב בהגשת בקשת רשות להתגונן ע"י הנתבעים נבע בעיקר מניסיונות המבקשים לקבל מהמשיב מידע שדרוש להם לצורך ההתגוננות שלהם מפני התביעה, וכי עד למועד זה לא התקבל המידע מהמשיבה.
כמו כן, לטענתם נשלחה הצעת פשרה לב"כ המשיב מאת הנתבעים, וזאת מבלי להיכנס לטענות שבכתב התביעה ומבלי לקבל את המידע שנתבקש.
כמו כן, לטענתם היות ומדובר בתביעה נגד יורשים, והחייבת העיקרית אינה בין החיים מלאכת איסוף המידע והחומרים הדרושים על מנת להתגונן מפני התביעה הנה רבה ביותר.
משכך, לטענתם נגרם להם עיוות דין עת לא ניתנה להם הזדמנות של ממש להשמיע את טענותיהם ולהתגונן כדבעי מפני התביעה.
בנוסף, המבקשים טוענים כי כתב התביעה לוקה בחסר עובדתי רב והיעדר פירוט של רכיבי החוב.
באשר למסירה טוענים המשיבים כי מכתבי הדרישה בוצעו בדרך של הדבקה, ולמבקשים נודע אודות טענות המשיב בדבר קיומו של החוב אגב הטלת עיקול על נכס המקרקעין שבבעלות המנוחה.
עוד לטענתם, כי ככל הידוע להם המנוחה לא ביקשה/נטלה את ההלוואות ולא חתמה על מסמכי ההלוואה/ או כל מסמך אחר בהקשר זה ולכן אין לחייבה בגינם. זאת ועוד, העובדה שניתנו למנוחה אשראי ככל שניתנו, בסכומים של למעלה ממאה אלף ₪ ללא ביטחונות ועל אף גילה המבוגר מעלה ספק רב באשר לעובדות המקרה ואחריות המשיב כתאגיד בנקאי המחויב בחובות נאמנות וזהירות כלפיי המנוחה.
על כן, ובהיעדר ראיה כלשהי בקשר לנטילת/ או בקשת המנוחה לקבלת האשראים הנטענים ומכאן שיש לסלק את התביעה כנגד הנתבעים או לחילופין לתת להם רשות להתגונן.
דיון והכרעה: שתיים הן כידוע, העילות האפשריות לביטול החלטה שניתנה במעמד צד אחד: ביטול מתוך חובת הצדק וביטול מכוח שיקול דעתו של בית המשפט. המבקש ים טוענים בבקשתם כי המסירות בוצעו בדרך של הדבקה, אך מעיון באישורי המסירה ובתצהירי המוסר עולה כי לנתבעת 1 – בן נסים שמרית המסירה נמסרה לאחותה (חבצלת), לנתבעת 2 טל שיר המסירה בוצעה לידי החייבת בעצמה, ולנתבע 3 שמיר טל המסירה בוצעה לידי אשתו. ומכאן, שא ם לא נפל פגם בהמצאה לא ניתן לבטל את פסד מחובת הצדק אך ביהמ"ש יכול לבחון את ביטולו משיקולי הצדק. וככל שעסקינן בשאלה האם יש לבטל את פסק הדין בהתאם לשיקול דעת בית המשפט, ההלכה שהשתרשה קובעת כי הגישה לערכאות הוכרה כזכות חוקתית והפרוצדורה אינה מיטת סדום שבה מקצצים את רגליו או מתיזים את ראשו של בעל הדין כדי להכניסו לתוכה כנכה או בר מינן. הפרוצדורה היא מסגרת רחבה וגמישה המכוונת לתת לבעל דין את מלוא האפשרות להציג ולפתח את עניינו בצורה מלאה ושלמה.
ברת"ק (באר שבע) 12626-12-11 אליהו ג'רבי נ' יעל בן משה, (פורסם בנבו) קבע בימ"ש:
"אי ביטול פסק הדין כמוהו כנעילת שערי בית המשפט בפני המבקש זאת תוך מניעת אפשרות קיום בירור ענייני והוגן של הנושא שבמחלוקת והכרעה בו על סמך ראיות של צד אחד בלבד.
אין לשכוח שבית הדין אינו אלא אמצעי להשגת המטרה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה. בתי המשפט נזהרים ב "נעילת שערי בית המשפט", במיוחד לאור חשיבותה של זכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, ויש שרואים בה כזכות חוקתית של ממש".
מכאן, משטענו המבקשים כי לא ניתן לדעת ממה מורכב החוב ובהיעדר ראיה כלשהי בקשר לנטילת/ או בקשת המנוחה לקבלת האשראים הנטענים, דברים אלה מובילים לטעם לביטול פסק הדין משיקול ביהמ"ש. שכן, יש לנתבעים את הזכות לדעת ממה נובע חוב ולהתגונן מפני התביעה.
על כן, אני אורה על ביטול פס"ד שניתן כנגד המבקשים ביום 5.12.19 משיקולי ביהמ"ש, וזאת בכפוף ל כך שהמבקשים ישלמו את הוצאות הדיון בבקשתם זו בסך 3,000 ₪ למשיב. התשלום יתבצע ישירות למשיב עד ולא יאוחר מיום 10.3.20. ב"כ המשיב יודיע לביהמ"ש עד ליום 15.3.20 האם שולמו ההוצאות בזמן. המזכירות תביא את התיק לעיוני לבדיקת הגשת ההודעה ביום 20.3.20. כמו כן, בכפוף לכך שהמבקשים יגיש ו את בקשת הרשות להגן מטעמם עד ולא יאוחר מיום 20.4.20. המזכירות תשלח החלטתי זו לשני הצדדים ותביא את התיק לעיוני בשנית ביום 25.4.20 לבדיקת הגשת כתב ההגנה .
היה ומההודעה תהיה כי לא שולם סכום ההוצאות במועד אדחה את הבקשה לביטול פסק הדין. אם ישולמו ההוצאות במועד ותוגש בקשת רשות להגן כסדר ה ובמועד ה אבטל את פס"ד שניתן בהיעדר הגנה. והיה ובדיקתי תעלה כי לא הוגשה בקשת רשות להגן במועד אדחה את הבקשה לביטול פס"ד ופס"ד שניתן יישאר על כנו.
ניתנה היום, י"ג שבט תש"פ, 08 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנק דיסקונט לישראל בעמ
נתבע: שמרת בן נסים
שופט :
עורכי דין: