ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אנטולי לינדין נגד דוד קדם :

בפני כבוד ה שופטת אדנקו סבחת- חיימוביץ

התובע

אנטולי לינדין

נגד

הנתבע

דוד קדם

פסק דין

לפני תביעה כספית בסך 33,900 ₪ בגין הפרת הסכם לרכישת רכב.

אין מחלוקת, כי ביום 30/5/2019 מכר הנתבע לתובע רכב מסוג שברולט קרוז שנת 2010 בסכום של 9,000 ₪.

לטענת התובע, 5 ימים לאחר רכישת הרכב, התגלו תקלות ובבדיקה נמצא, כי עלות התיקון עולה על שווי הרכב, ולכן הוא מבקש לבטל את העסקה , להשיב לו 9,000 ₪, ולחייב את הנתבע בפיצוי בסך של 24,900 ₪.

לטענת הנתבע, הרכב נמכר במצב תקין לאחר שהתובע ביצע נסיעת מבחן. התובע בחר מסיבותיו שלא לקחת את הרכב לבדיקה בטרם רכישתו. התובע פנה אליו בקשר לתקלות אך רק בחלוף חודשיים ממועד רכישת הרכב ולכן אין לנתבע כל אחריות ככל שנמצאו נזקים ברכב .

אמנם, התביעה מתבררת בבית המשפט לתביעות קטנות, בו ישנה גמישות בסדרי הדין, אולם גם בהליך זה חל על התובע נטל השכנוע, הוא החובה להוכיח את תביעתו, על פי הדרישה "המוציא מחברו עליו הראיה". בהתאם, על התובע להוכיח הן את עובדות האירוע, הן את הנזק שנגרם ואת הקשר בין הנזק לבין אותו אירוע, והן את אחריות הנתבע העולה מאותן עובדות שהוכחו.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ושמעתי את הצדדים, אני קובעת כי לא עלה בידי התובע להרים את הנטל המוטל עליו בהליך אזרחי להוכחת תביעתו, ועל כן דין התביעה להידחות.
על-פי הוראת תקנה 15(ב) ל תקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976, משמדובר בתובענה בהליך של תביעות קטנות, יהיה פסק הדין מנומק באופן תמציתי.

התובע לא מסר כל הסבר ממשי לעובדה, כי בחר שלא לקחת את הרכב לבדיקה בטרם רכש אותו. העובדה שבחר לסמוך על הצהרת הנתבע , כי הרכב תקין אין בה כשלעצמה כדי להטיל אחריות על הנתבע.

בעניין זה יצוין, כי התובע אמנם טען, כי בדיקת ההיסטוריה של הרכב העלתה ליקויים שהיו בעת שהנתבע החזיק ברכב, אך ראיה כזאת לא הוגשה ולכן לא מצאתי לקבל טענה זו לקיומם של נזקים בעת רכישת הרכב . אף אם היו נזקים כאלה בנמצא, הרי שלא הוכח שהנת בע ידע עליהם ונמנע מלגלותם לתובע , כך שהיה על התובע לקחת את הרכב לבדיקה על מנת לעמוד על קיומם של תקלות ברכב.

כמו כן, לא הוצגה חוות דעת שמאי לפיה ניתן ללמוד, כי מדובר בנזקים שנגרמו לפני שהרכב נקנה על ידי התובע.

בניגוד לטענת התובע, כי אחרי 5 ימים מרכישת הרכב, הרכב הושבת, הרי ש בהתאם לתיעוד שצורף לתביעה הפנייה לשני המוסכים הייתה ביום 31/7/2019 וביום 6/8/2019, כחודשיים לאחר רכישת הרכב, ולא הוצגה בפני כל ראיה לגבי ליקוי שנמצא ברכב 5 ימים לאחר רכישתו. התובע טען, כי ישנו עד שליווה אותו לאורך ההליך, איש מקצוע בתחום הרכב, שיוגע על טיב התקלה ברכב 5 ימים לאחר רכישתו, אך זה לא הובא לעדות בפני. יצוין, כי יש פער בין התקלות שצוינו על ידי המוסך המרכזי, גלאון מוטורס בע"מ מיום 31/7/2019, לבין ההצעה שניתנה על ידי ר. מואסי חלקי חילוף בע"מ ביום 6/8/2019, כך שלא ניתן לשלול טענת הנתבע, כי התובע ביקש להחליף אף חלקים שלא נדרש ה החלפתם ובכך הגדיל את הוצאותיו.
יצוין, כי המסמך מהמוסך המרכזי אינו נושא הצעת מחיר לתיקון. לטענת התובע, נמסר לו בעל פה שהעלות עולה על ערך הרכב ולכן אין כדאית לתיקון, אך לא הוצג כל מסמך התומך בדבריו. על פי הצעת המחיר שצורפה ממוסך חלקי החילוף, העלות אינה עולה על 6,000 ₪, אך כאמור לא הוכח שהאחריות לנזקים היא על הנתבע.

התובע לא הוכיח, כי הנתבע הציג בפניו מצג מטעה. הפרסום לפיו מדובר ברכב מטופל בלא תאונות אינו מהווה פרסום מטעה ובכל מקרה אין באמירה זו לפתור את התובע מאחריותו לבדוק את הרכב בטרם רכישתו.

התובע טען, כי הגם שהנתבע מסר שמדובר ברכב של בתו, הרי שבעת העברת הבעלות ברכב התובע גילה, כי הבעלים הרשום הוא אדם אחר. אני סבורה , כי מנתון זה שהעלה ספקות בלב התובע, היה עליו להעמיק בבדיקת הרכב ואין לזקוף נתון זה לחובת הנתבע.

נוכח כל האמור לעיל, התובע לא עמד בנטל להוכיח תביעתו, ועל כן התביעה נדחית.

התובע ישלם לנתבע סך של 300 ₪ הוצאות משפט בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן – ה סכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד התשלום המלא בפועל.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור בתוך 15 ימים לבית המשפט המחוזי מרכז - לוד.

המזכירות תשלח עותק פסק הדין לצדדים.

ניתן היום, י"ג שבט תש"פ, 08 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אנטולי לינדין
נתבע: דוד קדם
שופט :
עורכי דין: