ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נאהד מנצור נגד אבישי לידור :

01 פברואר 2020
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובע:
נאהד מנצור
ע"י ב"כ עו"ד חטיב ראמי
-
הנתבע:
אבישי לידור
ע"י ב"כ עו"ד טמיר כרמי

החלטה

1. לפני בקשות הנתבע למתן צו לגילוי דוחות איכון עבור מספר הטלפון שהיה בשימוש התובע בתקופה הרלבנטית לכתב התביעה וכן מתן צו המופנה למת"ש לקבל ת דו"ח כניסות ויציאות של התובע.

לאחר ששקלתי את טענות הצדדים מצאתי לקבל את הבקשות. לנוכח המחלוקת בין הצדדים בדבר היקף העסקתו של התובע (התובע טוען שעבד באופן קבוע של 5 ימים בשבוע (ס'5 לכתב התביעה) והנתבע טוען שהתובע עבד אצלו 88 ימים בלבד (ס'25 לכתב ההגנה)), ברי כי קיימת רלבנטיות לנתונים שעשויים להיחשף במסגרת מתן הצווים המבוקשים.

לענין טענת הפגיעה בפרטיות לה טוען התובע, הרי שראשית יצוין, כי אני סבור שבאיזון בין גילוי האמת וזכותו של בעל דין להוכחת עובדה מהותית הרלבנטית להגנתו לבין פגיעה נטענת בפרטיות של התובע שהינו צד להליך, הכף נוטה לעבר גילוי האמת (ראו בר"ע (ארצי) 29882-07-17 חנדל אמיל נ' איפא שקולניק פלסט בע"מ, 31.8.17); שנית, על מנת לצמצם את הפגיעה בפרטיות מצאתי לאפשר לתובע למחוק מדוחות האיכון כל נתון שאינו קשור לעבודתו אצל הנתבע.

בנסיבות אלו הנני מורה לחברת הוט מובייל להמציא לב"כ התובע עו"ד ראמי חטיב בתוך 20 ימים ממועד קבלת החלטה זו, העתק מדוחות האיכון עבור מספר טלפון 055-XXXX591 לתקופה שמיום 1.5.15 ועד ליום 1.7.17. הנתבע ימסור העתק מהחלטה זו לחברת הוט מובייל בתוך 15 ימים ויישא בהוצאות הנפקת דוחות האיכון. התובע ימסור לנתבע העתק מהדוחות (לאחר שהשחיר את הנתונים שאינם קשורים לעבודתו אצל הנתבע) בתוך 7 ימים ממועד קבלת הדוחות.

הנני מורה למת"ש / משרד הפנים להמציא לב"כ הנתבע עו"ד טמיר כרמי בתוך 20 ימים ממועד קבלת החלטה זו, העתק מדו"ח כניסות ויציאות של התובע לתקופה שמיום 1.5.15 ועד ליום 1.7.17. הנתבע ימסור העתק מהחלטה זו למת"ש / משרד הפנים בתוך 15 ימים ויישא בעלות הנפקת הדו"ח. הנתבע ימציא לתובע העתק מהדו"ח בתוך 7 ימים ממועד קבלת הדו"ח.

2. התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

3. זמן החקירות המוקצב לחקירת התובע ועדיו הינו שעה וחצי.
זמן החקירות המוקצב לחקירת הנתבע ועדיו הינו שעתיים וחצי.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.
ככל שהתובע זקוק לשירותי תרגום, הוא יגיש בקשה מתאימה לזימון מתורגמן לשפה הערבית עד 30 ימים לפני מועד הדיון שייקבע.

4. הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם. העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

5. לנוכח ההחלטה על גילוי המסמכים כאמור לעיל, על התובע להגיש התצהירים עד ליום 1.5.20 והנתבע עד ליום 1.7.20. התובע יהא רשאי להגיש תצהיר משלים לעניין התביעה שכנגד בלבד עד ליום 1.8.20.

6. סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.
7. על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

8. עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, ו' שבט תש"פ, (01 פברואר 2020) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: נאהד מנצור
נתבע: אבישי לידור
שופט :
עורכי דין: