ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אגבר שמעון נגד ת.ס. אוטומוטיב בע"מ :

ע"א 97 / 1249

בפני: כבוד השופטת ד' ביניש

המבקשים: 1. אגבר שמעון
2. א.א.נשיונל חלפים בע"מ

נגד

המשיבה: ת.ס. אוטומוטיב (ישראל) בע"מ

בשם המבקשים: עו"ד חיים חדש

בשם המשיבה: עו"ד אסף כספי
עו"ד רונית אמיר-יניב

בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין שניתן
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו מיום
6.2.97 בתיק ה.פ. 1142/95 על ידי
כבוד השופטת סירוטה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

החלטה

המשיבה הגישה לבית המשפט המחוזי תובענה בדרך של המרצת פתיחה ובה ביקשה כי יוצהר שהאופציה שניתנה על ידה למבקש 1 - לרכישת זכויות בנכס מקרקעין באזור התעשיה בחולון - פקעה. בית המשפט המחוזי קיבל את התובענה וקבע כי האופציה שניתנה למבקש פקעה, והורה על מחיקת הערת האזהרה שנרשמה לזכות המבקש על הנכס מושא הדיון במרשם המקרקעין.

המבקשים פנו לבית משפט זה בבקשה להורות על עיכוב ביצוע פסק הדין. ביום 27.2.97 דחה כבוד השופט טירקל את בקשתם מכיוון שהמבקשים לא פנו קודם להגשת הבקשה לבית המשפט המחוזי, על פי תקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-. לפיכך פנו המבקשים לבית המשפט המחוזי וביקשו שיורה על עיכוב ביצוע פסק הדין ויותיר את הערת האזהרה על מכונה עד למתן החלטה בערעור. בדיון בבית המשפט המחוזי הציעה כבוד השופטת סירוטה כי המבקשים יפקידו את הסכום אותו על פי טענתם עליהם לשלם תמורת מימוש האופציה (סך של 520,000$) לחשבון נאמנות, וכן 300,000 ש"ח לכיסוי הנזקים שעלולים להיגרם למשיבה בשל עיכוב הביצוע. בא כוח המשיבה הסכים להצעה, אולם בא כוח המבקשת דחה אותה בטוענו כי לא יעלה בידו לגייס סכום כסף כה גדול תוך זמן כה קצר. לפיכך החליטה כבוד השופטת סירוטה כי ביצוע פסק הדין יעוכב אם המשיבים יפקידו את הסכומים כאמור בהצעתה. השופטת הנכבדה הורתה כי אם לא יופקד הסכום האמור עד ליום 29.4.97 תהיה המשיבה רשאית לנהוג בנכס מנהג בעלים.

כעת חוזרים המבקשים ופונים בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד להכרעה בערעור. לטענתם אם לא יעוכב פסק הדין נשוא הערעור, תהיה המשיבה רשאית למכור את הנכס לצד ג' ובכך תסוכל מטרת הערעור. לטענתם, המבקשים אינם יכולים לגייס את סכומי הכסף הקבועים בהחלטת השופטת סירוטה בלא לשעבד את הנכס נשוא הסכסוך. לטענתם סיכויי הערעור שהגישו טובים שכן בית המשפט קמא שגה בהערכת אמינותם של העדים ולכן התבסס על עובדות מוטעות.

המשיבה מתנגדת לבקשה. לטענתה משהודיעו המבקשים שאין בידם לגייס את הסכום של 520,000$ הרי שהם הודו כי גם אם יזכו בערעור לא יהיה בידם לגייס את הסכום הדרוש למימוש האופציה. עוד טוענת המשיבה כי צו המניעה הזמני שניתן לזכותה במהלך הדיונים בבית המשפט קמא גרם לה נזקים חמורים עד כה, משום שבמשך תקופה של 20 חודשים היא הייתה מנועה מלמכור או להשכיר את הנכס נשוא המחלוקת. המשיבה טוענת עוד כי דרישת המבקשים לשעבד את הנכס בתמורה לבטוחה הינה אבסורדית שכן על פי דרישה זו, במקום הערת אזהרה המגבילה את המשיבה מלמכור את הנכס, יהיה מוטל על הנכס שיעבוד.

מוסיפה המשיבה וטוענת כי המבקשים כלל לא הראו כי התקיימו הטעמים המצדיקים עיכוב ביצוע פסק דין. ראשית, הם לא פירטו בתצהירם איזה נזק חסר תקנה יגרם להם עקב ביצועו המיידי של פסק הדין; ושנית, סיכויי הערעור של המבקשים קלושים, שכן עיקרו של הערעור מבוסס על טענות עובדתיות, וידוע כי בית משפט של ערעור אינו נוטה להתערב בממצאים עובדתים של בית משפט קמא.

דין הבקשה להידחות. כדי לזכות בעיכוב ביצוע של פסק דין על המבקש להראות כי סיכויי הערעור טובים וכי אם יזכה בערעורו יהא זה מן הנמנע להשיב את המצב לקדמותו. בעניין סיכויי הערעור - ככל שהם ניתנים להערכה בשלב זה - די אם אזכיר כי עיקר טענות המבקשים בערעור הינן כנגד הממצאים העובדתיים שנקבעו בבית המשפט קמא וכנגד ממצאיו בדבר אמינות העדים שהופיעו בפניו, וכידוע, בכגון דא ממעט בית המשפט של ערעור להתערב. מנגד שקלתי אם יש בעובדה שהמשיבה הינה חברה זרה וככל הנראה אין לה נכסים נוספים בארץ, כדי להקשות באופן משמעותי על יכולתם של המבקשים להיפרע מהמשיבה אם הם יזכו בערעורם. בנסיבות אלו יש לאפשר את עיכוב ביצוע פסק הדין רק אם תוטל ערובה משמעותית שתבטיח את המשיבה מפני כל נזק ממנו היא עלולה לסבול עקב עיכוב הביצוע. המבקשת לא הציעה ערובה מספקת להבטחת המשיבה מפני הנזק. עם זאת, בעת הדיון הצהיר בפני בא כוחה המלומד של המשיבה, עו"ד כספי, בשם מרשתו, כי אם הנכס יוצע למכירה תינתן למבקשים התראה של חודש ימים מראש כדי לאפשר להם לנקוט בכל אמצעי שימצאו לנכון. לאור הצהרה זו התייתר הצורך בעיכוב ביצוע פסק הדין בשלב זה, שכן אם תחליט המשיבה למכור את הנכס, יוכלו המבקשים לפנות בבקשה לסעד זמני בערעור ובקשתם זו תידון על רקע הנסיבות הקונקרטיות שיהיו ידועות באותה עת. לפיכך לא מצאתי לשנות מהחלטת בית המשפט המחוזי.

הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ה בניסן תשנ"ז (2.5.97).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97012490.N03


מעורבים
תובע: אגבר שמעון
נתבע: ת.ס. אוטומוטיב בע"מ
שופט :
עורכי דין: