ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין כהן שאול נגד האפוטרופוס לנכסי נפקדים :

רע"א 97 / 19

בפני: כבוד הרשמת א' אפעל-גבאי

המבקש (המשיב מס' 1): כהן שאול

נגד

המשיב
(המבקש בבקשה לרשות ערעור): 1. האפוטרופוס לנכסי נפקדים

המשיבים: 2. לויט דן
3. פליישר רוברט
4. מידן ירון
5. עו"ד פולמן עמי
6. אוחנה שלמה
7. אוחנה ליליאן
8. פליישר רן
9. זיזה ברוך
10. עזבון רוזליה אברמצ'יק
11. יעקב אברמצ'יק
12. מזרחי משה
13. רשם המקרקעין

בקשה למחיקת על הסף

בשם המבקש: עו"ד ש. בן-סירא

בבית המשפט העליון

החלטה

ככל הנראה בשל טעות שנפלה במזכירות הובאה הבקשה לפטור מתשלום האגרה שהוגשה ביום 1.1.97 לעיוני רק לאחר הגשת בקשתו של המשיב הראשון למחיקה על הסף.

הבקשה לפטור מתשלום האגרה נתמכת בתצהיר ערוך כדין שנערך בתאריך 1.1.97 (העותק המצוי בידי בא-כח המבקש הוא חסר בענין זה).

אשר לתוכן הבקשה לפטור, זו נסמכת על תקנה 19(6) לתקנות בית משפט (אגרות), התשמ"ח1987-, הקובעת כי האפוטרופוס לנכסי נפקדים והאפוטרופוס לנכסי גרמנים יהיו פטורים מתשלום האגרה "אם יחד עם הבאת הליך הגישו הצהרה כי ברכושו של האדם המנוהל בידם או המוקנה להם, ואשר לגביו הובא או נדרש ההליך, איו כספים לתשלום האגרה".

על-פי האמור בתצהיר שבפני אין למבקש "הכנסות שוטפות מהנכס בהם אוכל לשלם את אגרת בית-המשפט". הנכס בו מדובר במקרה שבפני הוא נכס הון, היכול להניב פרות. בפני תצהירו של האפוטרופוס לנכסי נפקדים, כי הנכס אינו מניב הכנסה שוטפת. אני סבורה כי די בכך כדי להיכנס ב-ד' אמותיה של תקנה 19(6) הנ"ל. לא למותר להוסיף, כי אין בפי המבקש טענה, כי רכושם של הנפקדים כולל נכס נוסף על מחצית החלקה הידועה כחלקה 34 בגוש 30277 בבית צפפא. אין גם טענה כי יש לממש את החלקה על-מנת לשלם את האגרה.

הבקשה למחיקה על הסף, נדחית. המשיב הראשון (המבקש) יהא פטור מתשלום אגרת הבקשה לרשות ערעור.

ניתנה היום, כ"ט בניסן תשנ"ז (6.5.97).

אורית אפעל-גבאי, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97000190.Q04


מעורבים
תובע: כהן שאול
נתבע: האפוטרופוס לנכסי נפקדים
שופט :
עורכי דין: