ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שמואל חוליו נגד קל אוטו :

לפני כבוד הרשם הבכיר אבי כהן

התובע

שמואל חוליו
ע"י ב"כ עוה"ד כרמית שטיבל ואח'

נגד

הנתבעות

קל אוטו- שירותי מימון
ע"י ב"כ עוה"ד מאיר דואל

הראל חברה לביטוח בע"מ
(נמחקה מהתביעה)

החלטה

לפניי בקשה מיום 16.1.20 מטעם התובע להזמנת שלושה עדים מטעמו.

תחילה אסקור הליכים מרכזיים בתיק.

מובהר המובן מאליו למעשה, כי ככל שקיימת אי-הלימה בין תוכן מסמכי כתבי הטענות, הראיות וההחלטות הקיימים בתיק זה לבין תוכנם המוצג בהחלטה זו, התוכן הראשון הוא הקובע.

כתבי טענות והליכים רלוונטיים עיקריים
ביום 23.6.19 הוגש מטעם התובע כתב תביעה "כספית, חוזית, ביטוחית" ע"ס 14,070 ₪, בסדר דין מהיר. בכתב התביעה נטען, בין היתר, כי ביום 11.7.16, בכביש 2 סמוך לכפר שמריהו, אירעה תאונת דרכים בה פגע רכב בעל מ.ר 2796031 (להלן: "רכב הנתבעות") במונית בעלת מ.ר 9800826 (להלן: "רכב התובע"). עוד נטען שם בעקבות התאונה פנה התובע, באמצעות עו"ד (שאינו בא כוחו הנוכחי של התובע) , אל הנתבעת 1 בבקשה לקבלת פיצויים בסך 11,141 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לו, וביום 21.2.17 המציאה הנתבעת 1 טופס "כתב ויתור ושחרור" בו הציעה לשלם לתובע "8,000 ₪ בלבד וזאת בכפוף לסילוק התביעה". עוד נטען כי לאחר שהתובע נתן הסכמתו להצעה זו "נרשם בכתב יד על גבי הטופס 'התשלום אושר, בחתימות. צפי ליציאה בשבוע הבא.'", אולם עד היום לא בוצע תשלום הפיצויים ע"פ ההסכם. בנוסף נטען בכתב התביעה כי הנתבעת 1 העבירה לעו"ד אחר שייצג את התובע בעבר (שאינו ב"כ הנוכחי של התובע ואף אינו עוה"ד שבאמצעותו פנה התובע לנתבעת 1, כאמור לעיל) שיק ע"ס 8,000 ₪ וב"כ התובע הנחתה את עוה"ד הנ"ל שקיבל את השיק להחזירו לנתבעת 1. סכום התביעה מורכב מהרכיבים הבאים: 10,533 ₪ (נזק ישיר) + 1,000 ₪ (שכ"ט שמאי) + ריבית והצמדה = 12,070 ₪ + 2,000 ₪ עגמת נפש. סה"כ – 14,070 ₪.
מעמד הצדדים ע"פ כתב התביעה
התובע הוא בעל רכב התובע.
הנתבעת 1 היא בעלת רכב הנתבעות.
הנתבעת 2 היא מבטחת רכב הנתבעות.
נספחים לכתב התביעה
תצהיר מיום 24.5.19 מאת התובע.
רשימת גילויי מסמכים.
רישיון רכב התובע.
מכתב מיום 28.9.16 מאת עוה"ד מורד לכבוד הנתבעת 1.
מסמך מיום 21.2.17, על דף לוגו של הנתבעת 1, שכותרתו "כתב ויתור ושחרור" ועליו חותמת וחתימה של עוה"ד רפאל סופר. ע"ג המסמך המודפס נכתבו הערות בכתב יד: "רפאל סופר, עו"ד" (נכתב במקום המילים המודפסות "יאיר מורד-עו"ד" שעליהן סומן קו בעט), "להוציא המחאה לפקודת רפאל סופר", "התשלום אושר. בחתימות. צפי ליציאה בשבוע הבא".
חוות דעת מומחה מיום 10.8.16 שכתב השמאי נחום אלפר לכבוד התובע, ע"פ בדיקה שנערכה ב-19.7.16 במוסך "פחחות אפרים". חווה"ד כוללת פסקת אזהרה עצמית ופירוט חלקי בדבר השכלה וניסיון מקצועי.
21 תצלומים קטנים בשחור לבן, על פני 3 עמודים הנושאים כותרת "תמונות של תחשיב 538-000008734-00" וחותמת תאריך 28.2.16.
28 תצלומים גדולים בצבע, על פני 28 עמודים.
הערת ביהמ"ש: לא ברור ולא הובהר מי צילם התצלומים הצבעוניים, היכן צולמו ומתי, ולשם איזו מטרה, כאשר התצלומים לא נושאים כל מידע רלוונטי על כך.
מסמך מיום 4.8.16 שכותרתו "טופס מינוי שמאי" הנושא פרטיי התובע וחתימתו.
חשבונית מיום 8.8.16 שהפיק "פחחות אפרים" לכבוד התובע, ע"ס 9,959 ₪.
מסמך חשבון שכ"ט על חוו"ד שמאי מיום 9.8.16 שהפיק המומחה נחום לכבוד התובע וקבלה רלוונטית מאותו יום ע"ס 1,000 ₪.
מכתב מיום 28.3.19 מאת ב"כ התובע לכבוד הנתבעות שכותרתו "התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים".
אישור מסירת המכתב בדואר רשום לנתבעת 2 מיום 3.4.19.
אישור מסירת המכתב בדואר רשום לנתבעת 1 מיום 3.4.19.
מכתב מיום 20.5.19 מאת עוה"ד רפאל סופר לכבוד הנתבעת 1 בדבר החזרת שיק ע"ס 8,000 ₪ לידי הנתבעת 2 כיוון שעוה"ד סופר התפטר מייצוג התובע.
למכתב צורף העתק שיק מיום 5.5.19 ע"ס 8,000 ₪. השיק נושא לוגו של הנתבעת 1 ועל גבי הספח הנלווה אליו נכתב בכתב יד "כרמית שטיבל עו"ד, התקבל במשרדנו, לבקשתך מוחזרת ההמחאה לקל אוטו".
ביום 2.10.19 הוגשה מטעם התובע בקשה למחיקת הנתבעת 2 מהתיק שבה נטען, בין היתר, כי ב"כ הנתבעת 1, עוה"ד יוסי סעדון, מסר שאין מניעה למחיקה המבוקשת.
ביום 3.10.19 נמחקה הנתבעת 2 מהתיק, כמבוקש, בהחלטת כבוד הרשמת הבכירה ורדה שוורץ.
ביום 26.03.19 הוגש מטעם הנתבעת 1 כתב הגנה בו נטען, בין היתר, כי מוכחשת אחריות הנתבעת לתאונה ולנזקים הנטענים וכן כי התביעה הוגשה בחוסר תום לב לאחר שהתובע חזר בו מהסכם הפשרה אליו הגיעו הצדדים.
נספחים לכתב ההגנה
רשימת גילויי מסמכים.
תצהיר אימות מיום לא ידוע מאת הגב' מורן ניניו, עובדת הנתבעת 1.
הערת בימ"ש: לא צורפו לכתב ההגנה מסמכים כלשהם הנוגעים למגעים בין הצדדים שנערכו בטרם הגשת התביעה המשפטית.
בהחלטתי מיום 11.12.19 קבעתי את אופן הגשת ראיות הצדדים, תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחים, כך:
התובע יגיש ראיותיו בתוך 30 יום.
הנתבעת תגיש ראיותיה בתוך 30 יום מיום הגשת ראיות התובע.
ביום 19.12.19 הזרימה המזכירות לתיק ביהמ"ש את החלטת נשיא בימ"ש השלום במחוז ת"א, כבוד השופט צחי עוזיאל מיום 12.12.19, בדבר הקמת בית משפט השלום בבת-ים ובדבר המותבים העוברים אליו, כיוון שהדיון בתיק זה, בין היתר, מיועד לעבור אליו.
ביום 6.1.20 הוגשה מטעם התובע בקשה להארכת מועד להגשת ראיותיו עד יום 15.1.20.
בהחלטתי מאותו יום קבלתי את הבקשה כמבוקש וכמוסכם.
ביום 16.1.20 הוגשה מטעם התובע בקשה להזמנת עדים לדיון הוכחות ביום 20.4.20. העדים שהזמנתם נתבקשה הם התובע שמסר תצהיר עדות ראשית (כמפורט להלן) והשמאי אלפר שחווה"ד שלו צורפה לראיות התובע (כמפורט להלן), וכן נתבקשה הזמנת עוה"ד רפאל סופר שהיה ב"כ התובע בעבר והוא "סירב לתת תצהיר וביקש להזמינו למועד ההוכחות".

ראיות

ביום 15.1.20 הוגשו ראיות התובע.
תצהיר עדות ראשית מיום 14.1.20 של התובע, שאלה עיקריו:
ביום 11.7.16 פגע רכב הנתבעות ברכב התובע מאחור בתאונה שאירעה על כביש 2 סמוך לכפר שמריהו.
התובע לא עירב/הפעיל את חברת הביטוח שלו (הכשרה) אלא פעל באופן עצמאי למינוי שמאי ולתיקון הרכב במוסך, ושילם עבור חווה"ד והתיקון.
ב"כ התובע הקודם "עו"ד רפאל סופר, שעבד עם עו"ד יאיר מורד" פנה לנתבעת 1 במכתב דרישה לפיצויים בסך 11,141 ₪.
על ההתנהלות מול הנתבעת 1 בשלב זה למד התובע מדברי עוה"ד הסופר שמסר לו, בין היתר, שביום 31.5.18 הגיע להסכם חתום עם הנתבעת 1 שתשלם לתובע סך 8,000 ₪ לסילוק התביעה ולאחר מכן ביקר מספר פעמים במשרדיי הנתבעת 1, ביקש את השיק הרלוונטי להסכם ונענה כי השיק אינו מוכן עדיין.
"לאחר שחלף זמן רב" והנתבעת 1 לא שילמה לתובע, חש התובע כי אינו כבול עוד להסכם, החליף עו"ד מייצג, וב"כ הנוכחי (שבכותרת) שלח לנתבעת 1 ביום 28.3.19 מכתב התראה לפני הגשת תביעה.
עוה"ד סופר הודיע לתובע שביום 19.5.19 התקבל אצלו שיק ע"ס 8,000 ₪ בעניין התובע, והתובע ביקש מעוה"ד סופר להחזיר את השיק לנתבעת 1.
סכום התביעה מורכב מהרכיבים הבאים: 9,086 ₪ (נזק ישיר) + 1,000 ₪ (שכ"ט שמאי) + ריבית והצמדה = 10,638 ₪ + 2,000 ₪ עגמת נפש.
סה"כ – 12,638 ₪.
הערת ביהמ"ש: פירוט זה והסך הכולל שונים מהאמור בכתב התביעה, כמפורט לעיל. לא ניתן הסבר לשוני זה.
לתצהיר התובע צורפו כנספחים נספחי כתב התביעה, לרבות חווה"ד של המומחה אלפר, ובנוסף צורפו:
מסמך מיום לא ידוע, על דף לוגו של "הכשרה חברה לביטוח" שכותרתו "טופס הודעה על מקרה – תאונה".
מסמך מיום 20.7.16, על דף לוגו של "הכשרה חברה לביטוח" שכותרתו "אישור אי הגשת תביעה".
חווה"ד של השמאי אלפר מיום 10.8.16, על כל נספחיה לרבות כל התצלומים בשחור-לבן ובצבע, כפי שצורפו לכתב התביעה.

הכרעה

באשר לבקשת התובע שבנדון לזימון שלושה עדים מטעמו:

הבקשה לזימון העד הראשון, התובע עצמו – נדחית, מאחר שאדם לא יכול להזמין את עצמו לעדות.
הבקשה לזימון העד השני, השמאי נחום אלפר – מתקבלת, בכפוף לכך שהתובע יפקיד סך של 1,000 ₪ במזומן בקופת ביהמ"ש להבטחת תשלום שכר העד, עד יום 5.2.20.
הבקשה לזימון העד השלישי, עוה"ד רפאל סופר – נדחית. נטען בבקשה, ללא כל תצהיר ואסמכתא רלוונטיים, כי עד זה סירב למסור תצהיר עדות ראשית מטעם התובע. לפנים משורת הדין, התובע יוכל להגיש בתוך 7 ימים מהיום, בקשה כדין חוזרת לזימון עד זה, בצירוף תצהיר ואסמכתות, שיבהירו רלוונטיות העדות ויראו כי אכן נעשתה פניה לעד וכי הוא סירב לחתום על תצהיר עדות ראשית, ויוזכר כי מדובר בעו"ד.

הוראות דיוניות

מאחר שלתיק זה הוקצה זמן דיון הוכחות שאני מעריך שלא יספיק לו, אני משנה את מועד דיון ההוכחות, כך שבמקום המועד הנוכחי, ייערך בפניי דיון הוכחות ביום 26.4.20 בשעה 12:30.
ביהמ"ש מזכיר לנתבעת 1 להגיש ראיותיה עפ"י הוראות ההחלטות הקודמות.
על הצדדים לקחת בחשבון, כי במידה שביהמ"ש יתרשם שמי מהצדדים התנהל מבחינה דיונית בחוסר תום לב ו/או מיצה הליכים/עניינים דיוניים שלא לצורך ותוך הכבדה על מערכת ביהמ"ש, צפוי הדבר לקבל ביטוי גם במישור ההוצאות שייפסקו.

ניתנה היום, כ"ב טבת תש"פ, 19 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: שמואל חוליו
נתבע: קל אוטו
שופט :
עורכי דין: