ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אשר אלגאלי :


בפני כבוד השופטת נבילה דלה מוסא, סגנית נשיא
תובעת
מדינת ישראל
באמצעות בא כוחה, עו"ד אמיר שאשא

נגד

הנתבע
אשר אלגאלי

פסק דין

הואיל והנתבע לא הגיש כתב הגנה מטעמו, וזאת למרות שחלף המועד הקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הנני מורה כדלקמן:

א. ניתן בזאת צו מניעה קבוע כנגד הנתבע האוסר עליו ו/או על שלוחיו ו/או על מי מטעמו לעשות כל פעולה בשטח חלקה 50 בגוש 18182 שמחוץ למגרש המגורים שבכפר חנניה (להלן: "שטח הפלישה") ובכלל כך להחזיק בשטח הפלישה בכל צורה שהיא ו/או לעשות שימוש ו/או כל פעולה אחרת בשטח הפלישה.
תשריט שטח הפלישה מצורף לכתב התביעה כנספח ג'.

ב. הנתבע יסלק ידו משטח הפלישה לאלתר, לרבות שלוחיו ו/או כל אדם מטעמו וכן כל הציוד והמיטלטלין המצויים בשטח הפלישה וכן להשיב המצב לקדמותו, לרבות הריסת כל אשר נבנה, חובר, הוצב ו/או הוקם על ידי הנתבע בשטח הפלישה, כך ששטח הפלישה יושב לתובעת כשהוא פנוי ונקי מכל אדם ו/או חפץ ו/או מחובר ו/או נטוע.

ג. במידה ולא יבוצעו הפינוי וההריסה תוך 90 ימים, תהא התובע ת רשאית לבצע את הפינוי וההריסה בעצמה ללא צורך בנקיטת הליכי הוצל"פ והנתבע יישא בכל הוצאות התובעת בגין הפינוי.

ד. הנתבע ישלם לתובעת דמי שימוש ראויים בגין השימוש בחלקה בסך של 53,211 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל.

ה. כמו כן, הנתבע ישלם לתובעת הוצאות משפטיות בגין שכ"ט עו"ד בסך של 6,000 ₪ כולל מע"מ כדין, ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום מתן פסק הדין ועד התשלום בפועל.

ניתן היום, ז' טבת תש"פ, 04 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אשר אלגאלי
שופט :
עורכי דין: