ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד עואודה אשרף :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

המבקשת: מדינת ישראל

נגד

המשיבים: 1. עואודה אשרף
2. עואודה מערוף

בקשה להארכת מעצר לפי סעיף
54 לחוק סדר הדין הפלילי
[נוסח משולב], התשמ"ב1982-

תאריך הישיבה: ב באב התשנ"ז (5.8.97)

בא-כוח המבקשת: עו"ד א' ברזילי

בא-כוח המשיבים: עו"ד א' פלדמן

בית המשפט העליון בירושלים

החלטה

1. המדינה מבקשת להאריך בשלושה חודשים מעבר לשנה את מעצרם של המשיבים, המואשמים בבית-המשפט המחוזי בנצרת בעבירה של רצח. לפי כתב האישום רצחו השניים את קרובת משפחתם, שלדבריהם פגעה בכבוד המשפחה.

2. כבר עתה ברור כי המשפט לא יוכל להסתיים תוך שלושה חודשים ויהיו פניות חוזרות להארכת המעצר, שקשה להעריך את מספרן, שכן משפטו של העד המרכזי, שהוא שותף לעבירה, מתנהל בעצלתיים, ועל פי ההלכה שנפסקה בע"פ 194/75 קינזי נ' מדינת ישראל, פ"ד ל(2) 477, 489 לא ניתן להעיד אותו בשל "החשש ... כי העד יעוות את האמת, למען טובתו הוא".

3. המדינה ביקשה מבית-המשפט המחוזי להשמיע את העד הנ"ל, על אף ההלכה הפסוקה, והצדדים נדרשו להגיש סיכומים בכתב בעניין זה. ברם, לנוכח הלכת קינזי, המושרשת בפסיקה זה עשרות בשנים, אינני סבורה כי העדת העד בטרם סיום משפטו היא ריאלית.

4. בנסיבות אלה לא ניתן להעתר לבקשת המדינה. מעצר עד תום ההליכים אינו מעצר לתקופה בלתי מוגבלת, ואין לראות בסמכות ההארכה משום היתר להחזקת נאשם במעצר ללא הגבלה, לכל תקופה שתידרש, עקב אילוצי המערכת המשפטית. על-כן, כאשר צפוי כי המשפט ימשך זמן רב לאחר תום שנה למעצרו של הנאשם, או כאשר מועד סיומו לא ניתן להערכה, אין הצדקה להארכת המעצר, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות, שהחשובה שבהן היא מסוכנותו של הנאשם.

5. כללים אלה חלים גם על הנאשם ברצח. אכן, האישום בעבירה זו לעצמו עלול ללמד על מסוכנותו הנמשכת של הנאשם. אולם, שיקול זה עלול לאבד מכוחו בשל גורמים אחרים, ובמרכזם חלוף הזמן, שכן באיזון הראוי בין זכות הנאשם לחירות לבין השיקולים המצדיקים את המעצר עד תום ההליכים, פוחתת עוצמת השיקולים הללו ככל שתקופת המעצר מתארכת.

6. בענייננו, החשש לביטחון הציבור מתמקד בבני משפחתם של המשיבים, ואת שלומם של אלה ניתן להבטיח בדרכים אלטרנטיביות למעצר.

אני דוחה, איפוא, את בקשת המדינה.

כל אחד מן המשיבים ישוחרר ממעצרו בתנאים הבאים: הישארות ב"מעצר בית" מחוץ לאיזור מגוריו, במקום שיקבע על-ידי רשם בית-המשפטי המחוזי בנצרת; הפקדה במזומן או בערבות בנקאית בסך 35,000 ש"ח; המצאת ערבות צד ג' להנחת דעת רשם בית-המשפט המחוזי בסך 20,000 ש"ח; הימנעות ממגע כלשהו עם עדי התביעה. ניתן בזה צו לעיכוב יציאתם של המשיבים מן הארץ. על המשיבים, אם מחזיקים הם בדרכונים, להפקידם במשטרה.

והיה והמשיבים לא יעמדו בתנאים אלה, יוארך מעצרם עד למתן הערבויות המפורטות לעיל, או עד ליום 5.11.97, הכול לפי המוקדם.

ניתנה היום, ב באב התשנ"ז (5.8.97)

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
97045860.L01


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: עואודה אשרף
שופט :
עורכי דין: