ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עלי עודה נגד מדינת ישראל מדינת ישראל :

בפני כבוד השופטת ליאורה אדלשטיין

מבקשים

עלי עודה (עציר) ת.ז. XXXXXX317

נגד

משיבים

מדינת ישראל מדינת ישראל

החלטה

לפני בקשה לפי סעיפים 74 ו-108 לחוק סדר הדין הפלילי.
המבקש הגיש, בתאריך 22.10.2019, בקשה לעיון ב-22 פריטים המתיחסים לחומר החקירה, שהוא הבסיס לכתב האישום שהוגש נגדו ביום 25.8.2019 - בגין סחר בסמים. מדובר ב"מבצע סוכן" שבו סוכן הפועל מטעם המשטרה הביא לתפיסת נאשמים שביניהם המבקש. בתיק בו הואשם המבקש הואשם נאשם נוסף, בנו, אלא שלגבי המבקש קיים רק אישום אחד מתוך שלושת האישומים בתיק.
בתגובה לבקשה הודיעה המאשימה (30.10.2019) כי היא מסכימה לחשוף חלק מהראיות בהן בקש המבקש לעיין ולגבי חלק אחר הודיעה כי לא קיים אצלה תיעוד או כי מדובר בחומר חסוי או לא רלבנטי. לאור תגובתה בקש המבקש (3.11.2019) לקיים דיון.
נותר לדון בסעיפים שעליהם חולק המבקש לאור תגובת המאשימה.
סעיפים אלה הם:
א – המבקש בקש רשימת חמרי חקירה בתיק ערוכה ע"י תובע שכוללת כל חומר שנאסף ושאינו "חומר חקירה" או חסוי ע"פ דין, כולל פירוט החומר, נושאו והמועד בו נאסף. המשיבה השיבה כי הסנגורית מוזמנת לגשת אליה ולקבל את הרשימה. ב"כ המבקש טענה כי קבלה רשימה אך לא ערוכה כדין, ולא מחולקת ל-3 פרקים (3 אישומים?) . היא איננה יודעת כמה מסמכים אמורים להיות בקובץ שהוא תחת תעודת החסיון ואינה יודעת אם קיבלה את כל החמרים שאינם חסויים. ב"כ המאשימה הבטיח לה שיטפל בכך ולא עשה כן.
היות ובדיון שהתקיים לא הכחיש זאת ב"כ המאשימה – עליו לבצע את האמור לעיל לא יאוחר מתאריך 22.12.2019.
ב – תיעוד וידאו ואודיו של חקירת המבקש. – המאשימה טענה בתגובתה כי הדבר נמצא בחומר החקירה והסנגורית מוזמנת לקבל. בדיון טענה ב"כ המבקש כי יש בעיה עם איכות הדיסקים. המאשימה הסכימה אולם טענה שזה מה שיש. אין על המאשימה לעשות דבר.
ג – תיעוד וידאו ואודיו של כלל עדויות הסוכן . המאשימה הגיבה כי אין הודעות מתועדות של הסוכן הרלבנטיות לאישום המיוחס לנאשם בתיק שבנדון. בדיון טענה ב"כ המבקש שחשוב לדעת אם נחקר הסוכן על דברים שלגביהם לא העיד ב"עדות הניקיון" שלו. בתגובה טענה המאשימה כי הסוכן רק נחקר על כך שהחזיק "זולה" יחד עם נאשם בתיק אחר, אור ביטון, שנתפס אף הוא במבצע הסוכן והמבקש יכול להזמין את אותו נאשם לחקירה כעד הגנה וכך יוצג בפני בית המשפט, בתיק העיקרי, שהסוכן שקרן כי השמיט את הזולה הזו מעדות הניקיון. אולם המאשימה עמדה על כך שההודעה איננה רלבנטית.
בהמשך טען התובע כי הנאשם יכול היה לדעת על חקירה זאת מכך שהסנגור של הנאשם אתו החזיק הסוכן זולה קבל את תיעוד החקירה בעניין זה. אינני מסכימה עם טענה זו – יש להתייחס לכל נאשם כאילו הוא פועל בחלל ריק ואין לבנות על כך שיקבל מידעים מנאשמים אחרים. היות ואין מדובר בחומר חסוי ומשתמע שהועבר במסגרת חומר החקירה לנאשם האחר, על המאשימה להעביר לנאשם את תיעוד חקירת הסוכן בעניין הזולה שהחזיק עם אור ביטון עד 22.12.2019.
ד- פירוט ותיעוד כל השיחות שנערכו עם הסוכן לפני חתימת ההסכם עימו, אישור המשנה לפרקליט המחוז להפעלת הסוכן ושעת נתינתו. בתגובה טענה המאשימה כי לא קיים תיעוד של הפגישות עם הסוכן לפני כריתת ההסכם עימו. המאשימה לא התיחסה לאישור המשנה לפרקליט המחוז. בדיון לא חזרה ב"כ המבקש על בקשתה. אין על המאשימה לעשות דבר.
ה- כלל הנספחים להסכם ההפעלה של הסוכן. בתגובה טענה המאשימה כי מדובר בחומר חסוי תחת תעודת החסיון. בדיון טען התובע כי בבדיקה נוספת שערך אין נספחים כאלה. ב"כ המבקש לא חזרה על בקשתה. אין על המאשימה לעשות דבר .
ו – פירוט ותיעוד עסקאות המבחן שביצע הסוכן, גם אם לא התגבשו לכתב אישום ואישורים לביצוע עסקאות מבחן אלה. בתגובה טענה המאשימה כי החומר המבוקש אינו רלוונטי לכתב האישום.
בדיון לא חזרה ב"כ המבקש על בקשתה. אין על המאשימה לעשות דבר .
ז- דו"ח הערכה הפסיכולוגית/פסיכיאטרית שנערכה לסוכן – בתגובה טענה המאשימה כי החומר חסוי. בדיון לא חזרה ב"כ המבקש על בקשתה. אין על המאשימה לעשות דבר .

ח – פירוט בדיקות הפוליגרף שעבר הסוכן ותוצאותיהן - בתגובה טענה המאשימה כי הסוכן לא עבר בדיקות פוליגרף. בדיון לא חזרה ב"כ המבקש על בקשתה. אין על המאשימה לעשות דבר .

ט- גילוי השורות המושחרות בעדות הניקיון של הסוכן - בתגובה טענה המאשימה כי החומר חסוי. בדיון לא חזרה ב"כ המבקש על בקשתה. אין על המאשימה לעשות דבר .
י- רשימת תיקי המב"ד שנפתחו נגד אחרים ונגד הסוכן בעקבות עדויות הניקיון שמסר הסוכן ופירוט כתבי האישום שהוגשו - בתגובה טענה המאשימה כי החומר אינו רלבנטי לאישום המיוחס לנאשם. אני מסכימה עם המאשימה לגבי הרבלנטיות של מבדי"ם שנפתחו נגד אחרים ולגבי הסוכן ראה התיחסותי בסעיף יא - ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.

יא – גיליון הרישום הפליל של הסוכן, הכולל פירוט בדבר התיקים התלויים ועומדים נגדו (מבד"ים) וכן בדבר תיקיו הסגורים - בתגובה טענה המאשימה כי החומר אינו רלבנטי לאישום המיוחס לנאשם. בדיון הוצג לעיני בית המשפט בלבד הגיליון הפלילי של הסוכן ואכן גיליון זה אינו רלבנטי להגנת הנאשם. אין על המאשימה לעשות דבר.
יב – מלוא חומר החקירה בתיקים שהיו תלויים ועומדים נגד הסוכן שנסגרו במסגרת ההסכם עימו וכן פירוט הסטטוס המדוייק שבו היה התיק עובר לסגירתו - בתגובה טענה המאשימה כי החומר אינו רלבנטי לאישום המיוחס לנאשם. אני מסכימה עם המאשימה ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.
יג – פירוט מספרי הטלפון שהיו ברשות הסוכן במועדים הרלוונטים לאישום הראשון ובמהלך תקופת הפעלתו, ומחקרי תקשורת מלאים של כלל הטלפונים הללו ובכלל זה גם תוכן הכולל הקלטות של השיחות שביצע לנאשם האחר ומסרונים שנשלחו, במועדים הרלבנטים לאישום הראשון ובמהלך ההפעלה. בתגובה טענה המאשימה כי לא בוצעו מחקרי תקשורת למספר הטלפון הסלולרי של הסוכן, זה הידוע למפעיליו. אך בנוסף גם החומר אינו רלבנטי לאישום המיוחס לנאשם. דעתי כדעת המאשימה כי פירוט כל מספרי הטלפון שהיו לשסוכן מהווה "מסע דיג" ; מנגד הקלטות שבוצעו לשיחות בין הסוכן לנאשם האחר ומסרונים שנשלחו ביניהם – אם בוצעו - במועדים הרלבנטים לאישום הראשון בו נאשם המבקש - רלבנטיים להגנת הנאשם ועל המאשימה להעבירם אם קיימים בידה ולא הועברו - עד 22.12.2019.
יד – פירוט מספרי הטלפון שהיו ברשות הנאשם האחר בתיק, במועדים הרלבנטים לאישום הראשון, וכן מחקרי תקשורת מלאים של כלל הטלפונים הללו. בתגובה טענה המאשימה כי כלל החומר הרלבנטי נמצא בתיק החקירה והפנתה למסמכים מ"ב, מ"ו לתיק פלא 241815/19 ומסמך כ בתיק פלא 241909/19. בדיון חזרה ב"כ המבקש על הבקשה ואילו המאשימה אמרה שמדובר במסע ציד ספקולטיבי. היא טענה שלא צריך מחקרי תקשורת כדי להוכיח שהנאשם לא קבל מבנו סמים מחקרי תקשורת ומספיקה החקירה הנגדית. אני מסכימה עם המבקש כי לגבי יום העסקה זכותה לקבל מחקרי תקשורת מלאים של הנאשם השני על מנת לוודא שהמאשימה לא ערכה ומציגה רק את השיחות שבצע אותו נאשם התומכות בגירסתה. על כן על המאשימה תעביר למבקשת, עד 22.12.2019, את כלל תיעוד השיחות שבצע הנאשם השני בתיק, מר מאלק עודה, ביום העסקה – 26.5.2019 - על פי מחקרי התקשורת.
טו – פירוט בדבר בדיקות השתן שמסר הסוכן במהלך הפעלתו ותוצאותיהן. בתגובה טענה המאשימה כי לא נערכו לסוכן בדיקות שתן במשטרה אך כן בוצעו לו בדיקות בבית חוסן. בדיון עמדה ב"כ המבקשת על קבלת תוצאות אלה וב"כ המאשימה הפנה אותה להגיש בקשה - שהמשיבה לה תהיה בית חוסן - על פי סעיף 108 לחסד"פ. במקרה הנוכחי אני מסכימה עם ב"כ המאשימה. אין על המאשימה לעשות דבר.

טז – מידעים מודיעיניים שהתקבלו בדבר ביצוע עבירות פליליות של הסוכן בתקופת הפעלתו. בתגובה טענה המאשימה כי החומר אינו רלבנטי לאישום המיוחס לנאשם. ב"כ המבקש חזרה בדיון על הבקשה. לאחר שעיינתי בגיליון הפלילי של הסוכן אני מסכימה עם המאשימה. אין על המאשימה לעשות דבר.
יז – טפסי מעקב הוצאות כספיות בתגובה טענה המאשימה כי מדובר בתרשומת פנימית ועל כן החומר אינו רלבנטי לאישום המיוחס לנאשם. ב"כ המבקש לא חזרה על הבקשה. אין על המאשימה לעשות דבר.

יח – זכ"דים ותרשומות הנוגעים לעבודה מול הסוכן, לפני כריתת ההסכם עימו ובמהלך תקופת ההפעלה. בתגובה טענה המאשימה כי החומר חסוי. ב"כ הנאשם לא חזרה על הבקשה בדיון ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.

יט – רשימה ופירוט של עבודות המ.ט. (האזנות הסתר, הקלטות אודיו וידאו, וכיו"ב) שבוצעו בתיק. בתגובה טענה המאשימה כי מדובר בחומר המפורט ברשימת חומר החקירה. ב"כ המבקש לא חזרה על הבקשה בדיון ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.
כ – רשימת יעדים מלאה מיום חתימת ההסכם. בתגובה טענה המאשימה כי היעדים שהושחרו חסויים תחת תעודת החסיון. ב"כ המבקש לא חזרה על בקשתה. ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.

כא – פלט מלא של הודעות הוואטסאפ שהועברו בין הסוכן ומפעילו - השוטר בן סוטו. בתגובה טענה המאשימה כי לא קיים תיעוד כאמור בין הסוכן ומפעילו. בדיון בקשה ב"כ הנאשם לצמצם את ההודעות לתאריכים סביב 26.5.2019 אולם כאמור המאשימה טוענת כי לא קיים תיעוד כאמור ועל ב"כ הנאשם להסתפק בכך. ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.
בדיון בקשה ב"כ הנאשם את רשימת החיפושים שבוצעו בבית הנאשם (על מנת להראות כי המשטרה מנסה להתנכל לנאשם) – בקשה זו הועלתה לראשונה בדיון. מדובר במידע הקיים בידי הנאשם אך לא באופן מדוייק כפי שהוא קיים בידי המאשימה ועל כן המאשימה תמסור את רשימת החיפושים (לפי מועדיהם בלבד) שבוצע ו בבית הנאשם מתאריך 1.1.2019 ועד 18.8.2019.
עוד ביקשה ב"כ המבקש כי יועבר אליה הגיליון הפלילי והמשמעתי של השוטרים אביב סרנגה ויניב רבוח. לאחר שעיינתי בגיליונות אלה אני קובעת כי מדובר במידע שאינו רלבנטי להגנת הנאשם. ועל כן אין על המאשימה לעשות דבר.

ניתנה היום, ט"ו כסלו תש"פ, 13 דצמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עלי עודה
נתבע: מדינת ישראל מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: