ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ג. גיגי יזמות בע"מ נגד סמיון וישובסקי :

בפני כבוד ה רשם בכיר מוהנד חליאלה

תובעים

א.ג. גיגי יזמות בע"מ

נגד

נתבעים

1.סמיון וישובסקי
2.אנה וישובסקי

פסק דין

1.תביעה כספית בסדר דין מהיר ע"ס 26,879 ₪.

כתב התביעה:

2.א.בכתב התביעה נטען כי בין הצדדים נכרת ב 11.10.2015 הסכם תיווך בלעדי במקרקעין לדירה מס' 5 ברחוב רותם 6 בנצרת עילית , ( להלן: "הדירה"), תקופת ההסכם נקצבה עד לתאריך 11.4.2016 .

2.ב.הוסכם מפורשות בין הצדדים כי התובעת תהיה זכאית לדמי התיווך גם אם הדירה תימכר לצד ג' לאחר סיום תקופת ההסכם – אם צד ג' ידע על הדירה דרך התובעת בתקופת התיווך .

2.ג.בתקופת ההסכם הכירה התובעת לנתבעים את משפחת בשאראת שאדי ונדאף מריאנה ( להלן: "הרוכשים"), וב - 27.3.2016 הראתה התובעת לרוכשים את הדירה.

2.ד.בסמוך לאחר לסיום תקופת התיווך , ב - 2.6.2016 התקשרו הנתבעים והרוכשים בהסכם מכר של הדירה.

2.ה.התובעת טוענת כי היא הייתה הגורם היעיל לביצוע העסקה ועל כן מגיע לה דמי תיווך בסך של 21,879 ₪. כמו כן מבקשת התובעת פיצוי בגין נזק לא ממוני בסך 5,000 ₪.

טענות הנתבעים:

3.א.הנתבעים טענו בבקשת הרשות להתגונן כי הנתבעת 2 אינה צד להסכם ועל כן יש לדחות התביעה נגדה מחוסר יריבות; התובעת הסתירה מבית המשפט כי שירותי התווך התח ילו ב 20.4.2014 עד 20.10.2015 ; בתקופת התיווך הראשונה התו בעת הביאה לדירה הרבה קונים פוטנציאליים ופעלה לתליית שלט על הנכס, פרסום בעיתון , הפצת גלויות וכדו מה, אך לא מצאה קונה לדירה.

3.ב.בתום תקופת התיווך הראשונה, נכרת הסכם לתקופה נוספת בבלעדיות תוך התחייבות לבצע מספר פעולות ולדווח לנתבעים על פעולות אלו.

3.ג.התובעת לא קיימה את התחי יבותה, לא ביצעה את פעולות השיווק להן התחי יבה, לא בציעה פרסום בעיתון ;לא שלחה גלויות; לא תלתה שלט על הנכס .

3.ד. התובע ת הביאה 2-3 קונ ים פוטנציאליים , השיווק לא צלח. הנתבע החליט שלא להאריך את תקופת התיווך אלא לפרסם את הדירה בעצמו. וכך עשה – הוא פרסם את הדירה ביד 2 ובעקבות כך הגיעו הרוכשים.

עד כאן – טענות הצדדים.

4.מעטם התובעת העידו גיגי אלכס, ( להלן:" אלכס") ובן מאיקובסקי, ( להלן :" בן") . מטע ם הנתבעים העידו הנתבעים עצמם.

5.א.בפתח הישיבה התברר כי התובעת תבעה גם א תהרוכשים בגין אותה עסקה ובאותה עילה כמי שעשו יד אחת עם הנתבעים על מנת לנשל את התובעת מדמי התיווך אף כי היא זו שתיווכה ביניהם.

5.ב.עוד התברר כי שלושה ימים לפני ישיבת ההוכחות, הגיעו הרוכשים להסכם פשרה עם התובעת לפיו התחייבו לשלם לה 16,000 ₪.

דיון והכרעה:

6.לאחר שבחנתי את הראיות – באתי למסקנה ברורה כי עלי לקבל תביעה זו.

7.לפי מצוות תקנה 214 ט"ז ב לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד(1984) על בית המשפט לנמק את פסק הדין בסדר דין מה יר באופן תמצתי.

כך ייעשה להלן:

8.לפני שניכנס בעובי הקורה, יש להעיר כי הנתבעים העלו בסיכומיהם טענות רבות שאינן שייכות לחזית המריבה. אין בכוונתי להתייחס לטענות אלו שמהוות שינוי חזית.

9.חזית המרבה שעולה מכתבי הטענות כולל ת שתי שא לות:

האם התובעת היא שהכירה בין הנתבעים והרוכשים?

האם התובעת הייתה הגורם היעיל לביצוע העסקה.

10.שוכנעתי כי יש לענות על שתי השאלות הנ"ל בחיוב, ולה לן הנימוקים:

1.א.בן העיד לפני על פעולות הפרסום שנעשו על ידי התובעת לשיווק הדירה. הוא העיד כי הראה לרוכשים את הדירה , בדירה הייתה הנתבעת , באותו יום הראה לרוכשים עוד דירות.

1.ב.בן הוסיף כי " פעם שנייה ניהלנו מו"מ במשרד כאשר הגיעה רק האישה, בעלה היה בצבא אותו יום, והקונה הגיע והיה מו"מ על המחיר, והמו"מ לא צלח. אלכס גם היה נוכח בפגישה במעמד הצדדים. המוכרת והקונה היו בפגישה שבה נכח גם אלכס. היה פגישה שלי עם אלכס בלי הקונה . אחרי זה נפגשנו עם המוכרים כדי להוציא את העסקה לפועל והם הקשו עלינו בידיעה שתיכף נגמר להם הבלעדיות".

1.ג.בן הוסיף כי בפגישה האחרונה " אני ואלכס בדירת המוכרים נפגשנו על מנת לנסות לקדם את העסקה עבור אותו קונה שאדי בשאראת"

1.ד. בן פירט לפני את פעולות השיווק שביצע –

"פרסמתי ביד 2, עשיתי פלייר, פרסמתי בפייסבוק, באתר הנכסים של רימקס ישראל והעולמי, גם שלט על הנכס היה לי, אני מאמין שעשיתי עוד הרבה דברים כמו השיווק למאגר קונים של המשרד".

1.ה.בן העיד כי הודיע לנתבעים על פעולות השיווק – " ת: כן זה היה גלוי, הם ראו את הפלייר שהכנתי, השלט שלי היה תלוי במרפסת. בשתי תקופות הבלעדיות עשיתי את הפעולות. שלט, יד 2, אתר הנכסים של רימקס ישראל, היה לי סרטון ביוטיוב ועד היום ביוטיוב ".

2. בן עשה עלי רושם חיובי. תצהירו לא נסתר. אני נותן בעדותו אימון מלא.

3. העובדה שהרוכשים נתבעו גל ידי התו בעת בגין אותה עסקה ובגין אותה עילה היא בעלת משקל רב . גם הרוכשים התכחשו תחילה ובחרו להגיש כתב הגנה אך, לאחר מכן הגיע ו להסכם פשרה לפיו הסכימו והתחייבו לשלם סך של 16,000 ₪ לתובעת.

4.א.ההיגיון והשכל הישר אומ רים כי הרוכשים לא היו משל מים פרוטה שחוקה אחת אלמלא הכיר ו את הנתבעים ורכש ו את הדירה בתיווך התו בעת.

4.ב.כלום יעלה על הדעת כי אדם ירכוש דירה דרך יד 2 לא מעורבות של מתווך, ולאחר מכן יסכים לשלם דמי תיווך למתווך שאינו מכיר ומעולם לא היה בקשר עמו?

4.ג. כללה כ על הדעת כי זכות הגישה לערכאות תנוצל על מנת לבקש מבית המשפט לה יות עיוור?

4.ד.חוסר הסבירות הקיצוני בגרסת הנתבעים זימן תירוץ לא פחות מופרך –

לטענתם , שלראשונה נטענה בסיכומים ושלא הוכחה בבדאיה – בשאראת הגיע לפשרה מאחר שהוא היה מעורב בתאונת דרכים שבה נהרג אדם ובשל כך לא רצה להמשיך במשפט.

5. א. הימנעותם של הנתבעים מלזמן את הרוכשי ם למתן עדות , היא מחדל ש יורד אל הסלע.

5.ב. חומרתו של המחדל שבאי זימון הרוכשים למתן עדות, זימנה אף היא תיר וץ מופרך. לטענת הנתבעים – וגם זו עלתה לראשנה בסיכומיהם – בשאראת הגי ע לפשרה ב 6.9.2019 ואילו ההוכחות בתיק זה התקיימו ב- 9.9.2019. טוענת באת כוח הנתבעים בסיכומיה, כי התובעת העלימ ה מהנתבעים את הפשרה שעשה בשאראת וזא ת על מנת למנוע מהנתבעים לז מן אותו שכן למיטב ידיעת התובעים בשאראת התנגד לתביעה.

5.ג. ברם, נימוק זה משמש דווקא לרעתם של הנתבעים :

מהנימוק עולה כי למרות שהנתבעים המשיכו לחשוב כי בשאראת מתנגד לתביעה נגדו הם לא זימנו אותו. הרי דווקא חתימת בשאראת על הסכם פשרה הפכה אותו לעד לא טוב לתובעים.

5.ד. הנה כי כן, אין לפנינו נימוק שיכול להתקבל על הדעת מדוע בשאראת לא זומן למתן עדות על ידי הנתבעים.

6. אשר לטענה כי הנתבעת לא חתמה על ההזמנה. הנתבעת והנתבע בני זוג. הם פעלו כאחד. שניהם נהנו משירותי התיווך של התובעת. במצב זה, אינני סבור כי העדר חתימה פורמלית של הנתבעת יוצר העדר יריבות.

11. אפשר להמשיך בניתוח הראיות ולכתוב עוד כהנה וכהנה נימוק ים, אך סבור אני כי די והותר במה שנכתב עד כה כדי לקבוע כי דין התביעה להתקבל.

סוף דבר:

12.א.הנתבעים הכירו את הרוכשים באמצעות התובעת בתקופת הבלעדיות.

12.ב.הם מכרו להם את הדירה זמן קצר לאחר סיום תקו פת הבלעדיות .

12.ג.התובעת הייתה הגורם היע יל בעסקה.

12.ד. על פי הסכם התיווך – מכירת הדירה לאחר סיום תקופת התיווך למי שהכיר את הנתבעים בתקופת התיווך דרך התובעת מזכה את התובעת בדמי תיווך.

12.ה. התובעת זכאית לדמי תיווך.

סוף דבר הוא ,אפוא ,שהתביעה מתקבלת .

סעד:

הנתבעים ביחד ולחוד ישלמו לתובעת את מלוא סכום התביעה כולל נזק לא ממוני ופיצוי בגין הפרת ההסכם בסך של 26,879 ש"ח.

כמו כן ישלמו הנתבעים ביחד ולחוד לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 4,500 ₪.

זכות ערעור כחוק.

ניתן היום, ב' כסלו תש"פ, 30 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: א.ג. גיגי יזמות בע"מ
נתבע: סמיון וישובסקי
שופט :
עורכי דין: