ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טטיאנה מסיוק נגד אופק בן שבת :

לפני כבוד הרשם בכיר אריה דורני-דורון

תובעת

טטיאנה מסיוק

נגד

נתבע

אופק בן שבת

החלטה

1. אני ממנה כמומחה את פריאל דורית
רעות 16, הוד השרון
09-XXXX741
שמאית מק', אדריכלית, משפטנית ומגשרת
( להלן - "המומחה/ המומחית "), לצורך מתן חוות דעת סופית ומכרעת במחלוקת מושא תביעה זו, כעולה מפרוטוקול הדיון, לרבות: סבירות הסכום ביחס למפרט הצעות המחיר ולסכום ששולם 24,000 ₪, עבודות שלא בוצעו ככל שסוכמו וכימותן, ליקויים ככל שקיימים ושמאותם, כימות כספי שמאי בסופו של יום במכלול השיקולים .

2. לפני קיום הבדיקה תודיע המומחית ל תובעת מהי עלות חוות הדעת ותתחיל בבדיקה רק לאחר שישולם לה שכר טרחת ה. בשלב זה תישא התובעת בשכר טרחת של המומח ית , ובפסק הדין אקבע מי יישא בסופו של דבר בשכר טרחת המומחית בהתאם לתוצאות. הואיל ומדובר בתביעה קטנה והיקף הבירור נדרש להיות בהתאם, שכר טרחת המומח ית לא יעלה על 3,000 ש"ח בצירוף מע"מ. סכום זה אינו כולל שאלות הבהרה וחקירה בבית המשפט (התשלום בגין שאלות הבהרה וחקירה, אם תידרש, יהיה בנפרד). המומח ית לא תתחיל בבדיקה לפני שקיבלה את שכר טרחת ה מהתובעת. שכר הטרחה ישולם תוך 14 יום מעת משלוח אישור המומח ית על קבלת המינוי.

3. המומחית תיפגש עם הצדדים פגישה אחת, תשמע את טענותיהם, תקבל ותשמע מהם כל חומר או טענה שיבקשו למסור לו בפגישה, לרבות כתבי הטענות שהוגשו בתיק זה וחוות דעת מומחים. הבדיקה תתבצע בדירות בנוכחות בעלי הדין. הצדדים ישתפו פעולה עם המומחית .

4. טלפונים ליצירת קשר עם הצדדים מופיעים בפרוטוקול הדיון.

5. חוות הדעת תומצא לתיק בית המשפט עם עותק לצדדים תוך 45 יום מיום קבלת שכר הטרחה.

6. קביעתה של המומחית מטעם בית המשפט בחוות דעתו תהא מכרעת. המומח ית רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות, ככל שיהיה בכך צורך.

7. המומחית תודיע לבית המשפט אם היא יכולה לקבל על עצמ ה את המינוי, אם איי כרות קודמת עם מי מהצדדים, ואם היא יכולה לעמוד בלוח הזמנים שקבעתי וזאת עד ליום 10 ימים מהיום.

8. לעיוני ביום 17 יום מהיום.

המזכירות תמציא החלטה זו ופרוטוקול הדיון האחרון למומחית לאלתר בשליח בית המשפט עקב עיכוב עד כה וכן באמצעות הפקסימיליה וכן תשלח ההחלטה לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה היום, כ"ט חשוון תש"פ, 27 נובמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טטיאנה מסיוק
נתבע: אופק בן שבת
שופט :
עורכי דין: