ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אליאב ביטון :

בפני כבוד סגן נשיא, השופט ניר מישורי לב טוב

מאשימה

מדינת ישראל

נגד

נאשמים

אליאב ביטון (ת.פ 66288-06-19)
וכן בעניינו של הנאשם מיכאל קורולפ (ת.פ 7438-07-19)

החלטה

בפניי בקשת ב"כ הנאשם ביטון לפסילת מותב זה מלהמשיך ולדון בתיק זה בהתאם להוראות סעיף 77א' לחוק בתי המשפט {נוסח משולב}, תשמ"ד – 1984 ומנגד בקשת המאשימה לאיחוד משפטים לפי הוראת סעיף 90 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) , תשמ"ב – 1982 (להלן :"החסד"פ").

1. רקע :

א. כנגד הנאשם ביטון הוגש ביום 30.6.19 כתב אישום המייחס לו ביצוע עבירות קשירת קשר לביצוע פשע, שבל"ר ונטישה במקום אחר, הסעת נוסעים במספר העולה על המצוין ברישיון הרכב, הרכבת נוסע ללא קסדה, נהיגה פוחזת ברכב, החזקת סם לצריכה עצמית, החזקת כלים לצריכה עצמית, סיוע לאחר מעשה פשע, הפרעה לשוטר המילוי תפקידו, שיבוש מהלכי משפט, נהיגה ללא רישיון , נהיגה ללא ביטוח והתנהגות הגורמת נזק.

ב. ביום 3.7.19 הוגש כתב אישום בתיק ת.פ 7438-07-19 כנגד הנאשם מיכאל קורולפ וזאת בצירוף בקשה למעצר עד תום ההליכים (להלן :"תיק קורולפ") . בית המשפט עודכן מפי הצדדים כי הנאשם קורולפ נעצר עד תום ההליכים בגין תיק זה. כתב האישום מייחס לנאשם קורולפ שלושה אישומים בגין עבירות על פקודת הסמים המסוכנים שאין חולק כי אינם קשורים בנאשם ביטון ואישום רביעי המייחס לו ביצוע עבירות שיבוש מהלכי משפט , סיוע לאחר מעשה פשע והפרעה לשוטר במילוי תפקידו כאשר אישום זה שזור באופן ישיר במסכת העבירות המיוחסות לנאשם שבפני.

לציין כי שני הנאשמים מיוצגים במשפטם בידי עו"ד ארצי ארגוב.

עוד אציין כי הדיון בתיק קורולפ קבוע לשמיעת ראיות בתאריכים 12.11.19, 13.11.19. כן אציין כי כתב אישום נוסף (ת.פ 7310-07-19) הוגש כנגד מעורב נוסף בפרשה שאף כנגדו הוגש אישום בגין מסכת העבירות המיוחסת לנאשם ביטון והנאשם קורולפ וכי בתיק זה החלו להישמע ראיות הצדדים ביום 5.11.19.

2. טיעוני הצדדים :

טיעוני ב"כ הנאשם :

א. כתבי האישום הוגשו בנפרד, כל נאשם מנהל את משפטו בנפרד, גם התביעה עמדה על כך כי יוגש כתב אישום נפרד. מדובר בפרשיה בה הוגשו 3 כתבי אישום נפרדים כנגד כל אחד מהנאשמים, כאשר נאשם עומד לדין בית המשפט לא צריך להיחשף לחומר החקירה בעניינו. אמנם הפסיקה יצרה חריגים לכך בבתי המשפט כאשר אין מספיק שופטים שלא נחשפו אם במהלך מעצר הימים ואם בהחלטה כזו או אחרת לחומרי החקירה .
לפיכך נטען כי נוצר מצב בו טרם ישמעו עדי התביעה בתיק זה , י שמעו עד התביעה בתיקים האחרים בפרשה , וזאת טרם יתחיל משפטו של הנאשם ומבלי שהנאשם יכול להגן על עצמו בהליכים אלו.
יתרה מכך בית המשפט ייחשף לכלל חומרי החקירה והעדים בענ יין הנאשם טרם בירור אשמתו . אין התנגדות כי התיק יעבור לבית משפט אחר וזאת כדי שלא תיווצר בבית משפט דעה קדומה ביחס לנאשם זה.

ב. בהתייחס לבקשת המאשימה לאיחוד משפטים עתר ב"כ הנאשם לדחייתה שכן מדובר בבקשה שהוגשה פחות משבוע לפני מועד ההוכחות הקבוע בתיק קורולפ אליו מבקשים לצרף תיק זה. מדובר בכתבי אישום שהוגשו בסמיכות ולא ברור מדוע לא הוגשה בקשה בחודש יולי אף שהיה מתבקש שתוגש, היה הליך מו"מ אך התיק של קורלופ נקבע ב-8.9 לשמיעת ראיות. מכאן כי מדובר בבקשה שאינה סבירה , לא ניתן לכפות את הנאשם לנהל את ישיבת ההוכחות בעוד שבוע, ומאידך כי לא צריך לדחות את התיק של קורלופ שהינו עצור וממתין לתחילת משפטו.

טיעוני ב"כ המאשימה :

א. בתאריך 4.11.19 הגישה המאשימה תגובתה. מהתגובה עולה כי המאשימה מתנגדת לבקשת הפסלות שכן בפני מותב זה נשמעים שני תיקים נוספים בפרשה מבלי שהועלתה בקשה נוספת בעניינם. כמו כן נטען כי קבלת הבקשה תגרום לסרבול ניכר בניהול ההליכים.

ב. בד בבד בתגובתה עתרה המאשימה לאיחוד משפטיהם של הנאשם ביטון והנאשם קורולפ , ניתן היה לצרפם לפי סעיף 87 לחסד"פ אך בית המשפט קצב תקופה קצרה יותר להגשת כתב האישום כנגד הנאשם קורולפ ואילוץ זה חייב הגשתם של שני כתבי אישום נפרדים.

ג. עוד הוסיפה ב"כ המאשימה בדיון שהתקיים בבקשה ביום 5.11.19 לשאלת בית המשפט מדוע המתינה המאשימה בבקשתה לאיחוד משפטים כארבעה חודשים, השיבה בהגינות כי הדבר נעשה בשגגה והיו צריכים ל בקש זאת קודם לכן. המאשימה לא סברה שבסופו של דבר יתנהלו הוכחות בתיק, היה מו"מ ממושך בין הצדדים.

דיון והכרעה :

ראשית, אדון בבקשה לאיחוד משפטים :

לאחר שמיעת טענות הצדדים מצאתי ראשית לדון בבקשתה המאוחרת של המאשימה לאיחוד משפטיהם של הנאשם שבפני והנאשם קורולפ.

הסמכות להורות על איחוד משפטים מעוגנת בסעיף 90 לחסד"פ :

"90. בית המשפט רשאי, בכל שלב שלפני הכרעת הדין, לצוות על איחוד הדיון בכתבי אישום נפרדים התלויים ועומדים באותו בית משפט, אם מותר לצרפם בהתאם להוראות סעיפים 86 או 87 ובית המשפט סבור שהצירוף לא יגרום לעיוות דין."

בפרשנות אשר ניתנה למונח "עיוות דין" בת"פ 7970-11-16 (מחוזי ת"א) מדינת ישראל נ' קדוש, פורסם במאגרים המשפטיים (31.10.17) נקבע כי התארכות הדיונים הצפויה מאיחוד המשפטים עשוייה לגרום לעיוות דין לנאשמים.

עם זאת, בת"פ 2436-12-15 , 2412-12-15 , ת"פ 2471-12-15 (מחוזי נצרת), פורסם במאגרים המשפטיים (5.9.17) הורה בית המשפט על איחוד המשפטים חרף שיהוי רב בהגשת בקשת המאשימה וזאת מטעמי יעילות הדיונים ונוכח הצורך בהעדת עדים רבים.

בתיק פלילי 379/98, 385/98 (מחוזי נצרת) חמד ואח' נ' מ"י , פורסם במאגרים המשפטיים (17.6.98) הורה בית המשפט על איחוד משפטים בעניינם של שני נאשמים , נקבע כי לא יגרם בכך עיוות דין לנאשם העצור וכי יש באיחוד המשפטים כדי להביא ליעילות הדיון לצד מניעת תוצאות אבסורדיות העלולות לנבוע מהתרשמות שני מותבים שונים מאותו עד בהליכים שונים.

מן הכלל אל הפרט :

לאחר עיון בכתבי האישום הרלוונטיים ושמיעת טיעוני הצדדים מצאתי כי יש מקום להורות במקרה זה על איחוד המשפטים וזאת מן הטעמים הבאים :

ראשית, ב"כ הצדדים לא התייחסו בטיעוניהם לשאלת סמכותו של בית המשפט מלכתחילה להורות על צירוף נאשמים על פי הוראות סעיף 87 לחסד"פ אך לאחר עיון במסכת העובדתית המיוחסת בכתב האישום שבפני לנאשם ביטון וזו הנפרסת באישום מספר 4 בתיקו של קורולפ ומשלא נטען אחרת בידי ב"כ הנאשמים יוצא אני מנקודת הנחה כי סמכות זו היתה מוקנית לבית המשפט מלכתחילה בעניינם של הנאשם שבפניי והנאשם קורולפ.

שנית, מעיון בשני כתבי האישום עולה כי מרביתם של העדים המנויים ברשימת עדי התביעה בתיקו של הנאשם ביטון מופיעים ברשימת עדי התביעה בתיק קורולפ. במצב הדברים המבוקש יידרשו בתי המשפט לשמוע מרביתם של עדי התביעה המשותפים פעמיים והפסיקה (ר' ת.פ 379/98 לעיל) כבר עמדה על הצורך במניעת מצב דברים זה ככל הניתן. בהקשר זה אציין כי לא מן הנמנע שדחיית הבקשה לאיחוד משפטים היתה מביאה לשמיעתם של שני התיקים בפני שני מותבים שונים, עובדה המגבירה הסרבול בניהול ההליכים והגעה למצבים אבסורדיים עליהם עמדה הפסיקה לעיל.

שלישית , אין בידי לקבל טענתו המרכזית של ב"כ הנאשמים כי בקבלת הבקשה לאיחוד משפטים ייגרם עיוות דין למי מהנאשמים. אכן, החלטה זו ניתנת ימים ספורים טרם מועד שמיעת הראיות בתיק הנאשם קורולפ אך לא שמעתי כי בכוונת הנאשם ביטון להעלות טענות נוספות מעבר לכפירתו הכללית במיוחס לו. זאת ועוד, באפשרות המאשימה להעיד במסגרת דיוני ההוכחות הקרובות את אותם עדים הרלוונטיים לאישומים הראשון, השני והשלישי בתיק קורלופ שאין להם, על פניו ולמקרא כתב האישום, נגיעה בעניינו של הנאשם ביטון.

שקלתי בכובד ראש שמא עלולה דחיית מועדי הוכחות הקבועים בעניינו של הנאשם קורולפ (וזאת בשים לב לאמור לעיל) לגרום לעיוות דין בעניינו הנאשם קורולפ שהינו עצור אך לא מצאתי כי יש ממש בטענה. הנאשם קורולפ עצור מזה 4 חודשים מעת שהוגש כתב האישום נגדו ובהתאם ליומנו של מותב זה, צפוי כי יקבע הדיון להמשך שמיעת ראיות בחודש דצמבר הקרוב לכל המאוחר. מכאן כי גם במסגרת איחוד המשפטים עתיד משפטו של הנאשם קורולפ להסתיים בטווח הזמן הנראה לעין ובשים לב כי הנאשם עצור עד תום ההליכים בתיק.

כמו כן לא מצאתי כי ייגרם עיוות דין לנאשם ביטון באיחוד המשפטים שעה שלא נטען לכך בטיעוני עו"ד ארצי המייצג את שני הנאשמים , אין חולק כי חומר הראיות המתייחס לכתב האישום שבפני (הנאשם ביטון) ואישום מס' 4 בכתב האישום בתיק הנאשם קורולפ זהה ומכל מקום לא נטען כי חסרים בידי ההגנה אי אילו חומרי חקירה בתיקו של הנאשם ביטון.

עוד שקלתי טענת ב"כ הנאשמים (ביטון וקורולפ) כי המאשימה השתהתה באופן בלתי סביר בהגשת בקשתה. אכן, הצדק עם ב"כ הנאשמים כי המאשימה השתהתה בבקשתה אך גם אם אצא מנקודת הנחה כי זו באה אך בשל בקשת הפסלות וכישלון המו"מ בין הצדדים הרי שבראי הפסיקה אין מדובר בפרק זמן כה ממושך ובלתי סביר אשר יצדיק שמיעתם של מרבית עד התביעה פעמיים (בין אם בפני מותב זה ובין אם בפני שני מותבים שונים) ור' לעניין זה החלטה בגין איחוד משפטים בחלוף שנה וחצי מהגשת כתבי האישום ב ת"פ 2436-12-15 , 2412-12-15 , ת"פ 2471-12-15 (מחוזי נצרת).

לאור כל האמור לעיל מצאתי כי מטעמי יעילות הדיון, משהתמלאו התנאי ם הקבועים בסעיף 90 לחסד"פ ומשלא הוכח בפני כי הדבר יגרום לעיוות דין בעניינם של מי הנאשמים אני מורה על איחודם של המשפטים.

המאשימה תגיש עד יום 10.11.19 כתב אישום מאוחד בשני התיקים עם העתק לב"כ הנאשמים .
עוד אני קובע כי במועדים 12.11.19, 13.11.19 ישמעו במסגרת התיק המאוחד העדים שעדותם אינה נוגעת בעבירות המיוחסות לנאשם ביטון ובעבירות המיוחסות לנאשם קורולפ באישום מס' 4.

משהוחלט על איחודם של שני המשפטים אין עוד ממש בבקשת ב"כ הנאשם ביטון לפסילת מותב זה מלהמשיך ולדון בעניינו של הנאשם ביטון, עדי התביעה בעניינו של נאשם זה ישמעו במועד אחד במסגרת כתב האישום המאוחד ומכאן אני מורה על דחיית הבקשה.

זכות ערעור בגין ההחלטה בבקשה לפסלות לבית המשפט העליון.

המזכירות תעביר ההחלטה לעיון הצדדים בדחיפות .

ניתנה היום, י' חשוון תש"פ, 08 נובמבר 2019, טרם כניסת השבת, בהעדר הצדדים.

חתימה


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אליאב ביטון
שופט :
עורכי דין: