ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בריז'יט לוי נגד צד ג' :


בפני כבוד ה שופטת טלמור פרס

תובעת

בריז'יט לוי

נגד

נתבעת

צד ג'
מאור אשיק ניהול והשקעות בע"מ

ישיר נכסים מניבים בע"מ

החלטה

נוכח הסכמת הצדדים על פי סעיף 79 ג' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד – 1984, אני מורה על העברת הסכסוך נשוא התובענה לגישור בפני עו"ד ערן יולש (להלן: "המגשר").

המזכירות תעביר למגשר החלטתי זו והוא מתבקש להודיע תוך 10 ימים ככל שקיימת מבחינתו מניעה מלשמש כמגשר בתיק זה. תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות לזהותו של המגשר. בהעדר הודעה כאמור, ייחשבו הצדדים כמסכימים למינויו של המגשר.

מובהר לצדדים, כי דברים שיימסרו במסגרת הליך הגישור, לא ישמשו כראיה במשפט זה ובכל הליך אזרחי אחר וכי הפסקת הגישור מסיבה כלשהי, לא תשפיע על תוצאות הדיון בבית המשפט.

באי-כוח הצדדים יפנו במשותף אל המגשר, בתוך 7 ימים מהיום ויתאמו מועדי קיום הליך הגישור וסדריו. הצדדים ימציאו למגשר את כתבי הטענות בתיק זה וכן כל מסמך שידרוש מהם המגשר, בתוך הזמן שיקבע.

ב"כ התובעת ימסור הודעה מעדכנת בדבר התקדמות הליכי הגישור, לכל המאוחר עד ליום 3.11.19.

תשומת לב הצדדים והמגשר לכך שהתיק קבוע לדיוני הוכחות.

קובעת תזכורת פנימית ליום 5.11.19.

המזכירות תודיע לב"כ הצדדים ולמגשר.

ניתנה היום, ט' אלול תשע"ט, 09 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בריז'יט לוי
נתבע: צד ג'
שופט :
עורכי דין: