ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין שלבי עלי נגד קדושים הובלות וסחר בע"מ :

08 ספטמבר 2019
לפני: כבוד ה שופט מוסטפא קאסם

התובע
שלבי עלי
ע"י ב"כ: עו"ד היתם דראושה

-

הנתבעת
קדושים הובלות וסחר בע"מ
ע"י ב"כ: עו"ד שחר פרץ

פסק דין

1. במסגרת הדיון שהתקיים ביום 10.6.19, הודיעו ב"כ הצדדים כדלקמן:
"מבלי שצד מודה בטענות משנהו, אנו מסכימים שיינתן בתיק פסק דין לפשרה, לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, ללא נימוקים. אנו מבינים מבית הדין שבמסגרת סמכותו של בית הדין בהתאם לסעיף האמור, בית הדין יכול לפסוק כל סכום אשר ייראה בעיניו כצודק, הכל בהסתמך על כתבי בית – דין שהוגשו בתיק, המסמכים שהוצגו בפני בית הדין והדברים שנאמרו היום ללא צורך בשמיעת עדויות ולאחר הגשת סיכומים קצרים.
אנו מבינים מבית הדין שסיכויי ערעור על פסק דין לפשרה הינם קלושים מאשר בערעור על פסק דין הניתן בדרך הרגילה.
עם מתן פסק הדין לא יהיה לצד טענה כשלהי כלפי משנהו בגין תקופת העבודה וסיומה.
התובע יגיש סיכומים מטעמו עד ליום 10.7.19.
הנתבעת תגיש סיכומים מטעמה תוך 30 יום מיום קבלת סיכומי התובע. לסיכומיה תצרף הנתבעת עותק מההמחאות שנמסרו לתובע בגין שכר עבודה.
ימי הפגרה באים במניין הימים.
סיכומי כל אחד מהצדדים לא יעלו על 3 עמודים.
לאחר הגשת הסיכומים יינתן פסק דין.
אנו מבקשים מבית הדין לתת להסכמה זו תוקף של החלטה".
להודעה זו של ב"כ הצדדים ניתן תוקף של החלטה.
2. לפיכך, לאור הסכמת ב"כ הצדדים כי בית הדין יפסוק לפשרה, ולאחר שעיינתי בכל החומר שבתיק, לרבות הסיכומים על נספחיהם, ולאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים, ובהתאם לסמכותי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 23,000 ₪ .
כמו כן, ובנוסף הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע שכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,500 ₪.
הסכומים הנקובים לעיל ישול מו לתובע תוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, אחרת יישא ו הפרשי הצמדה וריבית, החל מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל 3. הצדדים רשאים להגיש ערעור על פסק הדין, לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים, תוך 30 יום מיום קבלתו.
4. מזכירות בית הדין תשלח פסק הדין לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, ח' אלול תשע"ט, (08 ספטמבר 2019), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .


מעורבים
תובע: שלבי עלי
נתבע: קדושים הובלות וסחר בע"מ
שופט :
עורכי דין: