ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מנהל מקרקעי ישראל נגד שלמה אמזלג :

התובעים:
מנהל מקרקעי ישראל (מחוז ירושלים)

ע"י ב"כ עו"ד שאול אל עמי

נ ג ד

הנתבעים:
1.שלמה אמזלג
2.שושנה אמזלג ואחרים

ע"י ב"כ עו"ד רוית פרינץ

החלטה

(תיקון טעות סופר בפסק דין)

ביום 23.8.19 ניתן פסק דין שנרשם במסגרת ת.א. 2517/09, תוך שהובהר כי הוא מכוון לתיקים נוספים המצויים בייצוגה של עו"ד רוית פרינץ, כמפורט במבוא לפסק הדין.

עיון נוסף ברשימה המצויה במבוא האמור, רשימה אשר ניטלה למעשה מהטבלה שנערכה על ידי ב"כ התובע והוגשה לתיק ביום 5.7.17, מלמד כי נפלה טעות סופר בכל הנוגע לרשימה זו, משזו הועתקה כשהיא כוללת אף תיקים שאינם רלבנטיים להכרעה, אם מחמת שאינם מצויים בייצוגה של עו"ד רוית פרינץ ואם מחמת ש מדובר בתיקים שכבר ניתן בהם פסק דין ועם הצדדים הסליחה .

אי לכך יש לתקן טעות סופר זו שמקורה בהעתקה שגויה של נתונים ואגב כך יתוקנו מספר טעויות סופר הקשורות לאופן הקלדתם של מספרים או שמות וללא כל שינוי בתוכן פסק הדין כמובן .

למען הסדר הטוב, מפרט בית המשפט להלן את התיקונים הנדרשים תוך שהוא מפנה בכל תיקון, למען הנוחות, למספר הסידורי הרלבנטי שצוין לצד שמות הצדדים בפסק הדין.

להלן התיקונים הנדרשים:
א) התיקים המיוחסים לנתבעים שמספרם הסידורי מפורט להלן, ימחקו מהרשימה וזאת מחמת שכבר ניתן פסק דין לגבי אלו.
55-56; 112; 160-164; 171-192;

ב) מספר 154-155 ברשימה (ת.א. 2556/09) ימחק מהרשימה מחמת שעודנו תלוי ועומד וממתין לפסק דין לאחר בירור.
ג) התיקים המיוחסים לנתבעים שמספרם הסידורי מפורט להלן, ימחקו מהרשימה וזאת מחמת שנתבעים אלו אינם מיוצגים על ידי עו"ד פרינץ על פי רישומי התיקים:
65-66; 77;82-83; 104-105 (הנתבעים האחרים מיוצגים); 126; 128; 131; 134; 136-140;

ד) יש להחליף בין מספרי התיקים של סעדה ואדרי (מספרים 24-27 ברשימה).

ה) יש לתקן במספרים 32-33, לרשימה לשם "רחופור".

ו) יש למחוק את שמה של המנוחה – מספר 45 ברשימה.

ז) יש לתקן את מספרי התיקים לגבי מספרים אלו ברשימה:
67-68; 71-73 (מדובר בטעות בספרה אחת).

ח) יש לתקן את שמם של הנתבעים במספרים הבאים ברשימה:
50 (צריך להימחק); 84-85; 92; 100-101; 123-124 (צריך להיות יוסף אזולאי) ; 147 (יש להוסיף ז"ל).

טרם יורה בית המשפט על תיקון טעויות הסופר הנ"ל ויפיק פסק דין בנוסח מתוקן בהתאמה, מצאתי מקום להורות כי החלטה זו תובא בפני ב"כ הצדדים – עו"ד אל עמי ועו"ד פרינץ, אשר יבחנו את המובא לעיל ויוודאו כי אכן יש מקום לתיקונים אלו כמשתמע לכאורה והודעה משותפת בעניין זה תישלח תוך 7 ימים. לנוחותם, מצ"ב נספח א' המשקף את הרשימה המתוקנת המיועדת.
תשומת לב הצדדי ם מכל מקום להוראות דאז הנוגעות למשלוח פסיקתא בתיקים.

אציין בנוסף, לגבי ת.א. 11979-01-10, ולמען הסר ספק, כי לאור הטיעון מצד עו"ד פרינץ מטעם הנתבעים דשם, כלולים הנתבעים כולם ברשימה האמורה (מספרים 51-54). יש לוודא כי כך הם פני הדברים.

ב"כ התובעת נדרש מכל מקום להפיק רשימה עדכנית לגבי התיקים התלויים ועומדים כולם.
ניתנה היום, ח' אלול תשע"ט, 08 ספטמבר 2019, בהעדר הצדדים.

נספח א' –

רשימת הנתבעים:
1.עזראן ציפורה בת.א 8367-02-10

2. אלקיים פרוספר
3. אלקיים גורגט בת.א 2499/09

4. אביבי אדוארד
5. אביבי פרלה בת.א. 2496/09

6. אוחנונה מרדכי
7. אוחנונה אורטל בת.א. 2495/09

8. כהן חיים
9. כהן לאה בת.א. 2493/09

10. צרפתי יהודה
11. צרפתי חנה בת.א. 2492/09

12. לוי יעקב
13. לוי קמי בת.א. 2498/09

14. אמזלג סימון
15. אמזלג איוון בת.א. 2482/09

16. קורמן מרק
17. קורמן מרים בת.א. 2483/09
ובת.א. 2485/09

18. לוי יוסף
19. לוי מזל בת.א. 2461/09

20. זורנו דוד
21. זורנו חמדה בת.א. 2470/09

22. בן חמו יעקב
23. בן חמו תמר בת.א. 2463/09

24. סעדה רחמים
25. סעדה מרים בת.א. 2468/09

26. אדרי אליהו אברהם
27. אדרי מרים בת.א. 2572/09

28. דיין יהודה
29. דיין מזל בת.א. 2573/09
30. כהן שושנה בת.א. 2550/09

31. בן ארי לאה בת.א. 2548/09

32. רחופור שמואל
33. רחופור מזל בת.א. 2543/09

34. אלפסי יוסף
35. אלפסי מירב בת.א. 2542/09

36. קיטרו שמואל
37. קיטרו ציפורה בת.א. 2551/09

38. אזולאי יוסף
39. אזולאי כוכבה בת.א. 2486/09

40. כהן דוד
41. כהן דליה בת.א. 2487/09

42. בוחבוט אשר בת.א. 2489/09

43. עמיר יעקב
44. עמיר ציפורה בת.א. 2488/09

45. וולפנר יהושוע
46. וולפנר שרה בת.א. 2490/09

47. גונן שלום
48. גונן יהודית בת.א. 2474/09

49. נידייץ אורית
50. רוטליין מיכל
51. חמו יהודה
52. חמו זהבה בת.א. 11979-01-10

53. עזרן יורם
54. עזרן אילנה בת.א. 2476/09

55. בן אבו רוברט
56. בן אבו רחל בת.א. 2477/09

57. שטרית יחיא
58. שטרית עליזה בת.א. 2478/09

59. בוסקילה סימי בת.א. 2479/09

60. מור יוסף ניסים בת.א. 2480/09

61. דיין חיים
62. דיין שושנה בת.א. 2576/09

63. כהן אברהם
64. כהן רחל בת.א. 2577/09

65. סבג יוסף
66. סבג מדלן בת.א. 2578/09

67. גואטה ציון בת.א. 2571/09

68. כהן דוד בת.א. 2568/09

69. יפרח יעקב
70. יפרח מרים בת.א. 2567/09

71. ייטטן יאן
72. ייטטן איילת בת.א. 2565/09

73. אליחי אליהו
74. אליחי מלכה בת.א. 2562/09

75. יפרח סלומון ז"ל
76. סלומון יפרח מסעודי בת.א. 2558/09

77. קליין יוסף בת.א. 2557/09

78. אלקסלסי אהרון
79. אלקסלסי שולמית בת.א. 2555/09

80. ממן הודיה בת.א. 2554/09

81. צייג שאול
82. שבת סמירה בת.א. 2552/09

83.כהן בנימין
84. כהן וויאן בת.א. 2512/09

85. לוגסי מזל
86. לוגסי דוד בת.א. 2513/09

87. אלקסלסי ציון
88. אלקסלסי פני בת.א. 2514/09

89. אמזלג שלמה
90. אמזלג שושנה בת.א. 2517/09

91. כהן (גרוס) קלודט
92. גרוס אפריים בת.א. 2518/09

93. בן אריה ראובן
94. בן אריה ברכה בת.א. 2521/09

95. כהן מלכה
96. כהן יחזקאל בת.א. 2520/09
97. סנדר נדב
98. סנדר אימי בת.א. 2526/09

99. עיני סוזי
100.עיני משה בת.א. 2529/09

101. בן עזרא פרחה בת.א. 2531/09

102. אוחיון עזיזה
103. אוחיון דוד בת.א. 2532/09

104. שושן דוד
105. שושן סימי בת.א. 2533/09

106. אסרף שמעון
107. אסרף ועליה בת.א. 2534/09

108. אזולאי שמעון
109. אזולאי סימי בת.א. 2535/09

110. שוקרון מזל בת.א. 2536/09

111. יוסף אזולאי בת.א. 2538/09

112. עייאש דוד
113. עייאש אבלין בת.א. 2539/09

114. אזרן מרי בת.א. 2541/09

115. אדם יוסף
116. אדם חנה בת.א. 2544/09

117. שרון נחמן
118. שרון רבקה בת.א. 2481/09

119. אלמלח לאה בת.א. 2469/09

120. יוסף אפרים
121. יוסף דבורה
122. סעדה אמיל
123. סעדה אורלי בת.א. 2547/09

124. מגידיש שלמה
125. מגידיש ימית בת.א. 2472/09

126. כהן אסתר (ז"ל) בת.א. 2574/09

127. גנון סלומון
128. גנון אליס בת.א. 2575/09

129. דנינו רפאל
130. דנינו סימי בת.א. 2569/09
131. צבאן יצחק
132. צבאן ירדנה בת.א. 2560/09

133. ביטון יוסף
134. ביטון רחל בת.א. 2553/09

135.אזולאי שמעון
136. אזולאי חווה בת.א. 2528/09

137. ברדה ז'קי
138. ברדה אסתר
139. ברדה מרים
140. ברדה יצחק
141. ברדה אסתר
142. ברדה יאיר בת.א. 2519/09

כולם ע"י ב"כ עו"ד רוית פרינץ

******


מעורבים
תובע: מנהל מקרקעי ישראל
נתבע: שלמה אמזלג
שופט :
עורכי דין: