ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קרן פריברג נגד הראל חברה לביטוח בע"מ :

29 אוגוסט 2019
לפני: כבוד השופט אלעד שביון

התובעת:
קרן פריברג
ע"י ב"כ עו"ד דניאל קליין
-
הנתבעת:
הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד עינת כרמי ברק

החלטה

בפניי בקשת התובעת למתן פרטים נוספים.

תקנה 46 (א) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991 קובעת כדלקמן:

"בית הדין או הרשם רשאי ליתן צו למסירת פרטים נוספים, ולבקשת בעל דין אף לגילוי או לעיון במסמכים, אם היה סבור שיש צורך בכך כדי לאפשר דיון יעיל או כדי לחסוך בהוצאות".

"מסירת פרטים נוספים או דרישה לקבלם הן כלי דיוני חשוב הנחוץ לנוכח הריבוי בהגשת כתבי טענות סתמיים או בהכחשות סתמיות בכתב ההגנה, אך בעיקר בשעה שדרושים לבעל דין פרטים שיועילו לו בניהול הגנתו או תביעתו. ... בית הדין הארצי לעבודה סבר כי נדרש פירוט עובדתי מלא בכתבי הטענות, כדי שלא להפתיע את הצד שכנגד: "למותר לציין כי לא בכדי נדרש בתקנות הנ"ל פירוט מפורש של העובדות עליהן סומך בעל דין ועליהן מושתתות טענותיו המשפטיות, שהרי על בעל הדין שכנגד לדעת, אל-נכון, בטרם יכין את פרשת ראיותיו, מה טוען הצד שכנגד, ואין להפתיעו בהעלאת טענות עובדתיות חדשות, לאחר שיסיים את הבאת ראיותיו"" (י. לובוצקי, סדר הדין במשפט העבודה, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מהדורת 2016, פרק 11 בעמ' 24-25).

במסגרת הבקשה טענה התובעת, כי היא זקוקה לפרטים נוספים שכן כתב ההגנה כולל הכחשות סתמיות, טענות מעורפלות וכלליות ללא הבאת מסמכים תומכים תוך התעלמות מסעיפים שלמים בכתב התביעה. בנוסף הנתבעת מטיחה בתובעת טענות קשות תוך התייחסות לעובדים אחרים מבלי למסור את פרטיהם ובכך אינה מאפשרת לה להתגונן כראוי.

הנתבעת התנגדה לבקשה וטענה, כי המדובר בבקשה שמהווה "מסע דיג" פסול הנעדרת כל ביסוס ופירוט מינימאלי בדבר רלבנטיות הפרטים המבוקשים; בבקשה נדרשים פרטים ומסמכים הפוגעים באופן מהותי בזכויות צדדים שלישיים וכתב ההגנה מטעם הנתבעת מפורט כדבעי וממנו עולה בבירור הרקע העובדתי שהוביל לפיטורי התובעת מעבודתה והליך הפיטורים עצמו.

לאחר שעיינתי בכתבי בטענות, בבקשה, בתגובה ובתשובה, מצאתי לקבל את הבקשה בחלקה. מתן פרטים נוספים לגבי חלק מסעיפי כתב ההגנה יהיה בו כדי לייעל את ההליך שכן על התובעת להגיש את תצהיריה ראשונה וככל שלא תהיה פרושה בפניה מלוא גרסתה העובדתית של הנתבעת, היא לא תוכל להתייחס לאמור במסגרת תצהיריה.

לנוכח האמור מצאתי להורות לנתבעת למסור לתובעת פרטים נוספים וטובים יותר כדלקמן:

סעיפים 10 ו-11 לכתב ההגנה – הבקשה נדחית שכן לא יהיה בפרטים המבוקשים כדי לייעל את ההליך.
לנטען בסעיף 12 לכתב ההגנה – יש לפרט מהם נהלי המחלקה אותם הפרה התובעת לטענת הנתבעת (הבקשה למסירת תיעוד הינה בפועל בקשה לגילוי מסמכים).
לנטען בסעיף 14 לכתב ההגנה – יש לפרט את יחסה של התובעת לעמיתיה לעבודה לרבות עי סוקה במה עובדים אחרים עושים וכיצד הם מבצעים את עבודתם.
לנטען בסעיף 15 לכתב ההגנה – יש לפרט את שמם של אותם עובדים שפנו אל התובעת בשאלה ו/או בקשה לסיוע ונענו על ידה בהתנשאות וחוסר מוכנות לסיוע. כמו כן יש לפרט את שמה של העובדת שהתפטרה. הבקשה לקבל העתק ממכתב ההתפטרות נדחית שכן מעבר לכך שמדובר בבקשה לגילוי מסמכים הרי שמדובר במסמך של צד שלישי שגילויו עלול לפגוע בפרטיותו שלא לצורך.
לעניין פרטי עובדי הנתבעת, אציין, כי לא מצאתי לקבל את הטענה שמדובר בפגיעה בפרטיות של צדדים שלישיים שכן התובעת זכאית לקבל מידע בדבר פרטי אותם עובדים מאחר שייתכן ויהיה צורך להתייחס לאותם עובדים במסגרת תצהירי העדות הראשית או לזמנם לעדות (ראו בר"ע (ארצי) 41885-01-19 ישי חוף – מגדל חברה לביטוח בע"מ, 14.4.19).
הבקשה המתייחסת לסעיפים 16, 17, 18, 19 לכתב ההגנה נדחית. לא יהיה בפרטים המבוקשים כדי לייעל או להבהיר את הטענות.
לנטען בסעיף 23 לכתב ההגנה – מדובר בנתונים המתייחסים לצד שלישי שאינו בעל דין בהליך ולכן לא מצאתי להורות על מסירת הנתונים המבוקשים עקב הפגיעה בפרטיותו.
הבקשה המתייחסת לסעיף 24 לכתב ההגנה נדחית. מדובר בבקשה לקבל מסמך ("הודעות") וממילא התובעת יודעת מי יתר העובדים שעבדו עמה.
לנטען בסעיפים 25-26 לכתב ההגנה - יש לפרט מהם המועדים בהם התקיימו דיונים ומי נכח בהם.
לעניין הבקשה המתייחסת לסעיפים 28-29 לכתב ההגנה – מדובר בבקשה לגילוי מסמכים (חוות דעת ומייל) ולכן היא נדחית.
לעניין סעיפים 46, 47, 50, 52 לכתב ההגנה – הסעיפים ברורים ואין צורך בפרטים נוספים.
לעניין סעיף 55 לכתב ההגנה – טענת התובעת בסעיף 24 לכתב התביעה הוכחשה ע"י הנתבעת ולא מצאתי כי יש מקום לקבל את בקשת התובעת למסירת גרסה מפורטת יותר . הפרטים המבוקשים לא ייעלו את ההליך.
לעניין סעיף 56 לכתב ההגנה – טענות הנתבעת בכתב הגנתה ברורות ומפורטות.
לעניין סעיף 57 לכתב ההגנה – ככל שהתובעת תהא סבורה כי מדובר בפרט רלבנטי להליך היא תוכל לברר זאת במסגרת דיון ההוכחות.
לעניין סעיף 58 לכתב ההגנה – איני מוצא כי מתן פרטים נוספים כאמור ייעל את ההליך.
הנתבעת תפרט את גרסתה לנטען בסעיף 32 לכתב התביעה.
לעניין סעיף 67 לכתב ההגנה – גרסת הנתבעת מפורטת וככל שהתובעת מבקשת לברר אילו פעולות נעשו על ידי הנתבעת לאיוש המשרה היא תוכל לברר זאת במסגרת הליך ההוכחות.

לעניין הבקשה למתן גרסה המתייחסת לסעיפים 53, 56 ו-57 לכתב התביעה – גרסת הנתבעת ניתנה בסעיף 70 לכתב ההגנה ובה נכללה התייחסות לתפקודה הנטען של התובעת ו להליך השימוע. לא מצאתי לקבל את בקשת התובעת שכן לא יהיה בה כדי לייעל את ההליך.

הנתבעת תמסור פרטים נוספים וטובים יותר כמפורט בסעיף 6 לעיל עד ליום 26.9.19.

משהבקשה התקבלה בח לקה איני עושה צו להוצאות.

הוראות לגבי המשך ניהול ההליכים בתיק:

התיק ייקבע להוכחות בפני מותב. מועד הדיון יישלח לצדדים בדואר.

זמן החקירות המוקצב לכל צד הינו שעתיים.
ככל שיותיר הזמן, לפי שיקול דעת ביה"ד, יישמעו סיכומים בעל פה במועד זה.

הצדדים יגישו את העדויות הראשיות שלהם ושל עדיהם בתצהירים, בצירוף כל המסמכים שברצונם להסתמך עליהם.

העתקי התצהירים והמסמכים יועברו ישירות לצד השני.

על התובעת להגיש התצהירים כאמור עד ליום 20.11.19 והנתבעת עד ליום 20.1.20.

לא יוגשו תצהירי התובעת במועד, תימחק התובענה עפ"י תקנה 44 (3) לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) תשנ"ב – 1991 ללא התראה נוספת.
לא יוגשו תצהירי הנתבעת במועד, תחשב הנתבעת כמי שאין בדעתה להגיש ראיות.

סירב עד לאמת דבריו בתצהיר, או שלא עלה בידי צד לבוא עימו בדברים, יגיש אותו צד למזכירות בית הדין, בקשה להזמנת אותו עד שיעיד בפני בית הדין במועד ישיבת ההוכחות. בבקשה האמורה, יפורטו הסיבות בגינן מבוקש להעיד עדים שלא בתצהיר, תמצית העדות והרלוונטיות שלה להליך.
הבקשה תוגש לא יאוחר ממועד הגשת תצהירי הצד המבקש.

על הצדדים והמצהירים להתייצב בבית הדין במועד שייקבע להוכחות, לצורך חקירה שכנגד על תצהיריהם.

עד 14 יום לפני מועד הדיון שייקבע להוכחות, יגישו הצדדים עותק נייר מלא מהתצהירים ונספחיהם למזכירות ביה"ד (לא לסריקה).

ניתנה היום, כ"ח אב תשע"ט, (29 אוגוסט 2019) ב העדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: קרן פריברג
נתבע: הראל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: