ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ניקול ואקנין נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: כבוד הנשיא מירון שוורץ

התובעת:
ניקול ואקנין
ע"י ב"כ: עו"ד אשרף שדאפנה

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ד"ר ששון אברהם מתמנה בזה לשמש מומחה יועץ רפואי בתחום הכירורגיה האורטופדית (להלן: "המומחה") לשם מתן חוו"ד רפואית בשאלות המפורטות להלן בהחלטה זו והמתייחסות לתובעת, וזאת ככל האפשר בתוך 30 ימים ממתן החלטה זו. שכ"ט המומחה ישולם מקופת ביה"ד כמקובל.

2. מסמכים רפואיים:

להחלטה זו מצורפים המסמכים כמפורט להלן:

א. תיק רפואי משירותי בריאות כללית (כללי ומקצועי, ידני וממוחשב).
ב. תיק רפואי מבית חולים רבקה זיו.

3. העובדות:
אלו העובדות כפי שהסכימו עליהן הצדדים:

א. התובעת ילידת שנת 1975.

ב. התובעת עבדה כמוקדנים בחברת טל-אול בע"מ, החל מיום 17/06/14 עד ליום 20/12/16.
ג. התובעת עבדה 5 ימים בשבוע, פעמיים בחודש גם ביום שישי כאשר במהלך השבוע עבדה ב-3 משמרות בשעות הבוקר משעה 08:30 עד 16:00 לערך, ו-2 משמרות אחר הצהריים משעה 16:00-21:00.

ד. התקופה הרלוונטית לתביעה מבחינת אופי העבודה הינו מחודש 06/15 ועד 12/16.

ה. בתקופה זו אחזה התובעת בשפורפרת ביד שמאל תוך שהניחה את המרפק השמאלי על השולחן וכך שוחחה בטלפון במהלך המשמרת באופן רציף למעט 3 הפסקות של 10 דקות כל אחת ולמעט רגעים בהם ניתקה את השיחה באמצעות הורדת השפורפרת תוך פעולה של הורדת היד והנחת השפורפרת והרמתה מחדש.

ו. ב-6 החודשים האחרונים כאשר התחילה התובעת לטענתה לסבול מכאבים, מעת לעת הרימה את המרפק לאוויר על מנת להקל על עצמה.

ז. כאשר התובעת החזיקה את השפורפרת במהלך משמרת העבודה והמרפק השמאלי על השולחן, לא הייתה התובעת במנח סטטי מלא, אלא היו תזוזות קלות הנובעות מתנועות הגוף או תנועות היד עצמה.

4. שאלות:

א. מהי המחלה או מהו הליקוי שממנו סובלת התובעת ב מרפק שמאל?

ב. האם ניתן לקבוע, בסבירות של מעל 50%, קיומו של קשר סיבתי כלשהו בין עבודת התובעת המתוארת בסעיף 3 לעיל לליקויה?
גם החמרת מצב הליקוי עקב העבודה משמעה קיום קשר סיבתי בין השניים.

ג. ככל שהתשובה לשאלה הקודמת הינה בחיוב, וקיים לדעת המומחה קשר סיבתי בין העבודה לליקוי, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר אופן קרות הליקוי, דהיינו:
האם בעיקרו של דבר ניתן לומר, כי ליקויה של התובעת עקב עבודתה נגרם על דרך של פגיעות זעירות כך שכל אחת מהן הסבה לה נזק זעיר בלתי הדיר עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה גרמה גם כן לליקויה ( כדוגמת טיפות מים המחוררות את האבן עליה הן נוטפות).

ד. ככל שהמומחה ישיב לשאלה הקודמת בחיוב, הוא מתבקש להשיב לשאלה הבאה בדבר השפעת העבודה על הליקוי ביחס לגורמיו האחרים, דהיינו - האם לעבודת התובעת השפעה משמעותית על ליקויה של התובעת?
(השפעה משמעותית על פי הפסיקה הינה בשיעור של 20% ומעלה).

5. תשומת לב הצדדים מופנית לכך שאין צד רשאי לפנות באופן ישיר אל המומחה בכל עניין שהוא, ובכלל זה אינו רשאי להמציא למומחה מסמכים באופן ישיר.
ככל שצד מסוים סבור כי יש מקום לפנות למומחה בעניין מסוים או להגיש לו מסמכים, עליו להגיש תחילה, בקשה מנומקת לבית הדין, תוך המצאתה לצד שכנגד, וכל פניה אל המומחה ובכלל זה המצאת מסמכים, תעשה על ידי בית הדין, זולת אם בית הדין הורה אחרת. ככלל, אין המומחה אשר מונה על ידי בית הדין, בודק את בעל הדין, שעניינו הופנה אליו, אלא אם המומחה מבקש זאת או בעל הדין הגיש בקשה מנומקת בעניין זה לבית הדין ובית הדין נעתר לבקשה.

6. עם קבלת חוות הדעת היא תועבר לצדדים והם יקבלו ארכה בת 15 יום לבקש להפנות למומחה שאלות הבהרה ביחס אליה ותינתן ארכה בת 15 יום להגיב לבקשה כזו, ככל שתוגש.
ככל שלא תוגשנה בקשות להפנות למומחה שאלות הבהרה, יקבלו הצדדים ארכה נוספת בת 15 יום להגיש סיכומיהם או להשלים סיכומים שהוגשו, שאם לא כן יחשבו כמסכימים למסקנה העולה מחוות הדעת ולמתן פסק דין בהתאם.

7. למעקב המזכירות.
ניתנה היום, כ"ד באב תשע"ט (25 באוגוסט 2019), בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: ניקול ואקנין
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: